Borçlar Hukuku

Nişan Bozma Nedeniyle Tazminat Alabilir Miyim?

Nişan Bozma Nedeniyle Tazminat Davası Kadın ve erkeğin birbirleri ile evlenmek istediklerini ifade etmeleri ile oluşur. Bu bakımdan nişanlanma; evlenme vaadi olarak nitelendirilen Aile Hukuku sözleşmesidir. Evlilik öncesinde taraflar, nişanlanma sayesinde birbirlerini, ailelerini ve vaziyetlerini tanır. Türk Medeni Kanunu nişanlanmanın hukuki durumunu ele almış olup, nişanın bozulmasına dair hükümleri de içermektedir. Bu hükümlere geçmeden önce […]

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI- Eskişehir Miras Avukatı

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI- Eskişehir Miras Avukatı Miras paylaşımı davası kendisine miras kalan kişi ya da kişilerin kanun nedeni ile ya da bir özleşme ile ortaklığı sürmesinin zorunluluğu olmadığı durumlarda, ortaklığın sonlandırılması ve mirasın paylaştırılmasını gerçekleştirmek için açabileceği dava türüdür. Her bir mirasçı, terekede bulunan malların aynen satışının yapılmasını sulh mahkemelerinden isteyebilmektedir. Mirasçılardan yalnızca bir tanesinin […]

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE NASIL BAŞVURU YAPILIR? Eskişehir Tüketici Avukatı

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE NASIL BAŞVURU YAPILIR? Eskişehir Tüketici Avukatı Tüketici Hakem Heyeti il ve ilçelerde bulunan, tüketicilerin çeşitli sorunlarının çözümü için faaliyetler yürütmekte olan bir merciidir. Tüketici Hakem Heyeti’nde bir başkan, dört adet üye ve bir raportör bulunmaktadır. Bu heyet, tüketicilerin sorunlarını değerlendirmekte ve çözüm için bir karara varmaktadır. Eskişehir Tüketici Avukatı Bir tüketicinin Tüketici […]

Yetkisizlik Kararı- Eskişehir Avukat

Yetkisizlik Kararı-Eskişehir Avukat Kolluk kuvvetlerine yapılan şikayetler nedeniyle detaylı tahkikat işlemleri gerçekleştirilir. Tahkikat işlemleri Cumhuriyet Savcıları ile irtibatlı bir şekilde, Cumhuriyet Savcılarının talimatları doğrultusunda gerçekleşir. Kimi zaman ifade alımından ibaret olan tahkikat işlemlerinde, kimi zaman ise çok daha detaylı ve kapsamlı araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bu tahkikatların Cumhuriyet Savcılıklarında kayda girmesi, resmi kurumlardan yapılan ihbarlar, bireysel şikayetler […]

Çek Tahsilatı Nasıl Yapılır? Eskişehir Avukat

ÇEK NEDİR?Eskişehir Avukat Çek tahsilatı hakkında merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.Eskişehir Avukat Ticaret ve finans dünyasında bir ödeme aracı olarak çek kullanılmaktadır. Çeklerin para yerine kullanımı söz konusudur. Kıymetli evrak niteliğindeki çekler sayesinde ödeme işlemlerinde istikrar sağlanmaktadır. Çek; bir bedelin kayıtsız şartsız olarak ödenmesi adına oluşturulmuş havaleyi kapsamaktadır. Çek Kanunu’na göre çeke faiz konması asla mümkün […]

Medeni Hukuk-Eskişehir Avukat

Medeni Hukuk-Eskişehir Avukat Türk hukuk sisteminin büyük bir bölümünü kapsayan medeni hukuk, yürürlükte bulunan hukuk kurallarının ve düzenlemelerin, ülkedeki vatandaşların şahsi durumlarını, aile kurumunun içindeki ilişkileri, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer vatandaşlar ile borç ve alacak ilişkilerini ve son olarak ölümlerinden sonra miraslarının durumlarını düzenleyen özel hukuk birimidir. Eskişehir Avukat Hukuk sistemimizde yürürlükte bulunan […]

Bilişim Hukuku-Eskişehir Avukat

Bilişim Hukuku-Eskişehir Avukat Bilişim kavramı, özellikle internet teknolojisinin geniş kitleler tarafından kullanmasıyla birlikte çok daha fazla karşılaştığımız bir yapıdır. Gündelik yaşamda haklara sahip olduğumuz gibi siber dünya olarak adlandırılan internet platformunda ve bilişim dünyasında da birtakım haklara sahip olduğumuz unutulmamalıdır. Bu kapsamda insanların teknolojik gelişmelerle birlikte kişisel bilgilerinin korunması, saklanması ve toplanması hususlarının dışında bu […]

Haczedilen Mallar Nasıl Paraya Çevrilir?Eskişehir İcra Avukatı

Haczedilen Mallar Nasıl Paraya Çevrilir?Eskişehir İcra Avukatı İcra ve iflas hukukuna göre borçlunun tüm malları iflas masasına konmaktadır. Ancak, tüm malların aynı anda ve hepsi birden olacak şekilde haczedilmesi mümkün değildir. Borçlunun borçlarına karşılık gelecek şekilde bazı malları haczedilmektedir. Borcu karşılayan malların haczedilmesinin ardından sıra bu malların paraya çevrilmesine gelmektedir. Haczedilen malların satılması sayesinde paraya […]

Korona Virüs ve Kiralayan Hakları-Eskişehir Avukat

Kiralayan hakları, Türk Borçlar Kanunu tarafından düzenlenmektedir ve kiracı olan kişi ile yapılan kira sözleşmesinin varlığı durumunda söz konusu olmaktadır. Kira sözleşmelerinde iki temel olan unsur bulunmaktadır. Bunlar; malını kiraya veren kiralayan ve kiracıdır. Ülkemizde bu iki taraflar, 2011 yılı itibari ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile kira sözleşmelerini düzenlemektedir. Dolayısı ile kiralayan ve […]

Başa dön