COVİD-19 SÜRECİNDE FESİH YASAĞI (ESKİŞEHİR AVUKAT)

17 Nisan 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN kapsamında fesih ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.Eskişehir İş Avukatı 1-Fesih yasağı nedir? İş akdini fesh edilememesidir. Eskişehir Avukat 2-Fesih yasağa ne zamana kadardır? 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile […]

Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir? Eskişehir Avukat

Konu Başlıkları1 Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir? Eskişehir Avukat1.0.1 TCK 68 maddesinde ise ceza zamanaşımı süreleri ele alınmıştır. Ceza zamanaşımı denildiğinde, şüpheli hakkında kovuşturmanın tamamlanmasıve hükmün kesinleşmesine karşın infaz edilememesi durumudur.Eskişehir Avukat2 Eskişehir Avukat2.0.1 Dava Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması2.0.2 Zamanaşımı süreleri-Eskişehir Avukat Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir? Eskişehir Avukat Türk Ceza Kanununun 66 ve 68 […]

İcra ve İflas Memurları Şikayet Edilebilir Mi? Eskişehir Avukat

İcra ve İflas Memurları Şikayet Edilebilir Mi? Eskişehir Avukat İcra ve iflas takibinden sorumlu olan kurum icra ve iflas daireleri olmaktadır. Cebri icranın yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan icra ve iflas dairelerinin icra ve iflas takibinde oldukça geniş yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Sonuç olarak, icra ve iflas memurlarının sorumluluklarının oldukça fazla olduğunu dile getirmeliyiz. Fakat, […]

Yakalama Nedir?Eskişehir Ceza Avukatı

Konu Başlıkları1 Yakalama Nedir?Eskişehir Ceza Avukatı1.0.1 1-) Takibi şikayete tabi olan suçlarda yakalama işlemi yapılamaz.1.0.2 2-) Çocuk, beden veya akıl hastalığı bulunan ya da kendini savunamayacak durumda bulunan kişilere karşı işlenilen suçların görülmesi halinde, suç şikayete tabi bir suç bile olsa yakalama yapılabilir.1.1 Eskişehir Ceza Avukatı1.2 İki Çeşit Yakalama İşlemi vardır:1.2.1 Yakalama emri için soruşturma […]

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI-Eskişehir Boşanma Avukatı

Konu Başlıkları1 VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI-Eskişehir Boşanma Avukatı1.1 Velayetin Değiştirilmesi İçin Dava Nasıl Açılır? Eskişehir Boşanma Avukatı1.2 Velayetin Değiştirilmesine Hangi Hallerde Karar Verilir?1.3 Velayetin Değiştirilmesi Davası İçin Hangi Mahkemeye Başvurulur? Eskişehir Boşanma Avukatı VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI-Eskişehir Boşanma Avukatı Velayetin değiştirilmesi davası, velayeti kendisinde bulunmayan çocuk ya da çocukların velayetinin alınması için kişilerin açmakta olduğu davalardır. Velayet, […]

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI- Eskişehir Miras Avukatı

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI- Eskişehir Miras Avukatı Miras paylaşımı davası kendisine miras kalan kişi ya da kişilerin kanun nedeni ile ya da bir özleşme ile ortaklığı sürmesinin zorunluluğu olmadığı durumlarda, ortaklığın sonlandırılması ve mirasın paylaştırılmasını gerçekleştirmek için açabileceği dava türüdür. Her bir mirasçı, terekede bulunan malların aynen satışının yapılmasını sulh mahkemelerinden isteyebilmektedir. Mirasçılardan yalnızca bir tanesinin […]

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE NASIL BAŞVURU YAPILIR? Eskişehir Tüketici Avukatı

Konu Başlıkları1 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE NASIL BAŞVURU YAPILIR? Eskişehir Tüketici Avukatı2 Eskişehir Tüketici Avukatı2.1 Tüketici Hakem Heyetine Başvuru2.1.1 Eskişehir Tüketici Avukatı2.2 Tüketici Hakem Heyeti’nin Kararına İtiraz Edilebilir Mi?Eskişehir Tüketici Avukatı TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE NASIL BAŞVURU YAPILIR? Eskişehir Tüketici Avukatı Tüketici Hakem Heyeti il ve ilçelerde bulunan, tüketicilerin çeşitli sorunlarının çözümü için faaliyetler yürütmekte olan bir […]

Senet Tahsilatı Nasıl Yapılır? Eskişehir İcra Avukatı

Konu Başlıkları1 Senet Tahsilatı Nasıl Yapılır?Eskişehir İcra Avukatı1.1 Vadesi Geçmiş Senetlerin Tahsilatı Nasıl Yapılır?Eskişehir Avukat1.2 Eskişehir Avukat1.3 Senet Kırdırmak Nedir?Eskişehir İcra Avukatı1.4 Eskişehir Avukat Senet Tahsilatı Nasıl Yapılır?Eskişehir İcra Avukatı Senet; borçlunun belirtilen tarihte belirtilen tutarı ödeyeceğini gösteren yazılı bir belgedir. Senet; borçlu bakımından taahhüt niteliği taşımaktadır. Ayrıca, ispat aracı olarak kullanılmaktadır. Senetlerin tarihinde ödenmemesi; […]

Tazminat Davası- Eskişehir Tazminat Avukatı

Konu Başlıkları1 TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR? Eskişehir Tazminat Avukatı1.1 Tazminat Davası Hangi Koşullarda Açılabilir?Eskişehir Tazminat Avukatı1.2 Tazminat Davası Dilekçesi Yazımı-Eskişehir Tazminat Avukatı1.2.1 Tazminat Davası Kimlere Açılabilir?Eskişehir Hukuk Bürosu2 Detaylı bilgi için bizlere iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz. TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR? Eskişehir Tazminat Avukatı Tazminat davası, ortaya çıkan zararın tazmininin sağlanması amacı ile açılan dava anlamına gelmektedir […]

İCRA TAKİBİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ? Eskişehir İcra Avukatı

Konu Başlıkları1 İcra Takibi İptal Edilebilir Mi?Eskişehir İcra Avukatı1.1 İcra Takibi Ertelenir Mi?Eskişehir Avukat1.2 İcra Takibi Geri Bırakılır Mı?Eskişehir Avukatlık Bürosu1.3 Eskişehir Avukat1.4 Eskişehir Avukat İcra Takibi İptal Edilebilir Mi?Eskişehir İcra Avukatı İfa; borcun ödenmesi için yapılan her türlü işlemi ifade etmektedir. İcra takibinin kesinleşmesinin ardından borcun sonlanması için nakit ödeme, takas, ibra gibi işlemler […]

Başa dön