Medeni Hukuk

Nişan Bozma Nedeniyle Tazminat Alabilir Miyim?

Nişan Bozma Nedeniyle Tazminat Davası Kadın ve erkeğin birbirleri ile evlenmek istediklerini ifade etmeleri ile oluşur. Bu bakımdan nişanlanma; evlenme vaadi olarak nitelendirilen Aile Hukuku sözleşmesidir. Evlilik öncesinde taraflar, nişanlanma sayesinde birbirlerini, ailelerini ve vaziyetlerini tanır. Türk Medeni Kanunu nişanlanmanın hukuki durumunu ele almış olup, nişanın bozulmasına dair hükümleri de içermektedir. Bu hükümlere geçmeden önce […]

Nafaka Nasıl İptal Edilir?

Nafaka İptal Başvurusu Evlilik birliğini noktalamak isteyen bireyler gerekli hazırlıkları yaparak boşanmaya karar verir. Bu boşanma esnasında yoksulluk nafakasına da hüküm verilebilir. Mahkeme kararı ile hükmedilen nafakanın her ay nafaka yükümlüsü tarafından nafaka alacaklısına ödenmesi gerekir. Ancak bazı durumlarda hükmedilen nafakanın mahkeme kararı ile kaldırılması da mümkündür. Fakat bilinmesi gerekir ki nafaka kendiliğinden son bulmaz. […]

Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir? Eskişehir Avukat

Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir? Eskişehir Avukat Türk Ceza Kanununun 66 ve 68 maddelerinde tanımlanmıştır. Suç tarihi ya da suçun öğrenildiği tarihten itibaren dava zamanaşımı süresi dolana kadar şüpheli aleyhinde kamu davası açılmamış ise, zamanaşımı dolması sebebiyle dosyaya takipsizlik kararı verilerek kapatılır. Bu durumda dava zamanaşımı süresi devredederi. TCK 68 maddesinde ise ceza zamanaşımı süreleri […]

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI-Eskişehir Boşanma Avukatı

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI-Eskişehir Boşanma Avukatı Velayetin değiştirilmesi davası, velayeti kendisinde bulunmayan çocuk ya da çocukların velayetinin alınması için kişilerin açmakta olduğu davalardır. Velayet, hukukumuzda kişilere sıkı suretle bağlanmış olan haklardan bir tanesidir ve bu nedenle kişiler üzerinde bulunan velayet haklarını devredememekte ya da bu hatan vazgeçememektedirler. Bazı nedenlerden dolayı velayet kendisine verilmemiş olan kişiler, çocuk […]

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI- Eskişehir Miras Avukatı

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI- Eskişehir Miras Avukatı Miras paylaşımı davası kendisine miras kalan kişi ya da kişilerin kanun nedeni ile ya da bir özleşme ile ortaklığı sürmesinin zorunluluğu olmadığı durumlarda, ortaklığın sonlandırılması ve mirasın paylaştırılmasını gerçekleştirmek için açabileceği dava türüdür. Her bir mirasçı, terekede bulunan malların aynen satışının yapılmasını sulh mahkemelerinden isteyebilmektedir. Mirasçılardan yalnızca bir tanesinin […]

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE NASIL BAŞVURU YAPILIR? Eskişehir Tüketici Avukatı

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE NASIL BAŞVURU YAPILIR? Eskişehir Tüketici Avukatı Tüketici Hakem Heyeti il ve ilçelerde bulunan, tüketicilerin çeşitli sorunlarının çözümü için faaliyetler yürütmekte olan bir merciidir. Tüketici Hakem Heyeti’nde bir başkan, dört adet üye ve bir raportör bulunmaktadır. Bu heyet, tüketicilerin sorunlarını değerlendirmekte ve çözüm için bir karara varmaktadır. Eskişehir Tüketici Avukatı Bir tüketicinin Tüketici […]

Tazminat Davası- Eskişehir Tazminat Avukatı

TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR? Eskişehir Tazminat Avukatı Tazminat davası, ortaya çıkan zararın tazmininin sağlanması amacı ile açılan dava anlamına gelmektedir ve bu tarz davaların açılması için alanında uzman avukatlara danışılması gerekmektedir. Tazminat, tazmin etmek anlamında kullanılan fiilden türetilmiştir hukuksal olarak çeşitli sebeplerden dolayı zarar uğramış olan kişi ya da kişilerin zararının tazmin edilmesi manasına gelmektedir.Eskişehir […]

Yetkisizlik Kararı- Eskişehir Avukat

Yetkisizlik Kararı-Eskişehir Avukat Kolluk kuvvetlerine yapılan şikayetler nedeniyle detaylı tahkikat işlemleri gerçekleştirilir. Tahkikat işlemleri Cumhuriyet Savcıları ile irtibatlı bir şekilde, Cumhuriyet Savcılarının talimatları doğrultusunda gerçekleşir. Kimi zaman ifade alımından ibaret olan tahkikat işlemlerinde, kimi zaman ise çok daha detaylı ve kapsamlı araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bu tahkikatların Cumhuriyet Savcılıklarında kayda girmesi, resmi kurumlardan yapılan ihbarlar, bireysel şikayetler […]

İpotek Nasıl Kaldırılır?Eskişehir Avukat

İPOTEK KALDIRMA DAVASI-Eskişehir Avukat İpotek kaldırma davası ipoteğe konu olan borcun, borçlu tarafından tamamen ödenmesi durumunda açılabilecek olan bir davadır. İpotek, bir alacağa teminat olarak borçlu olan bir kişinin sahip olduğu taşınmaz üzerine uygulanmaktadır. Aile üyeleri, bankalar ya da alacağı olan diğer kişiler tarafından bir kişinin taşınması üzerine ipotek uygulanabilmektedir. Söz konusu borcun ödenmesi ile […]

Medeni Hukuk-Eskişehir Avukat

Medeni Hukuk-Eskişehir Avukat Türk hukuk sisteminin büyük bir bölümünü kapsayan medeni hukuk, yürürlükte bulunan hukuk kurallarının ve düzenlemelerin, ülkedeki vatandaşların şahsi durumlarını, aile kurumunun içindeki ilişkileri, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer vatandaşlar ile borç ve alacak ilişkilerini ve son olarak ölümlerinden sonra miraslarının durumlarını düzenleyen özel hukuk birimidir. Eskişehir Avukat Hukuk sistemimizde yürürlükte bulunan […]

Başa dön