Seri Yargılama (Muhakeme) Bürosu NEDİR? Eskişehir Ceza Avukatı

Seri Yargılama (Muhakeme) Bürosu-Eskişehir Ceza Avukatı

Seri yargılama

Ülkemizde mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi amacıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılması, uzlaştırma işlemleri, arabuluculuk gibi kavramlar yargı sistemimize dahil edilmeye başlandı. Bu tür uygulamalardan son olarak 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Seri Yargılama (Muhakeme) Bürosu faaliyete geçirildi. Daha öncesinde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge ile, her adliyede yeterli sayıda Cumhuriyet Savcısının görevlendirileceği ve Seri Muhakeme Bürolarının kurulacağı belirtilmiştir.Eskişehir En İyi Ceza Avukatı

Seri Muhakeme Bürolarının İlgileneceği Suçlar

Seri Muhakeme Usulü Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, Seru Muhakeme Büroları çeşitli suçlara ilişkin olarak işlemler gerçekleştirecektir. Bunlar;

 • Parada Sahtecilik
 • Gürültüye Sebebiyet Verme
 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
 • Hakkı Olmayan Yere Tecavüz
 • Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması
 • Resmi Belgelerin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
 • Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması
 • Mühür Bozma
 • Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama
 • 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 13.maddesinin 1,3 ve 5 fıkraları ile 15.maddesinin 1 ve 3 fıkraları
 • Orman Kanunu 93.maddesi birinci fıkrası
 • Rulet, Tilt,Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun
 • Kooperatifler Kanunu ek 2.maddesi 1. fıkrası 1. bendinde belirtilen suçlar

Seri Muhakeme Bürosu İşleyişi-Eskişehir Ceza Avukatı

Seri Muhakeme Bürosu’nun yukarıda belirtilen suçları incelemesi için bazı şartlar gerekmektedir.Eskişehir En İyi Ceza Avukatı

 1. Şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Soruşturmanın tamamlanması ile birlikte takipsizlik kararı verilmesi gereken bir durum ortaya çıkmışsa, takipsizlik kararı verilir. Seri Muhakeme uygulanmaz.
 2. Seri Muhakeme Usulünü yerine getirecek olan Cumhuriyet Savcısı, şüpheliye teklifini vekili ya da müdafii huzurunda yapar, teklif müdafii huzurunda kabul edilmelidir.
 3. Seri Muhakeme Bürosunda ele alınan suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda, Cumhuriyet Savcısının teklifinin tüm şüpheliler tarafından birlikte kabul etmesi gerekmektedir. Şüphelilerden biri bile teklifi kabul etmemiş olsa, teklif geçersiz sayılarak ve soruşturma işlemleri normal usullere uygun olarak devam edecektir.Eskişehir Ceza Avukatı
 4. Uzlaştırma kapsamında yer alan suçlar ve Ön ödemelik suçlarla ilgili olarak seri muhakeme usulleri uygulanmamaktadır. Seri Muhakeme Usulünün uygulanacağı suçlar, mağduru olmayan suçlardır. bu sebeple uzlaştırma hükümleri hiçbir şekilde uygulanamaz.

Yeni bir büro ve adli işlem tarzı olması sebebiyle pek bilinen bir uygulama değildir. Seri Muhakeme Usulü ile savcılık aşamasında şüphelilere, kovuşturma aşamasında muhtemel alacağı cezanın yarısı önerilecektir. Seri Muhakeme Bürosu savcısının teklifi şüpheli tarafından kabul edilmediği taktirde şüpheli hakkında kamu davası açılacaktır. Kamu davası sonucunda verilecek olan ceza aynen geçerli olacaktır.Eskişehir En İyi Ceza Avukatı

Seri yargılama kapsamındaki tüm dosyalarınızda Eskişehir bölgesinde bulunan TKN HUKUK sürecin yönetilmesi ve hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla sizlere hizmet vermektedir.Detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Eskişehir Ceza Avukatı

 

Seri yargılama hakkında daha fazla bilgi almak için bizleri Eskişehir’de yer alan avukatlık büromuzda ziyaret edebilirsiniz.

Seri Yargılama (Muhakeme) Bürosu NEDİR? Eskişehir Ceza Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön