İFLAS NEDİR?(1.BÖLÜM) Eskişehir İcra Avukatı

İflas Yolları Nelerdir?-Eskişehir İcra Avukatı

Takipli iflas ve iflas davası olmak üzere iki farklı iflas yolunun olduğunu söylemek gerekir. Takipli iflas; kendi içerisinde genel iflas yolu ve kambiyo senetlerine dair iflas yolu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.Eskişehir İcra Avukatı

Genel İflas Yolu Nedir?

Genel haciz yolu olarak bilinmektedir. Alacağın senede bağlı olması zorunlu değildir. Bunun yanı sıra, alacağın rehin ile güvence altına alındığı hallerde öncelikli olarak rehnin paraya çevrilmesi gerekmektedir. İcra ve iflas hukukuna göre ilk olarak alacaklının icra dairesine başvurarak borçlu hakkında takip talebinde bulunması gerekir. İcra dairesi; takip isteğini aldıktan sonra üç gün içerisinde borçlu kişiye iflas ödeme emrini göndermektedir. Ödeme emrinin borçluya gönderilmesinin ardından borçlunun yedi günlük bir itiraz süresi bulunmaktadır. Aynı şekilde, yedi gün içerisinde ödeme hakkı yer almaktadır. Bu sürenin bitmesinin ardından iflas davasının açılacağına dair bildirimde bulunulur.Eskişehir İcra Avukatı

Ödeme emrine itirazda borçlunun borca mı yoksa imzaya mı itiraz ettiğini bildirmesine gerek yoktur. Borçlu, yasal süre içerisinde itiraz hakkını kullanırsa icra takibi duracaktır. Alacaklı ise icra takibinin durmasına dair Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapma hakkına sahiptir. Bir sonraki aşamada iflas davasının açılması gündeme gelmektedir. Borçlu, yedi gün içerisinde ödeme yapmazsa kendisi hakkında Ticaret Mahkemesi’nde iflas davası açılacaktır.Eskişehir İcra Avukatı

İflas davası; basit yargılama sistemiyle yapılmaktadır. Mahkeme; iflas kararını vermeden önce borçluya borçlarını ödemesi için son bir yedi günlük süre tanır. Bu süreye depo kararı adı verilmektedir. Ticaret Mahkemesi’nin verdiği karardan itibaren iflas açılmış olmaktadır.Eskişehir İcra Avukatı

Kambiyo Senetlerine Ait İflas Yolu Nedir?Eskişehir İcra Avukatı

Alacağı kambiyo senedine bağlı olan alacaklının buna özgü iflas yoluyla takip yapması söz konusudur. İcra dairesi yoluyla takip işlemleri başlatılmaktadır. Borçluya ödeme emri gönderilmektedir. Ödeme emrini alan borçlunun beş gün içerisinde borcunu ödemesi veya itiraz etmesi gerekmektedir.Eskişehir İcra Avukatı

İflas Davası Nedir?Eskişehir İcra Avukatı

İflas davası; alacaklının borçluya karşı herhangi bir icra takibi yapmadan direkt olarak Ticaret Mahkemesi’nde açabildiği bir davadır. Ancak, iflas davasının açılması için birtakım sebepler bulunmalıdır. Borçlunun kaçması, mallarını saklaması, hileli işlemlerde bulunması gibi sebepler iflas davasının açılması için yeterlidir.Eskişehir İcra Avukatı

İFLAS NEDİR?(1.BÖLÜM) Eskişehir İcra Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön