Nafaka Davası Nedir? Eskişehir Boşanma Avukatı

Boşanmada Nafaka Davası

Nafaka; bireyin, geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kişilere karşı mahkeme kararı ile ödenmesi gereken aylığı ifade eder. Nafaka, boşanmada nafaka davası ya da boşanma davasının tamamlanmasının ardından olmak üzere her durumda talep edilebilir. Talep edilen nafakanın alınabilmesi için Eskişehir nafaka avukatı noktasında başarılı bir hukukçu ile birlikte çalışmak oldukça mühim olacak ve menfaatin elde edilmesinde büyük fayda sağlayacaktır. Nafakanın hukuki boyutlarını ele almadan önce nafaka türlerini açıklamak, akıllarda soru işareti kalmaması için önemli olacaktır.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Hukukumuzda nafaka kavramı genel olarak iki alt başlıkta ele alınmaktadır. Bunlar:

 • Bakım Nafakası
 • Yardım Nafakası

Şeklindedir.

Bakım Nafakası Nedir?

Bakım nafakası; kendi içinde üç alt başlığa ayrılmakta olup bu başlıklar:

 • Tedbir Nafakası
 • Yoksulluk Nafakası
 • İştirak Nafakası

Şeklindedir. Şimdi bu nafaka türlerinin içeriği ve koşulları hakkında bilinmesi gereken hususların altını çizelim.

Yoksulluk nafakası, Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesinde ele alınmış olup şu şekilde tanımlanmaktadır: Boşanma nedeni ile yoksulluk durumuna düşecek birey, karşı taraftan daha az kusurlu olmak şartıyla yaşamını idame ettirmek için karşı taraftan ekonomik gücü oranında süresiz nafaka talebinde bulunabilir. Burada kusur kavramı oldukça önemlidir. Nafaka talep eden bireyin kusuru karşı taraftan ağır olması halinde karşı taraf nafaka yükümlülüğünden kurtulabilir. Bu nedenle nafaka alınabilmesi için ya kusursuz ya da karşı tarafa göre daha az kusurlu olunması lazım gelmektedir.

Kusur durumunun denk olduğu boşanma dosyaları da vardır. Bu durumda hâkim bireylerin ifadelerini, delillerini ve ekonomik durumlarını irdeleyecek ve yoksulluğa düşen birey için nafaka hükmü verebilecektir.

Boşanma sonrasında alınabilecek nafaka türlerinden birisi olan yoksulluk nafakasının amacı: Evlilik birliğinde eşinden dolayı daha yüksek yaşam koşullarına ve gelire sahip olan bireyin, boşanma nedeniyle bu standartlarının azalacak ya da kaybolacak olmasıdır.

İştirak Nafakası, genellikle çocuğun bakımı için verilen nafaka olarak bilinir. İştirak nafakası Medeni Kanun madde 327’ye dayanmakta olup, kanun koyucunun çocuğun korunması, bakımı ve eğitimi için lazım gelen giderlerin anne ve baba tarafınca karşılanması gereğini belirten ifadesinden kaynaklanır.

İştirak nafakasının en önemli şartı, çocuğun velayetinin alınmasıdır. Çocuğun velayetini alan kişi, çocuğun giderlerine katılması için karşı taraftan iştirak nafakası ister. Bu durumda gerekli şartlar sağlandığında hâkim, çocuk için iştirak nafakasına hüküm verecektir. Bu husus ise Türk Medeni Kanunu madde 182’de düzenlenmiştir.

İştirak nafakası ne zaman sonlanır? sorusu da oldukça merak edilmektedir. Kurak olarak çocuk 18 yaşına geldiğinde sonlanır. Fakat çocuğun eğitim süreci devam ediyorsa, iştirak nafakası eğitim hayatının tamamlanmasıyla son bulacaktır.

İştirak nafakasının ne kadar olacağı hususu yine Medeni Kanun ile ele alınmış ancak net bir sınır çizilmemiştir. Miktar tayin edilirken çocuğun gereksinimleri ve anne – babanın ekonomik güçleri esas alınacaktır. Evlilik dışı doğan çocuk için iştirak nafakası talep edilip edilemeyeceği oldukça merak edilmektedir. Evlilik dışı doğmuş çocuk için de iştirak nafakası talep edilebilir.

Tedbir Nafakası, yukarıda izah edilen nafaka çeşitlerinden bir yönü ile farklıdır. Niteliği itibarıyla benzer bir nafaka türü olsa da bu nafakanın bağlanma zamanı ve süresi diğer nafaka türlerinden farklıdır. Şöyle ki; boşanma davasının devamı hakinde çocukların üstün menfaati ve boşanma davası süresince yoksulluk durumuna düşebilecek eş menfaati gereği verilen geçici bir nafakadır. Tedbir nafakası, Medeni Kanun madde 332’de kast edilmekte ve hâkim tarafından alınması gereken geçici bir önlem olduğu açıklanmaktadır. Tedbir nafakasının alınabilmesi için çiftin çocuğunun on sekiz yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Eskişehir Avukat

Yardım Nafakası Nedir?

Bakım nafakasına dair hükümleri ve alt başlıkları ele aldıktan sonra bir diğer nafaka türü olan yardım nafakasını ele almakta fayda var. Zira birçok birey konunun uzmanlarına yardım nafakası nedir? sorusunu yöneltmekte ve tatminkâr yanıtlar aramaktadır. Medeni Kanun madde 364, 365 ve 366’da düzenlenmiştir. Kimlerin nafaka talep edebileceği şu şekilde izah edilmektedir:

 • Eşinden daha az gelire sahip ya da hiç geliri olmayan bireyler,
 • Çocuğun velayetini bulunduran bireyler,
 • Ev hanımları,
 • Düzenli geliri bulunmayan ve geçici işlerde çalışan bireyler.

Kimlerin nafaka talep edemeyeceği ise aşağıda ifade edilmiştir. Buna göre:

 • Eşine göre daha fazla kusurlu olan bireyler,
 • Çocuğun velayeti, kendisinde bulunmayan bireyler,
 • Hayatını idame ettirmek için yeterli gelire sahip olan veya yan gelirler ve yardımlar alan bireyler,
 • Sabit bir kazancı olan bireyler,
 • Eşi ile denk gelire sahip olan bireyler,

Nafaka alamamaktadır.

Erkek Nafaka Alabilir Mi?

Halk içinde sadece kadınların nafaka alabileceğine dair genel bir kanı vardır. Ancak bu kanı yanlıştır. Zira kanun koyucu nafaka hükümlerini düzenlerken belirlediği şartlarda cinsiyet ayrımına gitmemiştir. Yapılacak sosyal, ekonomik ve kültürel araştırma sonrasında şartlar karşılandığı takdirde erkekler de nafaka talebinde bulunabilir.

Meta Yazı: Boşanma davası devam ederken veya sonlandığında alınabilecek nafaka türlerini, nafaka alınabilmesi için gerekli şartları ihtiva eden makaledir.

Nafaka Davası Nedir? Eskişehir Boşanma Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön