Korona Virüs ve İşçi Hakları Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona Virüs ve İşçi Hakları

İşçi hakları, bir kurumun yararı için bedenen ve zihnen bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan ve karşılığında bir ücret alan kişilere denmektedir. İşçi olarak çalışan kişinin hakları, yasalarla garanti altına alınmıştır ve bu yasalara göre zihnen çalışan işçiler ile bedenen çalışan işçiler aynı haklara sahiptir, aynı haklardan istifade etmektedir. Dolayısı ile işçi sıfatı ile bir kurum ya da kuruluşta çalışan kişiler, sahip oldukları bu hakları bilmelidir ve gerekli durumlarda haklarını aramak için yasal yollara başvurmalıdır. Günümüzde işçi olarak çalışan pek çok kişi, kanun ve mevzuatlarda yer alan haklarına dair bilgi sahibi olmadığı için hak kaybına uğramaktadır. Bu hak kayıplarının önlenebilmesi için işçi hakları nelerdir bilgisine sahip olunmalıdır.Eskişehir İş Davası Avukatı

İşçilerin aldıkları maaş, sigorta, ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin yani ücretli izin, mesai ücreti, haftalık tatil, mola, resmi tatil ve bayram tatilleri, işe dönüş hakkı, yaşanacak ya da yaşanan manevi ve maddi zararların tanzimi gibi konular, kanun ve mevzuatlar ile garanti altına alınmıştır. Dolayısı ile işçiler bu kanun metninde yer alan haklarını almakta serbesttir. İşçi hakları konusunda bilgi sahibi olunması, bu belirtilen hususların olması gerektiği gibi işlemesini sağlamaktadır.Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona Virüs ve İşçi Hakları

Olağanüstü durumlar ve olaylar yani mücbir sebep nedeni ile işçiler çeşitli haklara sahip olmaktadır. Yangın, doğal afet, salgın hastalık gibi nedenler mücbir sebep olarak ele alınmaktadır. Günümüzde son günlerde tüm dünyanın etkisi altında olduğu korona virüs yani covid-19 ülkemizde mücbir sebep olarak ele alınmaya başlamıştır. Bu kapsamda işçi hakları korona virüs nezdinde de ele alınmaya başlamıştır. Fakat salgının yeni bir salgın olması nedeniyle korona virüs kanun metnine ve mevzuatlara geçmemiştir. Fakat bu virüs, 2007 senesinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilebilmektedir.  

Mücbir Sebepler Nelerdir?

Eskişehir İş Davası Avukatı

Mücbir sebepbeklenmeyen ve zorlayıcı nitelik taşıyan sebepler anlamına gelmektedir ve hem işveren için hem de işçi için yerine getirilmesi gereken sorumlulukların yerine getirilememesine neden olmaktadır. Mücbir sebepler sonucunda işçilerin ve işverenlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda engeller oluşmaktadır. Örneğin; 2020 yılının Ocak ayında Elazığ’da meydana gelen deprem nedeni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu il ve ilçeler için mücbir sebep ilan etmiş ve 3 ay süre ile vergi kanununun uygulanmasında ertelemeye gitmiştir. Bu illerde bulunan işverenler ve işçiler 3 ay süre ile yapacakları vergi ödemesini cezasız olarak erteleme hakkına sahip olmuştur. 

Mücbir sebepler 213 sayılı olan Vergi Usul Kanunu’nda belirtilmiştir. Buna göre; ağır kazalar, ağır hastalıklar, tutukluluk hali, yangın, yer sarsıntısı, su baskını mücbir sebep ilan edilmiştir. Bu sebepler, vergi ödemelerinin yerine getirilmesinde engel teşkil etmektedir.

Eskişehir İş Davası Avukatı

Günümüzde yaşanan korona virüs mücbir sebep olarak ele alınmaktadır. Salgının yeni olmasından dolayı herhangi bir kanun metninde korona virüs geçmemektedir fakat vergi beyannameleri ve ödemeleri, bu salgın nedeni ile ertelemeye uğramıştır.Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona Virüs Mücbir Sebep Midir?

Eskişehir İş Davası Avukatı

Mücbir sebep, öngörülemeyen ve engel olunamayan durumlar, olaylar anlamına gelmektedir. Korona virüs salgını olan Covid-19 da salgın hastalık niteliği bulunan bir mücbir sebeptir. Fakat salgının yeni olması nedeni ile bu konu hakkında herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 2007 yılında Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Salgın Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği Mevzuatı kapsamında korona virüs ele alınabilmektedir. Bu yönetmeliğe göre tüm çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Dolayısı ile covid-19 salgının önlenmesi ve benzeri gibi çalışmalar için tüm yetki Sağlık Bakanlığı’ndadır ve Sağlık Bakanlığı çatısı altında çalışan kişilerin görev ve sorumlulukları, bu yönetmeliğe göre belirlenmektedir. Salgın bir hastalık söz konusu olduğunda, sağlık kuruluşlarında ve laboratuarlarda çalışan kişiler, bakanlığın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Eskişehir İş Davası Avukatı

Ülkemizde covid-19 nedeniyle bir takım çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, mücbir neden özelliği taşıması sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından Korona Virüs Genelgesi ilan edilmiştir ve bu genelge kapsamında ülkemizde bulunan tüm özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edilmiştir. Korona Virüs Genelgesi kapsamında, bünyesinde üçüncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji hekimlerinin bulunduğu hastaneler pandemi hastanesi olarak görev yürütmeye başlamıştır. Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona Virüs İş Kazası Niteliğinde Midir?Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona virüs tüm dünyanın olumsuz etkisi altında olduğu bir hastalıktır ve salgın niteliği taşımaktadır. Bu salgının yeni olması, salgının henüz kanun içerisinde yer almamasına neden olmaktadır fakat geçmişte salgın hastalıktan kaynaklanan, kanunda yer etmiş olan ve iş kazası olarak sayılan hastalıklar bulunmaktadır. Dolayısı ile covid-19 hastalığının yakın zaman içerisinde iş kazası olarak kanunda yer edeceği düşünülmektedir.Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona Virüs ve İşçi Hakları

İş kazası, işyerinde ya da işyerinin dışında, mesai saati içinde ya da dışında iş ile ilgili bir aktivite halinde iken işçi olan kişinin zarar görmesi durumudur. Bu nedenle, korona virüs iş kazası niteliği taşımaktadır. Görev başında iken çalışan kişilerin, işyerinde ya da iş ile ilgili bir görev başında covid-19 olması iş kazası çerçevesinde değerlendirilebilmektedir ve bu durumda işçiler bir takım haklara sahip olmaktadır. Bu haklara sahip olunabilmesi için işçilerin yasal yollara başvurması gerekmektedir. Eskişehir İş Davası Avukatı

Geçmişte de salgın olarak nitelendirilen H1N1 ve domuz gribi hastalıkları can kayıplarına neden olduğu için iş kazası olarak değerlendirilmiştir. Bu durumda işçi yakınları çeşitli haklara sahip olmuşlardır. Dolayısı ile covid-19’un etkin olduğu bir alanda görevlendirilme nedeniyle hastalığa yakalanan işçiler, işçi hakları kapsamında iş kazası gereğince haklarını arayabilecektir. Eskişehir İş Davası Avukatı 

Korona Virüs ve İşçi Hakları – Eskişehir İş Davası Avukatı

Günümüzde işçi hakları ile ilgili olarak direkt bir işçi hakkı kanun metni ve yönetmeliği bulunmuyor fakat işçi hakları, İş Kanunu’nda sağlık yönünden feshi de ele alınıyor. Dolayısı ile korona virüs salgını, kişileri sağlık yönünden etkilediği için İş Kanunu’nun bu maddesinden yola çıkarak sahip olunan haklar ile ilgili bilgilere erişim sağlanabilmektedir. İşçilerin haklı bir nedene bağlı olarak iş akdini feshetme hakkı bulunuyor. Buna göre; işçiye iş ortamından dolayı salgın hastalık bulaşabilecek olması ihtimali, iş akdinin haklı bir neden dayalı olarak işçi tarafından feshedilme hakkını veriyor. Buna göre; korona virüs işçi hakları bakımından iş akdinin feshedilmesi için geçerli bir sebep olmaktadır. Eskişehir İş Davası Avukatı

İş yerinde covid-19 vakası bulunan işçiler, salgın hastalığın mağduru olmamak için herhangi zorlayıcı bir uygulamaya maruz kalmadan yani iş akdi nedeni ile mağdur olmadan iş akdini tek taraflı olarak feshedebilmekte ve tazminat ödemeden işlerinden ayrılabilmektedir. Eskişehir İş Davası Avukatı

İş Hukuku’nda Korona Virüs-Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona virüs salgını sebebiyle ülkemizde hem işçiler hem de işverenler belirsizlik durumuna girmiştir. Kimi işçiler ücretsiz izin için işyerlerinden baskı görürken, kimi işçiler uzaktan çalışma kapsamında salgına karşı önlem almaya başlamıştır. Özellikle sokağa çıkma yasağının alınmaması ve karantina uygulamasının gönüllü olarak yaptırılması nedeniyle özellikle fabrikalarda üretimin devam etmesi ve fabrikanın zarar etmemesi için çalışılmaya, çalışmak istemeyen kişilerin de ücretsiz izin kullanmaya zorlanması söz konusudur. Fakat bu durum ile karşılaştıklarında, kanunca garanti altına alınmış olan haklarının olduğunu unutmamalı ve bu haklar doğrultusunda adım atmalıdır. İşçi hakları İş Kanunu tarafından belirlenmiştir ve bu haklar kazanılmış olan haklardır.

Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona Virüs ve Kıdem Tazminatı

İş hukuku açısından değerlendirildiğinde korona virüs salgını. Zorlayıcı sebep özelliği taşıması sebebiyle korona virüs nedeniyle işin durması durumunda işverenler, işçilerine bir haftalık yarım ücret ödemek zorundadır. İş Kanunu’nun 40. Maddesine göre işverenler bir haftanın sonunda işçiye herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Bu durum karşısında işçiler, İş Yasası kapsamında iş akdini feshetme hakkına sahip olmaktadır fakat bu durumda iş akdini sonlandırmayı tercih eden işçiler, işverenlerinden ihbar tazminatı alamamakta yalnızca kıdem tazminatını almaya hak kazanmaktadır. Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona virüs salgını sebebiyle işçiler hasta olmadıkları ama hasta olma riskine karşı çalışmak istemez ise işverenler işçiye bir hafta süre ile yarım ücret ödemek zorundadır. Bir haftanın sonunda işçinin işe dönmemesi durumunda iş sözleşemsi askıya alınır ancak işverenin iş akdini tek taraflı olarak feshetmek hakkı bulunmaktadır. Bu durumda işverenler ihbar tazminatı kıdem tazminatı ödemek zorundadırlar.  Korona virüs kıdem tazminatı almak için geçerli bir sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum mücbir sebep olduğu için çeşitli hakları doğurmaktadır.Eskişehir İş Davası Avukatı

Eskişehir İş Davası Avukatı

 

Korona Döneminde İşçi Hakları

Korona Virüs ve Ücretsiz İzin-Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona virüs salgınının pandemi olması ve tüm dünyayı tehdit etmesi nedeniyle duyulan endişeler devam etmektedir. Özellikle çalışmak zorunda olan kişiler, çalışma hayatı nedeniyle risk altında olduklarını hissedebilmektedir. Buna rağmen çalışma zorunluluğu bulunan kişiler de bulunmaktadır. Gündemde, çeşitli firmalar tarafından işçilerin ücretsiz izne zorlanması haberleri yer almaktadır. Fakat işverenler tek taraflı olarak ücretsiz izin verme yetkisine sahip değildir.Eskişehir İş Davası Avukatı Dolayısı ile işverenler, işçinin onayı olmadan ücretsiz izin uygulamasını gerçekleştirememektedir. Bu işlemin gerçekleştirilmesi, tek taraflı olarak fesih anlamı taşımaktadır. Ve bu durumda korona virüs ücretsiz izin sebebi olmamaktadır. İşçiler eğer rıza göstermezlerse ücretsiz olarak izne çıkmak zorunda değildir. İşçi rızasının bulunmadığı ücretsiz izin uygulaması nedeniyle işçiler, işe iade davası açma haklarına sahip olmaktadır. Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona Virüs ve Ücretli İzin-Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona virüs bir salgındır ve bu salgın nedeni ile insanlar yaşamlarını kaybedebilmektedir. İnsan yaşamına ve sağlığına önem veren işletmeler, işçilerine ücretli olarak izin imkânı sunmaktadır. Eğer iş, işleyişe, üretime korona virüs nedeni ile ara verilecek ise işverenler bunu ücretli izin uygulaması ile gerçekleştirebilmektedir ve bu durumda işverenlerin, işçilerden herhangi bir onay almasına gerek yoktur. Dolayısı ile korona virüs ücretli izin için bir sebep olabilmektedir ve işverenler, işçi rızası almadan bu kararı verebilmektedir. Eskişehir İş Davası Avukatı

Ücretli izin, işçinin kontrolü dışında gelişen nedenlerden dolayı işverenin maaş ödemesi yaparak işçisine izin vermesi durumudur. Sonuç olarak işverenler, işçi rızası olmadan ücretsiz izin uygulaması yapamamakta fakat ücretli izin uygulamasında işçi rızasına gereksinim duymamaktadır. Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona Virüs ve Çalışma Saatleri-Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona virüs yeni olan bir salgındır ve hayati risk taşımaktadır. Bu nedenle çeşitli işletmeler, kurum ve kuruluşlar birbirinden farklı tedbirler almaktadır. Bu tedbirler kapsamında işverenler, çalışma saatlerinde düzenlemeye gidebilmektedir. Üretimin ya da hizmetin durmaması açısından saat düzenlemeleri ile tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Örneğin; İş Bankası, korona virüs salgını sebebiyle çalışma saatlerinde düzenlemeye gitmiş ev çalışma saatlerini kısaltmıştır. Bu uygulamaya rağmen, çalışanlardan herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Önlem almak isteyen diğer hizmet sektörü işverenleri, işçilerin maaşlarında herhangi bir kesinti yapmamak kaydı ile çalışma saatlerini kısaltma hakkına sahiptir. Saatlerde yapılacak olan düzenlemeler, ücret kesintisi yapma hakkını işverenlere vermemektedir.  Eskişehir İş Davası Avukatı

Korona Virüs ve İşçi Hakları Eskişehir İş Davası Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön