Yetkisizlik Kararı- Eskişehir Avukat

Yetkisizlik Kararı-Eskişehir Avukat

Kolluk kuvvetlerine yapılan şikayetler nedeniyle detaylı tahkikat işlemleri gerçekleştirilir. Tahkikat işlemleri Cumhuriyet Savcıları ile irtibatlı bir şekilde, Cumhuriyet Savcılarının talimatları doğrultusunda gerçekleşir. Kimi zaman ifade alımından ibaret olan tahkikat işlemlerinde, kimi zaman ise çok daha detaylı ve kapsamlı araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bu tahkikatların Cumhuriyet Savcılıklarında kayda girmesi, resmi kurumlardan yapılan ihbarlar, bireysel şikayetler ve savcılıkça öğrenildiği taktirde re’sen soruşturma işlemlerine başlanır. Eskişehir Avukat

Soruşturma işlemlerine başlandıktan sonra, mutlaka Cumhuriyet Savcılıklarınca işlemler yürütülmekte ve dosya karara bağlanmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma dosyalarına verilen kararlardan biri de Yetkisizlik Kararıdır.Eskişehir En İyi Avukat. Bu kararlar dosyayı ilgili savcılıkların kayıtlarında kapalı hale getirmektedir, ancak bu dosyanın yalnızca ilgili Yetkisizlik Kararını veren savcılığındaki kaydını kapatmaktadır. Bu kararın verilmesinin ardından Yetkili olduğu düşünülen Savcılık ya da görevli olduğu kurumlarda soruşturma kaydı alınacağı anlamına gelmektedir. Yetkisizlik Kararını ele alacak olursak;

Yetkisizlik Kararı; Soruşturmalarda suçun işlendiği yer yetkili savcılık olarak belirlenir, ancak her suç için farklı yetki tespitleri yapılabilmektedir. Yapılan müracaat, ihbar ile ya da re’sen yürütülen soruşturmalarda suçun işlendiği yerin, Cumhuriyet Başsavcılığı yetki alanının dışında olduğunun tespiti halinde, yetkili olduğu değerlendirilen savcılığa gönderilmek üzere Yetkisizlik kararı verilir.Eskişehir En İyi Avukat Yetkisizlik Kararının verilmesinin ardından dosya statüsü kapalı hale geldiğinde, yetkili yere posta yoluyla soruşturma dosyası gönderilir. Eğer dosyanın gönderildiği yer Cumhuriyet Savcılığı da, soruşturmaya konu olayın başka bir yerde gerçekleştiği yönünde kanaat getirirse soruşturmaya tekrar yetkisizlik kararı yazılabilir. Usul olarak arşı yetkisizlik yazılan soruşturma dosyaları hakkında yetki tespiti yapılmalıdır. Yetki tespiti, tespit talebinde bulunan savcılığa en yakın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilir. Eskişehir Avukat

Örnek verilecek olursa, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararı ile soruşturma dosyasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiş olsun, eğer Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı da yetkili yerin Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ya da başka bir yer olduğu yönünde kanaat oluşturursa, yetki tespiti yaptırması gerekmektedir. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı için yetkili en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesidir. Karabük il sınırları içerisinde Ağır Ceza Mahkemesi bulunmasına rağmen, burada “en yakın” tabiri, yetki yeri dışındaki en yakın Ağır Ceza Mahkemesini kastetmektedir. Eskişehir Avukat

Yetkili ve görevli Ağır Ceza Mahkemesi yetkili yer tespitini gerçekleştirmesinin ardından, dosya yetkili savcılık tarafından kayda alınır. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yetkili tespit edilen yer soruşturmayı yürütmek zorundadır. Bu dosyalara tekrar yetkisizlik kararı yazılamaz.

Eskişehir Avukat

Yetkisizlik Kararı- Eskişehir Avukat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön