Şirketler Hukuku-Eskişehir Şirket Avukatı

Şirketler Hukuku- Eskişehir Şirket Avukatı

Özel hukuk disiplinleri arasında büyük önem taşıyan şirketler hukuku, ekonomik alandaki faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamasının yanı sıra, piyasalarda etkin bir şekilde yer alan şirket ve firmalar için tüm hukuki süreçleri belirleyen ve ticaret alanındaki davranışları belirli yasalarla çevreleyen özel hukuk alanıdır.Eskişehir Şirket Avukatı

Türk Ticaret Kanunu, ülkemizde direkt olarak yabancı yatırımcılar için de uygun zemin hazırlayan pek çok yeniliği beraberinde getiren önemli bir düzenlemedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu alanında uzmanlık eğitimi almış olan avukatları, bu alanlara ilişkin tüm davalarla ilgilenebilecek yetkinliklere sahiptir.

Ekonomik faaliyetleri içinde oldukça önemli bir konuma sahip olan ticaretin tasarladığı ve düzenleme içine aldığı hukuk alanı, hukuk sistemimizde şirketler hukuku veya ticaret hukuku olarak da tanımlanmaktadır.

Ticarete ilişkin tüm unsurlar, birbirinden farklı kanunlar ile düzenlenmektedir. Bu kuralların belirli çerçeve altına alınması sayesinde ticaret alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerin karşılaştığı uyuşmazlıkların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi de mümkün olabilmektedir. Ticari faaliyetler hem bireyler hem de ülke açısından oldukça önemli olmaktadır.

Şirketler Hukuku Nedir?

Eskişehir Şirket Avukatı

Şirketler hukuku, bir bakımdan ticaret hukukunun en önemli birimleri arasında yer almaktadır.

Yaşamın akışını sürdürmeye yönelik gündeme gelen ihtiyaçları karşılamada etkili olan ekonomi alanında meydana getirilen tüm faaliyetlerin, ekonomik çerçevede taraflar arasında hakkaniyetli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir kılınması için şirketler hukukuna ihtiyaç duyulmaktadır. Nitelim şirketler hukuku adı verilen özel hukuk disiplini de bu alandaki tüm yasaları düzenleyerek söz konusu uyuşmazlıkların çözümünü hakkaniyetli bir şekilde yerine getirmektedir.

Şirketler hukuku kapsamına alınan hukuki uyuşmazlıklar hakkında verilen çözüm önerileri ve yöntemleri, sadece şirketleri değil aynı zamanda ülkenin ekonomik sisteminin işleyişinde de önemli bir işleyişe sahiptir.

Bu kapsamda şirketler hukuku, ülke ekonomisi ve ticaret alanında uğraşan şahısların iş hayatlarındaki hak kayıplarını koruma açısından en önemli hukuk dallarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Şirketler Hukuku Kapsamı-Eskişehir Şirket Avukatı

Düzenlenişi itibarıyla şirketler hukuku pek çok alanı kapsamaktadır. Bu alanların başında kıymetli evraklar yer almaktadır.Eskişehir En İyi Şirket Avukatı Hukuk sistemimizde kıymetli evraklar adı altında düzenlenen bu tür finansal belgeler;

  • Çek,

  • Bono,

  • Poliçe

gibi evraklardan oluşabilir.

Ticari faaliyetlerini tamamı kar etme amacına yönelik icra edildiği için kar etmeyi daha hızlı ve basit bir sisteme oturtmak adına kıymetli evraklar kullanılmaktadır.

Ticari hayatın sorunsuz ve hızlı bir şekilde işlemesine fırsat veren bu evrakların düzenlenmesinden kullanılmasına ve hatta tedavülden kaldırılması gibi konulara kadar tüm gerekli düzenlemeleri şirketler hukuku kendi kapsamı içine almaktadır.

Eskişehir Şirket Avukatı

Türk hukuk sisteminde şirket tiplerinin tamamı kanunlarla çerçeve altına alınmıştır. Türk Ticaret Kanunu 2. kitabında belirtilen hükümlere göre şirket tipine uymayan bir şirketin mevcut olması halinde bu oluşumun kanunen şirket olarak görülmemesi söz konusu olmaktadır. Tüzel kişiliğe sahip tüm şirketlerin hukuki alanda karşılaştıkları uyuşmazlıklara ilişkin profesyonel hizmeti TKN Hukuk büromuzdan alabilirsiniz.
Eskişehir Şirket Avukatı
Şirketler Hukuku-Eskişehir Şirket Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön