MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI- Eskişehir Miras Avukatı

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI- Eskişehir Miras Avukatı

Eskişehir Miras Avukatı

Miras paylaşımı davası kendisine miras kalan kişi ya da kişilerin kanun nedeni ile ya da bir özleşme ile ortaklığı sürmesinin zorunluluğu olmadığı durumlarda, ortaklığın sonlandırılması ve mirasın paylaştırılmasını gerçekleştirmek için açabileceği dava türüdür. Her bir mirasçı, terekede bulunan malların aynen satışının yapılmasını sulh mahkemelerinden isteyebilmektedir. Mirasçılardan yalnızca bir tanesinin talebi üzerine açılabilen bu davada hâkim, terekenin tamamını ve de terede bulunan malların her birini göz önüne alır ve imkân var ise bütün malı bir mirasçıya verilmesiyle paylaşımı gerçekleştirir. Mirasçılara verilen malların değerlerinin birbiri arasında fark olması durumunda, fark ödemesi yoluna gidilir ve miras payları arasında denkleştirme yapılır.Eskişehir Miras Avukatı

Miras Paylamışı Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?Eskişehir Miras Avukatı

Miras paylaşımı davası için yetkili olan mahkeme, miras bırakan kişinin son ikamet adresinin bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Mirasçılardan herhangi biri ya da bir kaçı, ortaklığın son bulması ve mirasın paylaştırılması için dilediği zaman başvuru yapabilmekte ve dava açabilmektedir.Eskişehir Miras Avukatı

Türk Hukuku’nda yasal olarak miras paylaşımı belirlenen zümre sistemine göre yapılmaktadır. Buna göre; 1. Zümre, 2. Zümre ve 3. Zümre mirasçılar bulunmaktadır.Eskişehir Miras Avukatı

Miras Paylamışı Nasıl Yapılır?Eskişehir Miras Avukatı

Miras paylaşımı davası bir mal üzerinde iki kişinin hak sahibi olması durumlarında açılabileceği gibi genellikle miras kalan bir mal üzerinde fazla kişinin hak sahibi olması durumunda açılmaktadır. Bir miras üzerinde derecelere göre hak sahipleri şunlardır:

Eskişehir Avukat

1.Zümre yani 1. Derece mirasçılar; miras bırakan kişinin kendi altsoyudur. Altsoylar arsında bulunan çocuklar birbirleri ile eşit haklara sahiptir. Miras bırakanın kendisinden önce vefat etmiş çocuğu var ise onun ya da onların çocukları mirastan hak alabilmektedir.Eskişehir Miras Avukatı

2.Zümre yani 2.Derece mirasçılar; miras bırakanın altsoyunun bulunmaması durumunda mirastan hak sahibi olmaktadır. Miras bırakanın anne ve babası bu kategoride yer almaktadır ve eşit pay sahibidir. Ayrıca miras bırakanın anne ve babasının kendinden önce vefat etmiş olması koşulunda miras bırakan kişinin kardeşleri hak sahibi olmaktadır.Eskişehir Miras Avukatı

3.Zümre yani 3.Derece mirasçılar; miras bırakan kişinin altsoyunun bulunmaması ve anne babası ölmüş olması, kardeşlerinin de bulunmaması ya da hayatta olmaması durumunda büyükanne ve büyükbaba olmaktadır ve bu kişiler mirastan eşit şekilde yararlanmaktadır. Büyükanne ile büyükbabanın da hayatta olmaması durumunda, bu kişilerin altsoyları mirastan pay alabilmektedir.Eskişehir Miras Avukatı

 

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI- Eskişehir Miras Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön