Sağlık Hukuku- Eskişehir Sağlık Hukukçusu

Sağlık Hukuku-Eskişehir Sağlık Hukukçusu

Özel hukuk dallarından biri olan sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren tüm kamu ve özel sağlık kurumları ile bu alanda hizmet veren ve alan kişilerin haklarını düzenleyen bir hukuk birimi olarak kabul edilmektedir. Sağlık alanında yasalarla korumuş haklara sahip olan doktorların ve sağlık çalışanlarının olduğu gibi hastaların da önemli hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Eskişehir Sağlık Hukukçusu

Özellikle sağlık hukuku kapsamında gündeme gelen uyuşmazlıkların çözümünde bu alanı düzenleyen kanunlara, yönetmelik ve mevzuatlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca hastaların da söz konusu kanunlar tarafından kendilerine verilmiş hakları iyi bilmeleri veya en azından sahip oldukları hakları kaybetmemeleri için bilinçli hareket etmeleri önem taşımaktadır. Nitekim tüm dünya üzerinde insanlara tanınan en temel hakların başında yaşama hakkı gelmektedir.

Sağlık Hukuku Davaları-

Eskişehir Sağlık Hukukçusu

Vatandaşların kanunlar tarafından kendilerine verilen tüm yasal haklarını kullanabilmeleri için de sağlıklı olmaları gerekmektedir. Bu sebeple sağlık hukuku disiplini sanıldığından çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü kişilerin yasalar tarafından kendilerine tanınan bütün yasal haklarını koruma konusunda onların yaşam haklarını koruma altına almaktadır. Bu kapsamda hasta ve hekim arasında meydana gelebilecek temel sorunları engellemek, öte yandan karşılaşılan sorunlarda da kişileri yasal olarak korumak amacıyla sağlık hukuku hükümleri düzenlenmiştir.

Sağlık hukuku kapsamında yetkili ve görevli mahkemelerde görülen davalar genellikle hasta ve sağlık hizmeti veren kişiler ya da kurumlar arasında meydana gelmektedir. Sağlık hukuku davaları, gerektiği durumlarda Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinden, yine zaruri hallerde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlerle yakından ilişkili hale gelebilmektedir. Bu sebeple sağlık hukuku davalarında alanında uzman hukukçulardan ve avukatlardan profesyonel destek alınması oldukça önemli bir etkiye sahiptir.

Sağlık Hukukunda Hastanın Hakları-Eskişehir Sağlık Hukukçusu

Sağlık hukukunu düzenleyen kanun ve mevzuatlara göre; etik kurallara bağlı olmayan doktor, bu alanda hastaya uygulanan tüm tedavi, yanlış teşhis ve muayene hatalarının da sorumluluğunu almak durumundadır. Sağlık hizmeti veren tüzel ve gerçek kişilerin etik kurallara bağlı olmaması, sağlık hukukunda özen eksikliği olarak da tanımlanmaktadır. Bu bağlamda Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi düzenlenerek, ceza hukuku ile bağlantılı olarak hekimlerin sorumlu davranışları ele alınmaktadır.Eskişehir Sağlık Hukukçusu.

Meslek davranışları sebebiyle doktorların davranışları arasında suç sayılan durumlardan bazıları şu şekilde belirli çerçeve altına alınmıştır:

  • Yanlış müdahale sebebiyle çocuk düşürtmek,
  • Hastanın onayını almadan işlem ve muayene yapmak,
  • Gerekli olmayan ilaçların kullanılmasını önermek,
  • Tıbbi Malpraktis (yanlış tedavi uygulaması)

Medeni Hukuk kapsamında ele alınan bu tür doktor sorumluluklarının yerine getirilmemesi durumlarında hastalar için karşılaştıkları mağduriyetlere yönelik tazminat alma hakkı doğmaktadır. Sağlık hukuku kapsamındaki sorumlulukların tespitinde;

  • Türk Ceza Kanunu
  • Türk Medeni Kanunu
  • Türk Borçlar Kanunu

ele alındığı için bu alanda uzman avukatlardan profesyonel hizmet alınması önem teşkil etmektedir. Sağlık hukuku kapsamında yaşadığınız mağduriyetlerde hak kayıplarına uğramamak için TKN Hukuk büromuzdan detaylı hukuki desteği alabilirsiniz.Eskişehir Sağlık Hukukçusu

Sağlık Hukuku- Eskişehir Sağlık Hukukçusu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön