Tazminat Hukuku-Eskişehir Tazminat Avukatı

Tazminat Hukuku-Eskişehir Tazminat Avukatı

Haksız fiillerden kaynaklı ya da hukuk sistemimizde zararın karşılanmasını gerektiren herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alan özel hukuk birimime tazminat hukuku adı verilmektedir. Tazminat dendiğinde hemen hemen herkesin aklına geldiği gibi genel açıdan bakıldığında tazminat hukukunun iki tür dava şeklinde uygulamaya geçirildiği görülmektedir. Bunlar maddi tazminat davası ile manevi tazminat davasıdır.Eskişehir Tazminat Avukatı

1. Maddi Tazminat Davası: Ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararların tazmin edilmesinde öne çıkan maddi tazminat davası, aynı şekilde malvarlığı değerlerinin zarar görmesine ilişkin olarak da gündeme getirilebilir.Eskişehir Tazminat Avukatı

2. Manevi Tazminat Davası: Davacı kişinin haksız bir fiile maruz kalması sebebiyle ruhsal bütünlüğünü ve sağlığını bozan manevi acı, keder, elem ve sorunların giderilmesi amacıyla açılan tazminat davası türüne de adından da anlaşılacağı üzere manevi tazminat davası denmektedir.Eskişehir Tazminat Avukatı

Maddi ve manevi tazminat davaları çok farklı şekillerde gündeme getirilebilmektedir. Nitekim tazminat davalarının uygulanabilmesi adına tazminatı gerektiren olay veya durumların haksız fiil teşkil etmesi ilk sebebinin ardından bireylerin bu fiilden doğrudan veya dolaylı olarak zarar görmüş olması da ikinci sebep olarak gerçekleşmiş olmalıdır. Tazminat hukuku, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.Eskişehir Tazminat Avukatı Tazminat hukukunun düzenlenme amacını kısaca açıklamak gerekirse, bireyleri uğradığı maddi ve/veya manevi zararların karşılanmasıdır.

Tazminat Hukuku Davaları Nelerdir?Eskişehir Tazminat Avukatı

Maddi veya manevi tazminat davalarını gerektirecek pek çok durum ve olaydan söz etmek mümkündür. Birbirinden tamamen farklı hukuki nedenlerde bile tazminat davalarına başvurulacak olaylar yaşanabilir. Tazminat davalarına bakan avukatlara halk arasında uzman tazminat avukatı adı verilmektedir. Tazminat avukatlarının görev aldığı bazı hukuki dava türleri şunlardan oluşmaktadır:

 • Meslek hastalığı sebebiyle tazminat davası,
 • Doktor hatası (malpraktis) tazminat davası,
 • Haksız tutuklama, gözaltı ve elkoyma tazminat davası,
 • İş kazası nedeniyle tazminat davası,
 • Noterlerin hukuki sorumluluğu ve tazminat davası,
 • Maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Trafik kazası tazminat davası,
 • Psikolojik taciz (mobbing) tazminat davası,
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
 • Fazla çalışma ücreti (mesai) tazminat davası,
 • Destekten yoksun kalma tazminat davası,
 • Kıdem tazminatı davası,
 • Yaralı ailesinin manevi tazminat davası

Tazminat davasına sebep olan konu ne olursa olsun, haksız fiil ya da muameleye muhatap olan kişi, yetkili ve görevli mahkemelere başvuruda bulunarak maddi veya manevi tazminat davası açabilme hakkına sahiptir. Öte yandan tazminat sebebi eğer hukuka aykırı işlenen bir fiil sebebiyle bir şahsın ölümüne ilişkinse, bu durumda ölenin destekte bulunduğu yakınları da fail aleyhinde tazminat davası açabilirler.Eskişehir Tazminat Avukatı

Eskişehir Tazminat Avukatı

Maddi ve manevi tazminat davalarına ilişkin ihtiyaç duyduğunuz hukuki desteği TKN Hukuk büromuzda bulabilir, uzman tazminat avukatlarımızdan gerek dava takibi gerekse danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Tazminat Hukuku-Eskişehir Tazminat Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön