Korona Virüs Döneminde İşveren Hakları- Eskişehir Şirket Avukatı

Korona Virüs Salgını

İşveren hakları, İş hukuku kapsamında belirtilmektedir ve işverenler bu kanun nezdinde faaliyette bulunma hakkına sahip olabilmektedir. İşveren hakları yalnızca iş hukuku ile değil aynı zamanda iş sağlığı ve güvenlik, sosyal güvenlik açısından da ele alınmaktadır. İşverenler tüm bu kanun maddelerince ve mevzuatlarla belirtilen şekilde çeşitli haklara ve sorumluluklara sahip olmaktadır. Bu kanunlara ve mevzuatlara uygun faaliyette bulunmayan işverenler, hukuki yaptırımlara maruz kalabilmektedir. Eskişehir Şirket Avukatı

İşveren hakları, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde belirtilmiştir fakat beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan mücbir sebepler nedeni ile işverenlerin işleyişlerinde de bazı değişiklikler söz konusu olabilmektedir. Ve bu mücbir sebepler işverenlere yeni sorumluluklar yükleyebilmekte ya da kolaylıklar sunabilmektedir. Özellikle günümüzde covid-19 olarak adlandırılan, kişilerin enfekte olarak yaşamını yitirmesine yol açabilen korona virüs salgını mücbir sebep olarak nitelendirmektedir ve işverenler bu mücbir sebep nedeni ile bir takım tedbirleri almak durumunda kalmaktadır. Eskişehir Şirket Avukatı

Hemen Eskişehir İş Hukuku Avukatı Anlaşmak İçin Bizimle İletişime Geçin

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve İşveren Hakları-Eskişehir Şirket Avukatı

Korona virüs salgını olarak tanımlanan covid-19 hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Üst solunum yolunda ciddi rahatsızlıkların yaşanmasına neden olan bu virüs nedeni ile dünyanın pek çok ülkesi işverenler ve çalışanlara yönelik olarak pek çok önlem almış ve ekonomi paketlerini açıklamıştır. Türkiye de bu ülkeler arasında yer almaktadır ve 18 Mart 2020 tarihinde, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığını yaptığı Korona Virüs Değerlendirme Toplantısı’nda Ekonomik İstikrar Paketi açıklanmıştır. Bu pakette bulunan 21 madde ile üretimin ve istihdamın sürekliliği için alınan önlemler alınmaya çalışılmıştır.  Eskişehir Şirket Avukatı

Covid-19Korona virüs sebebiyle oluşturulan Ekonomik İstikrar Paketi işverenleri de direkt olarak etkilemektedir. Çünkü bu pakette işverenlerin faaliyetlerini, görev ve sorumluluklarını kapsayan iş hukuku, sosyal güvenlik ve iş güvenliği açısından önlemler açıklanmıştır. Eskişehir Şirket Avukatı

Ücretsiz İzin ve İşveren Hakları-Eskişehir Şirket Avukatı

Korona virüs salgını sebebi ile ülkemizde genel bir karantina uygulamasına geçilmemiş; gönüllü karantina adı altında salgından korunmak kişilerin kendi kararlarına bırakılmıştır. Bu bağlamda devlet mekanizması, kamu alanında ve özel sektörde minimum personel ile çalışılmasını öngörmüştür. Özel sektör çalışanları, bu süre içerisinde çalışanlarına ücretsiz izin uygulamasına geçmiştir.  

İşveren işçiyi ücretsiz izne çıkarma kararı alabilir. fakat işverenlerin tek başlarına alamayacağı bir karardır ve bu nedenle bir çalışanın ücretsiz izine çıkabilmesi için işveren ile çalışanın uzlaşması gerekmektedir. Günümüzde korona virüs ücretsiz izin alınması için geçerli bir sebeptir. Ücretsiz izne çıkmaya çalışanların onay vermesi durumunda, 2210 sayılı Kanun ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56. İle 74. maddesine göre; ücretsiz izne çıkan sigortalı çalışanın ücretsiz izin süresinde sigortalılık hali devam etmektedir ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı devam etmektedir. Fakat bir takvim yılı içerisinde 30 günü aşan süre ile ücretsiz izin kullanılması durumunda çalışanların genel sağlık sigortalılığı son bulmaktadır. Eskişehir Şirket Avukatı

Ücretsiz izin alma talebi çalışanlar tarafından işverenlere iletilebilmektedir. Bunun yanı sıra işverenler de çalışanlarına, ücretsiz izin teklifinde bulunabilmektedir. Fakat bu teklifin işverenler tarafından sunulması durumunda, İş Kanunu 22.maddesi devreye girmektedir ve süreç bu kanun maddesine göre işlemektedir. Dolayısı ile bu durumda çalışanlardan 6 gün içerisinde yazılı olarak bir onay belgesi alınmalıdır. Günümüzde korona virüs ücretsiz izin durumu söz konusudur. Kimi işverenler çalışanlarını ücretsiz izin zorlamaktadır fakat bu iznin kullanılması iradesi çalışanlardadır, zorla uygulaması yapılamamaktadır. Bu iznin, işçinin onayının olmadan uygulanması iş sözleşmesinin, işveren tarafından haksız feshedilmesi anlamı taşımaktadır.  Eskişehir Şirket Avukatı

Ücretli İzin ve İşveren Hakları-Eskişehir Şirket Avukatı

Ülkedeki korona virüs salgını nedeni ile işverenler, çalışanlarına ücretli izin verebilmektedir. Ücretli izin vermede, ücretsiz izinde olduğu gibi çalışan onayı ve rıza gerekmemektedir. Dolayısı ile işverenler kendi inisiyatifleri ile çalışanlarına ücretli olarak izin verebilmektedir. İşçinin yıllık izni olmaması halinde ise, gelecek yıldan mahsup edilmek üzere avans izin kullandırılabilir. 

İstirahat Raporu ve İşveren Hakları-Eskişehir Şirket Avukatı

Covid-19 hastalığının kuluçka süresinin 14 gün olduğu bilinmektedir. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı özellikle yurtdışından dönmüş olan kişilerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmelerini istemektedir. Çalışan kişiler eğer yurtdışından döndüler ise pasaportları eşliğinde başvuruda bulunup istirahat raporu alabilmektedir. Dolayısı ile çalışanı yurtdışından dönmüş olan işverenler, istirahat raporu eşliğinde çalışanlarının kendilerini 14 gün boyunca karantina altında tutması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmalıdır.  Eskişehir Şirket Avukatı

Ülkemizde faaliyet gösteren hekimler, yurtdışından dönen kişilere istirahat raporu verilmesi konusundan bilgilendirilmiştir. İşverenlerin de yurtdışından dönmüş olan çalışanlarına rapor alarak 14 gün boyunca kendilerini izole etmesi gerektiğini bildirmelidir. Eskişehir Şirket Avukatı

Korona Virüs Salgını

Geçici İş Görmezlik Ödeneği

Korona virüs salgın hastalığı nedeni ile istirahat raporu alan kişiler yani geçici olarak iş göremez durumunda olan kişiler, raporlu oldukları süre boyunca geçici iş görmezlik ödeneği alabilmektedirler. İş gereği olsun ya da olmasın yurtdışına çıkıp geri dönen kişiler, covid-19 riski açısından 14 günlük karantina uygulamasına uymak durumundadır. Dolayısı ile işverenler, bu izolasyonun sağlanması için çalışanlarını teşvik etmelidir. Bu süre zarfından yurtlarda, hastanelerde, sağlık tesislerinde ya da evlerinde karantinada olan kişiler istirahat raporu almaları durumunda eğer en az 90 iş günü sigortalı ise raporun verilmesinden sonraki 3. gün itibari ile SGK’dan geçici iş görmezlik ödeneği alabilmektedir. Eskişehir Şirket Avukatı

Korona virüs iş görmezlik ödeneği alınması için bir sebeptir ve buna göre; covid-19 sebebiyle ayakta tedavi gören çalışanlara 3’te 2, yatarak tedavi görenlere ise gerçek kazançlarının yarısı kadar geçici iş görmezlik ödeneği verilmektedir.  Eskişehir Şirket Avukatı

SGK Prim Borçları Ödemesi ve Başvuruların Ertelenmesi-Eskişehir Şirket Avukatı

18 Mart 2020’de Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirilen Korona Virüs Değerlendirme Toplantısı neticesinde alınan kararlar 21 madde ile Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi olarak açıklanmıştır. Buna göre; konaklama, sinema ve tiyatro, alışveriş merkezi, perakende, demir-çelik, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyonlojistik-ulaşım, etkinlik-organizasyon sektörlerinde KDV tevkifatı ve Muhtasar ile birlikte SGK prim ödemeleri 6 ay süre ile ertelenmiştir. Bu ertelemeye Nisan, Mayıs ve Haziran ayları dâhil edilmiştir.  Eskişehir Şirket Avukatı

Mücbir sebep nedeni ile işverenlerin yükümlülüklerinde ertelemeye gidilmesi 5510 sayılı Kanun metninde yer almaktadır. Bu kanun metnine göre; doğal afet ve mücbir sebep nedeni ile belgelerin verilme ve primlerin ödenme sürelerinde ertelenmeye gidilebilmektedir. 5510 sayılı kanunun 91.maddesine dayanarak mücbir sebepten dolayı ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, SGK prim ödemelerinde erteleme talep edebilmektedir.  Eskişehir Şirket Avukatı

Korona virüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin yanı sıra ülkemizde korona virüs mücbir sebep olarak görülmektedir. Bu nedenle, işverenlerin SGK yükümlülükleri gibi yükümlülüklerine düzenleme; erteleme getirilmiştir. Bu erteleme nedeniyle işverenlerin bilgi ve belge verme süreleri, taksit ve prim ödemeleri gibi faaliyetlerine herhangi bir gecikme zammı uygulanmayacaktır.  

İş Sağlığı Güvenliği ve İşveren Hakları-Eskişehir Şirket Avukatı

Covid-19 bir pandemidir ve salgın özelliği taşımaktadır. Bu sebeple özellikle işverenler, iş güvenliği ve sağlığı açısından bir takım önlemleri almak zorunda kalmaktadır. İşyerlerinde gerekli olan iş güvenliğine yönelik olan tedbirlerin alınması, işverenlerin sorumluluğuna bırakılmaktadır. Bu bağlamda, çalışan eğitimlerinin verilmesi, çalışma ortamının dezenfekte edilmesi, yurtdışına iş dolayısı ile çıkış yapacak ya da yurtdışından gelecek olan çalışanların bilgilendirilmesi işverenlerin sorumluluğundadır.  

Bir işveren, sağlık taraması sonucunda, kendi bildirimi ile ya da başka yollarla çalışanının enfekte olduğunu öğrendiğinde, çalışanını işyerinden uzaklaştırma hakkına sahiptir. Bu hak sahipliği işverenlere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hem de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında verilmektedir. Sonuç olarak işverenler covid-19 nedeni ile enfekte olmuş bir çalışanı işyerinden uzaklaştırma ve tedaviye gönderme hakkına sahiptir. 

Yurtdışı görevinden ya da yurtdışı seyahatinden dönmüş olan bir çalışan için işveren, çalışanının işbaşı yapmasına engel olabilmektedir. Salgın hastalık üzerindeki belirsizliğin ortadan kalkmasına dek işverenlerin iyi niyet çerçevesinde faaliyette bulunması gerekmektedir. Eskişehir Şirket Avukatı

İşverenler, işçilerinin sağlıklarını gözetmek durumdadır ve bu bağlamda kronik hastalıkları bulunan ya da 60 yaş üstü olan çalışana sahip olan işverenler, bu kişilerin sağlık durumlarını gözetmek için alternatif çalışma koşullarını yaratmalı ya da izin uygulamalarını gerçekleştirmelidir. Salgın hastalık yönünden risk grubunda bulunan çalışanların yıllık izne çıkartılması, uzaktan çalıştırılması ya da ücretli olarak izne çıkartılması söz konusudur. Bu konuda işverenler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 9. Maddesine göre hareket etmelidir. 

İş Sağlı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 14.maddesine göre işverenler, salgın hastalıklarda olduğu gibi korona virüs nedeni ile tedavi görmüş olan çalışanlarının işbaşı yapması için gerekli olan sağlık raporunu talep edebilmektedir. Tedavi sürecinin tamamlandığını belirtilen rapor ile çalışanlar işbaşı yapabilmektedir. 

Telafi Çalışması-Eskişehir Şirket Avukatı

Zorunlu nedenlerden dolayı işlerin durması söz konusu olduğunda ve çalışanların işyerlerinde normalin çok daha altında bir süre çalışması ya da tamamen çalışmaması durumunda işverenler, 2 ay içerisinde çalışılmamış olan süreler için telafi çalışması talep edebilmektedir. Bu durum, 18 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen korona virüs önlemleri toplantısında 4 ay olarak uzatılmıştır. Dolayısı ile işverenler salgın tehlikesinin geçmesinden sonra normal sürenin altında çalışan ya da hiç çalışmayan çalışanlarından telafi çalışmalarını isteyebileceklerdir. Gerçekleştirilecek olan bu çalışmalar, mesai çalışması olarak nitelendirilmemektedir ve telafi çalışması günlük olarak, en fazla çalışma süresini aşamamaktadır. Sonuç olarak günlük olarak telafi çalışması, maksimum 3 saat olabilmektedir. Ayrıca çalışanların tatil günlerinde telafi çalışması yapması istenememektedir.  

İşveren hakları kapsamında yer alan telafi çalışmasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: 

  • Bir işçi günlük olarak en fazla 11 saat çalıştırılabilmektedir 
  • Bir gün içerisinde normal çalışma saatinin dışında, bir çalışan en fazla 3 saat çalıştırılabilmektedir 
  • Normal çalışma zamanı ile telafi çalışma zamanı arasında dinleme zamanı ayrılmalıdır 
  • Tatil günlerinde işçilerden telafi çalışması yapması istenememektedir 
  • Tatili izleyen dört ay içerisinde telafi çalışmasının tamamlanması istenebilmektedir 
  • Telafi çalışmaları, fazla çalışma süresi olarak değerlendirilmemektedir 
Korona Virüs ve İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkı-Eskişehir Şirket Avukatı

Korona virüs sebebiyle tedavi altına alınan işçinin, tedavi sürecinin ihbar önellerini 6 hafta geçmesi, İş Kanunu’nun 25.maddesi kapsamında işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmasını öngörmektedir. Bu durumda işverenler, ihbar tazminatını ödemek zorunda değildir ve işverenin yükümlülüğünde olan tek ödeme kıdem tazminatı ödemesidir. Fakat covid-19 hastalığının özel durumuna bakıldığında, bu hastalık 14 günlük bir kuluçka süresine sahiptir. Dolayısı bu durum, işverenlerin bu kanun metnine göre faaliyette bulunmasına engel olmaktadır. 

Bir çalışanın işyerinde temasta olduğu kişi ya da kişiler tarafından enfekte olduğunun kanıtlanması, işçinin iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmasına neden olmaktadır. Bu durumda işverenler, işyerlerinde gerekli olan önlemleri almamış olmakta ve önlemlerin alınmamış olmasına rağmen işçilerini çalıştırmaya devam ettiği durumu ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile bu durum ile karşı karşıya kalan çalışanlar, kıdem tazminatını talep ederek iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmaktadırlar. Eskişehir Şirket Avukatı

Eskişehir Şirket Avukatı

Korona Virüs Döneminde İşveren Hakları- Eskişehir Şirket Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön