Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararı Nedir?Eskişehir Ceza Avukatı

Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararı Nedir?Eskişehir Ceza Avukatı

Cumhuriyet Başsavcılıklarına çeşitli yollarla intikal eden suç isnatları ile ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlanılmaktadır. Soruşturma işlemlerine başlanılmasının ardından ise, suçun işlendiğinin tespiti, şüpheli veya şüphelilerin tespiti, delillerin toplanması, ifadelerin alınması, bilirkişi ve uzmanlık raporlarının temini gibi işlemlerle olay tamamıyla açıklığa kavuşturulur ya da kavuşturulmaya çalışılır. Normal şartlar altında, hakkında isnat edilen suç nedeniyle kamu davası (iddianame) açılmaktadır. Ancak bu durumun bazı istisnaları da mevcuttur; Uzlaştırma işlemleri gibi.

Uzlaştırma konusu, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 253. Maddesinde ele alınmıştır. Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 253 maddesinde belirlenen suçlardan hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin olarak, her ne kadar şüpheli ya da şüpheliler hakkında kamu davası açmaya yeterli delil elde edilmiş olsa ya da yeterli şüphe oluşmuş olsa da, kamu davası açılması yerine uzlaştırma işlemleri gerçekleştirilmesi için, yine Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde kurulan Uzlaştırma Bürosuna gönderilir. Uzlaştırma kapsamında olmayan suçlardan ayrıca soruşturma işlemleri devam eder. Bu durumun bir istisnası vardır.Eskişehir Ceza Avukatı.

Bu da şüpheli şahıs, bir mağdura karşı hem uzlaştırma kapsamında olan hem uzlaştırma kapsamında olmayan bir suç işlediği taktirde, tüm suçlar uzlaştırma kapsamında değilmiş gibi işlem gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, soruşturma konusu ve uzlaştırma kapsamında kalan suçlardan uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyalar, belirlenen uzlaştırmacı listesinde yer alan uzlaştırmacılar vasıtasıyla uzlaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanılır. Uzlaştırmacı taraflar arasında arabuluculuk yaparak, mağdur ile şüphelinin uzlaşması için girişimlerde bulunur.

Eskişehir Ceza Avukatı

Uzlaştırma işlemleri gerçekleştirildikten sonra taraflar arasında uzlaşma sağlanmış ise, dosya hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Takipsizlik (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar) Kararı verilir. Uzlaştırmanın sağlanamadığı durumlarda ise, tespit edilen şüpheli ya da şüpheliler hakkında kamu davası (iddianame) açılır. 

Uzlaştırmanın sağlanması ya da sağlanmaması, tarafların hukuki ilişki, alacak veya taleplerine engel teşkil etmemektedir. 

Uzlaştırma işlemlerinde olayın mağdurları herhangi bir talepleri bulunmaksızın uzlaştırmayı kabul edebilecekleri gibi, belirli taleplerle edimli olarak da uzlaştırmayı kabul edebilmektedirler.Eskişehir Ceza Avukatı.

Uzlaştırma işlemlerinin ardından, uzlaştırmacılar raporlarını düzenleyerek Cumhuriyet Başsavcılıkları Uzlaştırma Bürosuna iade edilir. Uzlaştırmacıların banka hesaplarına, Uzlaştırmacı tarifesinde belirtilen ücretler dahilinde ücretleri yatırılır. Uzlaştırmacı, uzlaştırma dosyasına otobüs bileti, benzin faturası, tebligat gibi evrakları eklediği taktirde uzlaştırmacı ücretine ek olarak masraflarını da alabilmektedir. Eskişehir Ceza Avukatı

 

Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararı Nedir?Eskişehir Ceza Avukatı
Başa dön