Yabancılar Hukuku-محامي اسكيشهير

Yabancılar Hukuku-

محامي اسكيشهير

Hukuk sistemimizde özel hukuk dallarından biri olarak kabul edilen yabancılar hukuku, ülkemizde yabancı uyruklu olan gerçek ve tüzel kişilerin, yabancılık statüsünde olmaları sebebiyle tabi oldukları kısıtlamaları ve sahip oldukları kendilerine özel hakları inceleyen bir hukuk sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yabancıların çalışma, eğitim, oturma izni, mülk edinme gibi bazı hakları bakımından kanunda birtakım sınırlamalar bulunmaktadır.

محامي اسكيشهير

Yabancılar hukuku kapsamında, hukuk sistemimizde yer alan kanun ve mevzuatlar, bu sistemde işleyişi belirleyen temel esasları ele almaktadır. Mevzuatımızda yabancılar hukuku ile ilgili olarak yer alan kanun, yönetmelik ve düzenlemelerden bazıları şunlardır:

  • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu,
  • Uluslararası İşgücü Kanunu,
  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu,
  • Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun

Yabancıların Gayrimenkul ve Ticari Yatırımları

Yabancılar hukuku kapsamında gündeme gelen hukuki ihtilafların başında yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde yapmış olduğu gayrimenkul ve ticari yatırımlarından doğan uyuşmazlıklar gelmektedir. İlgili kanun ve yönetmeliklerde yer alan düzenlemelere göre Türkiye’de çeşitli sebeplerden dolayı bulunan yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uygun olarak hareket etmek şartlıyla, Türkiye’de nitelik bakımından her türlü taşınmaz edinebilme hakkına sahiptir.

Konut, işyeri, arsa ve tarla gibi taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler tarafından edinimi sırasında birtakım hukuki uygulamalar gündeme gelebilmektedir. Nitekim yabancı uyruklu gerçek kişiler, Türkiye’de herhangi bir coğrafi bölgeden satın aldıkları yapısız taşınmazlarda (arsa ve tarla gibi) geliştirmeyi planladığı projeyi iki yıl içinde ilgili bakanlığın onayına sunmak zorundadır. Bu kurumlar Tarım ve İl Müdürlüğü ya da taşınmazın bulunduğu yer Belediyesi olabilmektedir.

محامي اسكيشهير

Yabancıların Oturma ve Çalışma İzinleri

محامي اسكيشهير

Türkiye’de vizenin ya da vize muafiyetinin tanıdığı süreden, veya 90 günden fazla kalmayı planlayan yabancı uyruklu gerçek kişilerin ikamet izni (oturma izni) olması zorunludur. İkamet izni başvuruları, genel olarak yabancı uyruklu gerçek kişinin vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara başvurularak gerçekleştirilmektedir. İlgili kanun ve mevzuatlarda yer alan hükümlere göre 6 ay içinde kullanılmaya başlanmayan ikamet izinleri, kanunen geçerliliğini kaybetmektedir.

Hukuk sistemimizde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yabancı uyruklu vatandaşlara tanınan oturma izni çeşitleri şu şekildedir:

  • Kısa dönem ikamet izni
  • Aile ikamet izni
  • Öğrenci ikamet izni
  • Uzun dönem ikamet izni
  • İnsani ikamet izni
  • İnsan Ticareti Mağduru ikamet izni

Tüm bunların yanı sıra yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de çalışabilmesi için de gerekli olan çalışma izinlerine ilişkin esaslar 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’da düzenlenmiş bulunmaktadır.

TKN Hukuk büromuzda yabancıların Türkiye’deki ikamet ve çalışma izni hakkında ihtiyaç duyulan profesyonel hukuki destek sunulmaktadır. Hukuk büromuzla iletişime geçerek detaylı bilgileri edinebilirsiniz.

محامي اسكيشهير
Yabancılar Hukuku-محامي اسكيشهير

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön