KONKORDATO NEDİR? Eskişehir Şirket Avukatı

Konkordato Nedir?Eskişehir Şirket Avukatı

İcra ve iflas hukukunda sıklıkla geçen terimlerden birisi olan konkordato; iflas etmek üzere olan bir kişinin borçlarını ödemek için alacaklılarının önemli bir kısmıyla yapmış olduğu ve Ticaret Mahkemesi onayına sahip olan bir anlaşmadır. Bunun yanı sıra, iflas dışı konkordato bulunmaktadır. İflas durumunda olan veya olmayan borçlular tarafından yapılmaktadır. Konkordatoya dair talebin icra mahkemesinde sunulduğunu söylemek gerekir.Eskişehir Şirket Avukatı

İcra mahkemesi tarafından borçlu kişiye üç aylık bir konkordato süresi tanınmaktadır. Buna ek olarak, konkordato komiseri atanmaktadır. Konkordato süresi içerisinde birtakım işlemlerin yapılması mümkün değildir. Taşınmaz satışları, ipotek tesis edilmesi, kefil olma, rehin verme, işletmeyi devretme veya kiralama gibi işlemler yapılamaz. Konkordato teklifinden sonra alacak ve alacaklı çoğunluğu sağlanmak zorundadır. Eskişehir Şirket Avukatı Ticaret Mahkemesi’nin onay vermesinin ardından konkordato yürürlüğe girmektedir.Eskişehir Şirket Avukatı

İflas İçi Konkardato Ne Anlama Gelmektedir?Eskişehir Şirket Avukatı

İflas dışı konkordato dışında iflas içi konkordato ve şartları bulunmaktadır. İflas etmesi beklenen borçlunun hakkında verilen iflas kararının kaldırılması için yapmış olduğu konkordatoya iflas içi konkordato adı verilmektedir. Konkordato talebinin borçlu tarafından icra dairesine verilmesi söz konusudur.

İflas içi konkordatoda, iflas dışı konkordatoda olduğu gibi komiser atanması veya konkordato süresi verilmesi gibi hususlar söz konusu değildir. Borçlu hakkındaki icra takipleri durmaktadır. İflas içi konkordato için yine aynı şekilde alacak ve alacaklı çoğunluğuna ihtiyaç duyulmaktadır.Eskişehir Şirket Avukatı İflas içi konkordatonun onaylanması yine Ticaret Mahkemesi tarafından yapılmaktadır.Eskişehir Şirket Avukatı

İflasın Tasfiyesinin Konkordato Farkı Nedir?Eskişehir Şirket Avukatı

İflas kararları Ticaret Mahkemesi tarafından verilmektedir. Bu kararın ardından iflas dairesi iflas kararını ilan etmektedir. İflas kararının açıklanmasından sonra iflas dairesi; muhafaza tedbirleri olarak tasfiye işlemlerini başlatmaktadır. İflas tasfiyesi iki şekilde yapılmaktadır.Eskişehir Şirket Avukatı

Adi tasfiye; iflasın normal tasfiyesidir.Eskişehir Şirket Avukatı İflas masasında bulunan malların adi tasfiye masraflarını karşılaması mümkün ise iflas dairesi tarafından adi tasfiye işlemlerine başlanmaktadır. Adi tasfiye kararı; en çok on gün içerisinde açıklanmaktadır. İflasın açılmasının ardından en çok altı ay içerisinde adi tasfiye yapılmak zorundadır. Basite tasfiye ise iflas masasındaki malların adi tasfiye masraflarını karşılayamacağı hallerde uygulanan tasfiye yöntemidir. Alacaklılar toplantısının olmadığını söylemek gerekir.Eskişehir Şirket Avukatı

KONKORDATO NEDİR? Eskişehir Şirket Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön