Ceza Hukuku

Boşanma Davasında Tazminat

Boşanma Davasında Tazminat Aile kurumu; iki insanın nikah ile birlikteliklerini resmiyete dökmesi ile başlar ve toplumun en küçük ve asli kurumudur. Bu kurum, kimi zaman bazı sorunların çiftler arasında çözüme kavuşturulmaması ile sarsılır. Sürecin sonunda sorunlarını halletmekten uzak bir iletişim içerisinde olan bireyler yollarını ayırmaya ve boşanma davası açmaya karar verir. Boşanma davası açmak isteyen […]

Yakalama Nedir?Eskişehir Ceza Avukatı

Yakalama Nedir?Eskişehir Ceza Avukatı Bir kişinin suç işlediği sırada görülmesi ya da suç işlediği sırada görülen bir şahsın kaçma olasılığı bulunması ya da kimlik belirlenmesinin mümkün olmaması durumlarda, kişilerin kolluk mensubu olması ya da olmaması farketmeksizin yakalama yapılabilir, kişi hürriyetinden yoksun bırakılabilir.Eskişehir Ceza Avukatı Yakalama konusunda 2 önemli husus vardır; 1-) Takibi şikayete tabi olan […]

Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararı Nedir?Eskişehir Ceza Avukatı

Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararı Nedir?Eskişehir Ceza Avukatı Cumhuriyet Başsavcılıklarına çeşitli yollarla intikal eden suç isnatları ile ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlanılmaktadır. Soruşturma işlemlerine başlanılmasının ardından ise, suçun işlendiğinin tespiti, şüpheli veya şüphelilerin tespiti, delillerin toplanması, ifadelerin alınması, bilirkişi ve uzmanlık raporlarının temini gibi işlemlerle olay tamamıyla açıklığa kavuşturulur ya da kavuşturulmaya çalışılır. Normal şartlar altında, […]

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK)-Eskişehir Ceza Avukatı

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK)-Eskişehir Ceza Avukatı TAKİPSİZLİK KARARI NEDİR?Eskişehir Ceza Avukatı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK), başka bir deyişle Takipsizlik Kararı (TK), Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmaların incelenmesi neticesinde dosyanın kapanması, işlemden kaldırılması, soruşturmanın yürütülmeyeceği anlamlarına gelmektedir.  Soruşturmaya Başlanması ve Delil Araştırması-Eskişehir Ceza Avukatı Cumhuriyet Başsavcılıkları çeşitli yollarla soruşturma işlemlerine başlar. Soruşturmanın başlaması […]

Yetkisizlik Kararı- Eskişehir Avukat

Yetkisizlik Kararı-Eskişehir Avukat Kolluk kuvvetlerine yapılan şikayetler nedeniyle detaylı tahkikat işlemleri gerçekleştirilir. Tahkikat işlemleri Cumhuriyet Savcıları ile irtibatlı bir şekilde, Cumhuriyet Savcılarının talimatları doğrultusunda gerçekleşir. Kimi zaman ifade alımından ibaret olan tahkikat işlemlerinde, kimi zaman ise çok daha detaylı ve kapsamlı araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bu tahkikatların Cumhuriyet Savcılıklarında kayda girmesi, resmi kurumlardan yapılan ihbarlar, bireysel şikayetler […]

Daimi Arama Kararı-Eskişehir Ceza Avukatı

Daimi Arama Kararı-Eskişehir Ceza Avukatı Kişi ve kurumların yasal temsilcilerinin müracaatları, kolluk kuvvetlerine yapılan şikayetler, kolluk kuvvetlerine yansıyan olaylar, kurum ve kuruluşların yapmış oldukları ihbarlar ve Cumhuriyet Savcılıklarının olayları öğrenmelerinden itibaren re’sen soruşturma işlemlerine başlanılır. Yürütülen soruşturma neticesinde, bazen şüphelilerin tespiti mümkün olmamaktadır. Böyle soruşturmalarda, soruşturma konusu suçun işlendiği yönünde tespite karşın, olayın faillerinin tespit […]

Arama Kararları-Eskişehir Ceza Avukatı

Arama Çeşitleri Nelerdir?Eskişehir Ceza Avukatı Yapılan arama işlemleri adli arama ve önleme araması olarak ikiye ayrılır. Yapılan aramalarda amaç şüpheli ya da sanığı yakalamak veya delil elde etmek olduğu gibi, bir tehlikenin önlenmesi de olabilmektedir. Eskişehir Ceza Avukatı Önleme Araması-Eskişehir Ceza Avukatı Kamunun genel emniyeti, asayişin korunması, oluşabilecek tehlikelerin önlenmesi için gerçekleştirilen bir arama yöntemidir. […]

Hakaret Davası Nasıl Açılır? Eskişehir Ceza Avukatı

HAKARET DAVASI AÇMA-Eskişehir Ceza Avukatı Hakaret davası, bir kişinin saygınlığının zedelenmesine neden olan, şeref ve onurunun incitilmesine sebebiyet veren somut bir fiilin veya ifadenin gerçekleşmesi durumunda açılan bir dava türüdür. Bu davaya konu olan eylem, ceza hukuku kapsamında suç teşkil etmektedir ve haksız fiil kapsamında ele alınarak tazminata sebebiyet verebilmektedir.Eskişehir Ceza Avukatı Hakaret suçu, ceza […]

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi(KDAEK) Eskişehir Ceza Avukatı

Kamu Davası Açılması-Eskişehir Ceza Avukatı Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi(KDAEK)-Eskişehir Ceza Avukatı Savcılık tarafından araştırılan bir suç hakkında, suçun faillerinin tespiti ve suçun işlendiğinin anlaşılması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca iddianame düzenlenerek kamu davası açılır. Şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açılması işlemine, Kamu Davası Açılması denilmektedir.Eskişehir En iyi Ceza Avukatı Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi-Eskişehir Ceza Avukatı Kamu davasının […]

Seri Yargılama (Muhakeme) Bürosu NEDİR? Eskişehir Ceza Avukatı

Seri Yargılama (Muhakeme) Bürosu-Eskişehir Ceza Avukatı Seri yargılama Ülkemizde mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi amacıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılması, uzlaştırma işlemleri, arabuluculuk gibi kavramlar yargı sistemimize dahil edilmeye başlandı. Bu tür uygulamalardan son olarak 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Seri Yargılama (Muhakeme) Bürosu faaliyete geçirildi. Daha öncesinde Adalet Bakanlığı […]

Başa dön