İpotek Nasıl Kaldırılır?Eskişehir Avukat

İPOTEK KALDIRMA DAVASI-Eskişehir Avukat

İpotek kaldırma davası ipoteğe konu olan borcun, borçlu tarafından tamamen ödenmesi durumunda açılabilecek olan bir davadır. İpotek, bir alacağa teminat olarak borçlu olan bir kişinin sahip olduğu taşınmaz üzerine uygulanmaktadır. Aile üyeleri, bankalar ya da alacağı olan diğer kişiler tarafından bir kişinin taşınması üzerine ipotek uygulanabilmektedir. Söz konusu borcun ödenmesi ile bu ipoteğin kaldırılması için yasal yollara başvurulabilmektedir.Eskişehir Avukatlık Bürosu

Normal şartlarda borcun ödemesi üzerine, borcunu ödemiş olan kişilerin ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne yazılı bir dilekçe ile başvurup ipoteğin kaldırılmasını talep edebilmektedir. Bu durumda yetkili müdürlük süreci değerlendirmeye alıp ipoteğin tapudan kaldırılmasını sağlayabilmektedir. Fakat bazı durumlarda ipoteğin uygulanmasına neden olan borcun ödenmiş olmasına rağmen ya da utulmuş olması nedeni ile ipotek kaldırılmamakta ve böylelikle mağduriyet yaşanabilmektedir. Bu durumlarda yapılacak olan; ipoteğin kaldırılması davası açmaktır.Eskişehir Hukuk Bürosu

İpotek Kaldırma Davası Nasıl Açılır?Eskişehir Avukat

İpotek kaldırma davası yalnızca söz konusu taşınmazın malikleri tarafından açılabilmektedir. Ayrıca ipotekli iken taşınmazın satılması durumunda, taşınmazın yeni sahibi bu borçtan sorumlu değilse ipoteğin kaldırılması davasını açabilmektedir.Eskişehir Avukat

İpoteğin kaldırılması davası için herhangi bir yasal süre sınırlılığı ya da zamanaşımı bulunmamaktadır. Bu nedenle borcun tamamen ödenmesi koşuluna bağlı olarak, kişiler bu dava için müracaat edebilmektedirler.Eskişehir Avukat

İpoteğin kaldırılması davasında mahkeme, borçlu olan aynı zamanda da borcunu ödemiş olan kişiden borcun ödendiğine dair belgeleri istemekte ve bu belgeler üzerinde inceleme yapmaktadır. Ayrıca ilgili kurumlardan alınacak olan bilgiler de davaya dâhil edilmektedir. Dolayısı ile ipotek borcunu ödeyen kişilerin her ihtimale karşı, borçlarını ödemiş olduklarına dair aldıkları belgeyi saklamaları gerekmektedir.Eskişehir Avukat

Günümüzde iki farklı şekilde gerçekleştirilen ipotek uygulaması bulunmaktadır. Eğer mevcut alacaklar için ipotek uygulanması söz konusu ise; anapara ipoteği, gelecekte ortaya çıkacak olan alacak için ipotek uygulanması söz konusu ise üst sınır ipoteği uygulanmaktadır.

İpotek Kaldırma Davası İçin Hangi Mahkemeye Başvurulur?Eskişehir Avukat

İpotek kaldırma davası için yetkili olan başvuru gerçekleştirilecek olan mahkeme, ipotek uygulanmış olan söz konusu taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Dolayısı ile ipoteğin kaldırılması davası açacak olan kişiler, burada dava açmak için müracaat gerçekleştirmek zorundalardır.Eskişehir Avukat

Eskişehir Avukat

Detaylı bilgi için Eskişehir de bulunan Avukatlık Büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 

İpotek Nasıl Kaldırılır?Eskişehir Avukat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön