İş Hukuku

COVİD-19 SÜRECİNDE FESİH YASAĞI (ESKİŞEHİR AVUKAT)

17 Nisan 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN kapsamında fesih ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.Eskişehir İş Avukatı 1-Fesih yasağı nedir? İş akdini fesh edilememesidir. Eskişehir Avukat 2-Fesih yasağa ne zamana kadardır? 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile […]

Korona Virüs Döneminde İşveren Hakları- Eskişehir Şirket Avukatı

İşveren hakları, İş hukuku kapsamında belirtilmektedir ve işverenler bu kanun nezdinde faaliyette bulunma hakkına sahip olabilmektedir. İşveren hakları yalnızca iş hukuku ile değil aynı zamanda iş sağlığı ve güvenlik, sosyal güvenlik açısından da ele alınmaktadır. İşverenler tüm bu kanun maddelerince ve mevzuatlarla belirtilen şekilde çeşitli haklara ve sorumluluklara sahip olmaktadır. Bu kanunlara ve mevzuatlara uygun faaliyette […]

Haczedilen Mallar Nasıl Paraya Çevrilir?Eskişehir İcra Avukatı

Haczedilen Mallar Nasıl Paraya Çevrilir?Eskişehir İcra Avukatı İcra ve iflas hukukuna göre borçlunun tüm malları iflas masasına konmaktadır. Ancak, tüm malların aynı anda ve hepsi birden olacak şekilde haczedilmesi mümkün değildir. Borçlunun borçlarına karşılık gelecek şekilde bazı malları haczedilmektedir. Borcu karşılayan malların haczedilmesinin ardından sıra bu malların paraya çevrilmesine gelmektedir. Haczedilen malların satılması sayesinde paraya […]

Korona Virüs ve İşçi Hakları Eskişehir İş Davası Avukatı

İşçi hakları, bir kurumun yararı için bedenen ve zihnen bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan ve karşılığında bir ücret alan kişilere denmektedir. İşçi olarak çalışan kişinin hakları, yasalarla garanti altına alınmıştır ve bu yasalara göre zihnen çalışan işçiler ile bedenen çalışan işçiler aynı haklara sahiptir, aynı haklardan istifade etmektedir. Dolayısı ile işçi sıfatı ile bir kurum […]

Başa dön