Medeni Hukuk-Eskişehir Avukat

Medeni Hukuk-Eskişehir Avukat

Türk hukuk sisteminin büyük bir bölümünü kapsayan medeni hukuk, yürürlükte bulunan hukuk kurallarının ve düzenlemelerin, ülkedeki vatandaşların şahsi durumlarını, aile kurumunun içindeki ilişkileri, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer vatandaşlar ile borç ve alacak ilişkilerini ve son olarak ölümlerinden sonra miraslarının durumlarını düzenleyen özel hukuk birimidir.

Eskişehir Avukat

Hukuk sistemimizde yürürlükte bulunan Medeni Kanun’un başlıca kaynağı ve esas dayanağı İsviçre’den aldığımız 1926 tarihli “Türk Medeni Kanunu”dur. Ancak günümüzde uygulanan Medeni Kanun ise 2002 yılının Ocak ayından itibaren yürürlüğe konan Yeni Medeni Kanundur.Eskişehir Avukat

Daha kısa bir ifadeyle açıklamak gerekirse medeni hukuk, kişilerin birbirleri ile ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Hukuk literatüründe özel hukuk denildiğinde akla ilk gelen medeni hukuk yani yurttaşlar hukukudur. Türkiye’de temeli 2002 tarihli atılmış olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunu olarak yürürlüğe geçirilmiştir.Eskişehir Avukat

Medeni Hukuk Alt Dalları

Türk Medeni Kanunu’nu kişilerin birbirleri ile belirli ölçülerde gerçekleştirdiği ilişkileri konu aldığı için çok sayıda önemli alt dala ayrılmaktadır. Türk hukuk sisteminde medeni kanun ve borçlar kanunu ile ayrılmasının temelinde ise medeni kanun iktibas edilirken o tarihlerde İsviçre’de henüz borçlar kanununun hazırlanmamış olmasıdır.Eskişehir Avukat Buna rağmen medeni hukukun alt dalları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kişiler hukuku
  • Aile hukuku
  • Miras hukuku
  • Eşya hukuku
  • Borçlar hukuku

Bu dalları özel hukuk disiplini kapsamında teker teker kısaca açıklamak gerekirse şu şekilde ifadeler kullanmak yerinde olacaktır.

1. Kişiler Hukuku: Kişiler hukuku adı verilen disiplin, adından da anlaşılacağı üzere hak sahibi olan kişilerin türlerini, ehliyetlerini, şahsi hallerini, hısımlığını, ikametgahını, şahsiyetin başlangıcını, sona ermesini ve korunmasını düzenleme içine alan bir medeni hukuk alt dalı olarak kabul edilmektedir.Eskişehir Avukat

2. Aile Hukuku: Medeni hukukun diğer bir alt dalı olan aile hukuku ise aile ilişkilerini düzenleyen bir medeni hukuk kolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile ilişkilerinden kasıt; evlilik, müşterek çocuğun velayeti, nesep ve boşanma gibi konulardan oluşmaktadır. Aile hukuku bu konularla ilgili durum ve olayları düzenleme içine alır.

3. Miras Hukuku: Miras hukuku, bir gerçek kişinin vefat etmesinden sonra para ile ölçülebilen bir başka deyişle maddi değeri olan bütün hak ve borçlarının (terekesinin) hangi şahıslara, nasıl aktarılıp geçeceğini düzenleyen bir medeni hukuk koludur.Eskişehir En İyi Avukat

4. Eşya Hukuku: Kişilerin eşyalar üzerindeki ayni hakkının konusunu inceler. Eşya hukukunu düzenlenmiş olduğu genel konulardan bazıları; ayni hak, eşya, zilyetlik, tapu sicili, rehin gibi konulardır.Eskişehir En İyi Avukat

5. Borçlar Hukuku: Kişiler arasında meydana gelen alacak ve borç ilişkisini düzenleyen özel hukuk disiplinidir.Eskişehir Avukat

Medeni Hukuk-Eskişehir Avukat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön