İş Hukuku (İşçi ve İşveren) Eskişehir İş Davası Avukatı

Konu Başlıkları

İş Hukuku (İşçi ve İşveren)-Eskişehir İş Davası Avukatı

Ülkemizde en sık uyuşmazlıkların görüldüğü iş hukuku, ayrıca en önemli hukuk birimlerinden biri olarak işçi ve işveren konularının tamamını bütünlüklü bir şekilde ele almaktadır. İş hukuku kapsamında ele alınan ve işçi ile işverenin haklarını koruyan, birbirlerine karşı ödevlerini düzenleyen hukuk birimde 4575 sayılı kanun ile ele alınmaktadır.

Eskişehir İş Davası Avukatı

Uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulduğu iş mahkemeleri kapsamında görülen tüm iş davalarında, izlenilmesi gereken süreç, davanın işleyişi ve tarafların sahip olduğu haklar iş hukukunca çerçeve içine alınmıştır. Resmi bir işyerinde, iş sözleşmesine dayanan ve iş görme karşılığında alınan ücretleri, işçi ile işveren arasında meydana gelen veya gelebilecek tüm uyuşmazlıkları ele alınan hukuk birimi iş hukuku olarak tanımlanmaktadır.

İş Hukuku Kapsamında Yükümlülükler-Eskişehir İş Davası Avukatı

İş hukuku düzenlenişi gereği işçi ile işverenin her ikisini de eşit mesafede koruma altına almaktadır. İş sözleşmesine dayanarak bir kurulan bir iş ilişkisinde, meydana gelen hukuki ihtilaflarda tarafların herhangi bir şekilde hak kaybına uğramaması, iki tarafın da mağduriyetler yaşamaması için gerekli olan tüm düzenlemeleri özenli bir şekilde işleyen bu özel hukuk dalında, işverenin işçilerine karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerine değinildiğini gibi işçilerin hak ve sorumlulukları da belirtilmiştir.

Eskişehir İş Davası Avukatı

İşçinin çalışmasının karşılığı olarak ücretini ödeme borcu, işveren ile işçi arasındaki en temel anlaşma olduğu için işverenlerin bu yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğü ifa etmeyen, eksik karşılayan ya da geç karşılayan işverenlerin aleyhinde dava açma hakkı bulunan işçiler, herhangi bir hak kaybına uğramamaları için iş hukuku uzman avukat desteğinden yararlanması önem taşımaktadır.

Ücret yükümlülüğünün yanı sıra işçinin işyerinde kullanacağı tüm araç ve gereçlerin işveren tarafından temin edilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülükler iş hukuku kapsamına alındığı için aksi hallerde yani işverenin yükümlülüklerine uymaması durumunda işçi hakkını hukuki yollarla arayabilir iş mahkemesine gerekli başvuruları yapabilme hakkına sahiptir.Eskişehir İş Davası Avukatı

İş Hukuku Neden Önemlidir?

Hem işçileri hem de işverenleri eşit mesafede koruma altına alan iş hukuku iki tarafın da hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Bu hukuk alanının önemini şu şekilde açıklamak mümkündür:

  • İşçinin emeğinin işveren tarafından sömürülmesini engeller.
  • İşçi haklarının ihlal edilmesinin yasal olarak önüne geçer.
  • İşçiye asgari ücretin altında ödeme yapılmasını engeller.
  • Çalışma şekilleri ve fazla mesai ücretleri hukuki çerçeve altına alınır.
  • İşveren, işçilerinin sosyal güvenlik haklarını yerine getirir.
  • İş sözleşmesi kapsamında işçinin yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar belirlenir.

İş hukuku kapsamında iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda tazminat ve işe iade gibi hak taleplerinde işçilerin mutlaka alanında uzman iş avukatlarından profesyonel destek alması gerekmektedir. TKN Hukuk büromuzda uzman iş avukatlarından hem dava takibi hem de danışmanlık hizmeti alarak hak kayıpları yaşamanın önüne geçebilirsiniz.Eskişehir İş Davası Avukatı

İş Hukuku (İşçi ve İşveren) Eskişehir İş Davası Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön