Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK)-Eskişehir Ceza Avukatı

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK)-Eskişehir Ceza Avukatı

TAKİPSİZLİK KARARI NEDİR?Eskişehir Ceza Avukatı

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK), başka bir deyişle Takipsizlik Kararı (TK), Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmaların incelenmesi neticesinde dosyanın kapanması, işlemden kaldırılması, soruşturmanın yürütülmeyeceği anlamlarına gelmektedir. 

Soruşturmaya Başlanması ve Delil Araştırması-Eskişehir Ceza Avukatı

Cumhuriyet Başsavcılıkları çeşitli yollarla soruşturma işlemlerine başlar. Soruşturmanın başlaması ve yürütülmesi için Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen ya da çeşitli kanunlarla suç olduğu belirtilen suçlardan birinin işlendiği yönünde bir ihbar, şikayet veya re’sen soruşturma başlatılabilmesi için bir şüphenin oluşması gerekmektedir.

Kolluk kuvvetlerine yansıyan bir olaya ilişkin olarak, Cumhuriyet Savcıları ile iletişim halinde bulunan kolluğun tamamladığı tahkikatın Cumhuriyet Savcılıklarında kayda girmesi, suçtan zarar gördüğünü ya da bir suçun işlendiğini düşünen kişilerin yapmış oldukları ihbar ve şikayetler ile, resmi kurumlar tarafından bir suçun ihbar edilmesi ya da herhangi bir işlem sırasında Cumhuriyet Savcılıklarının bir suçtan haberdar olması üzerine re’sen soruşturma işlemleri başlatılabilmektedir. Eskişehir Ceza Avukatı.

Başlanılan soruşturmanın yürütülerek sonuçlandırılması aşamasında şahsın cezalandırılması talep edileceğinden, soruşturma konusu olayın derinlemesine ve titizlikle incelenmesi gerekmektedir. Bu sebeple soruşturmaya konu olaya ilişkin olarak, olayın tarafları ve/veya bilgi sahiplerinin ifadeleri alınır. Çeşitli kişi, kurum veya kuruluşlar ile yazışmalar yapılarak deliller toplanılır. 

Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturması tamamlandığı düşünülen dosyalar ise karara bağlanmaktadır. Bu kararlar arasında takipsizlik, iddianame, yetkisizlik, görevsizlik, kamu davası açılmasının ertelenmesi, daimi arama gibi kararlar verilir.Eskişehir En İyi Ceza Avukatı Takipsizlik kararları dışındaki tüm kararlar ile birlikte aslında soruşturmaya konu olayların araştırılması, incelenmesi ve soruşturması bir şekilde devam etmektedir.Eskişehir Ceza Avukatı.

Yürütülen soruşturmaların incelenmesi neticesinde, çeşitli nedenlerle soruşturma işlemlerine son verilebilmektedir. Bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal eden soruşturma konusu olayda suçun işlenmediği, suçun işlendiğini ispatlamaya yetecek kadar ve kanunlar ile suç olarak nitelendirilmemiş olması, şüphelinin ölümü, soruşturma imkansızlığı gibi sebeplerden ötürü soruşturmalar şüpheli lehine sonuçlanır. Eskişehir Ceza Avukatı

Kararın Kesinleşmesi ve İtiraz Süreci-Eskişehir Ceza Avukatı

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar veya Takipsizlik Kararı verilmekle dosyalar kesinleşmez. Karar yazıldıktan ve kapalı statüye geçtikten sonra tebligat kanununda belirtilen hususlara uygun olarak, soruşturmayla ilgili kişi ve kurumlara tebliğ edilir.Eskişehir En İyi Ceza Avukatı Kararın tebliğinden itibaren 15 iş günü içerisinde kararın verildiği adliye Sulh Ceza Hakimliklerine itirazda bulunulabilmektedir. Takipsizlik kararına itirazın reddi halinde, takipsizlik kararı kesinleşmiş olur. Eskişehir Ceza Avukatı.

Ayrıca takipsizlik kararı kesinleşmiş bile olsa, TCK 66 maddesinde tespit edilmiş olan dava zamanaşımı süresi içerisinde soruşturma konusu olayın akıbeti ve tespiti hakkında delil elde edildiği taktirde Cumhuriyet Savcılıkları ilgili Sulh Ceza Hakimliklerinden takipsizlik kararının kaldırılmasını talep edebilir.

Eskişehir Ceza Avukatı

 

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK)-Eskişehir Ceza Avukatı
Başa dön