İFLAS NEDİR? (2.BÖLÜM) Eskişehir İcra Avukatı

İflasın Hukuki Sonuçları Nelerdir?Eskişehir İcra Avukatı

İflas eden, elindeki tüm parayı bitiren kişiye müflis denilmektedir.Eskişehir İcra Avukatı İflasın hem özel hem de kamu hukuku bakımından birtakım sonuçları bulunmaktadır. İflasın açılmasıyla beraber hem müflisin kendi elindeki mallar hem de üçüncü kişilerin elindeki malları; bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bir başka deyişle, söz konusu mallara dair iflas masası oluşturulmaktadır. İflas masasındaki tüm mallar hakkında müflisin sınırlı yetkisi bulunmaktadır. İflas masasındaki tüm mallar için yetki iflas idaresindedir. Buna ek olarak, iflas masasındaki mallara dair müflisin tasarruf işlemi yapması mümkün değildir. Ancak, borçlandırıcı işlem yapmasının imkanı bulunmaktadır.Eskişehir İcra Avukatı

İflas Edilmesinin İflas Öncesi Davalar Üzerinde Etkisi Var Mıdır?Eskişehir İcra Avukatı

Müflisin iflas masasında bulunan tüm mallarına dair iflas öncesi açılan hukuk davalarını takip yetkisi; iflasın ardından sonlanmaktadır. Bu davaları takip etmekle yükümlü olan kurum iflas dairesi olacaktır. Ayrıca, mallar hakkında önceden açılan davalar, iflas ile beraber durmaktadır. İkinci alacaklılar toplantısının yapılmasından itibaren on gün sonra davaların devamı söz konusu olacaktır. Ancak, bazı davaların iflasa rağmen durmadığını söylemek gerekir.Eskişehir İcra Avukatı Evlenme ve boşanma davaları, ceza ve nafaka davaları, tahliye davaları, tazminat davaları, kişisel duruma dair davalar, rehnin paraya çevrilmesine ilişkin davalar; hiçbir şekilde durmayacaktır.Eskişehir İcra Avukatı

İflas Alacaklıları Nasıl Etkiler?Eskişehir İcra Avukatı

Müflisin ödemesi ileri bir tarihe ertelenen borçları, ödenmesi acil olan borçlar kategorisine girecektir. Müflisin borçlarına dair herhangi bir zamanaşımı olmaz. Müflisin faizli borçlarına ilişkin faiz; iflasın ardından da devam etmektedir. Eskişehir İcra Avukatı Para alacağı olmayan borçların paraya dönüşmesi söz konusudur. Bunun dışında, müflisin kefil olduğu borçlar; iflas masasına alacak olarak kaydedilecektir.Eskişehir İcra Avukatı

İflasın Kamu Hukuku Bakımından Sonuçları Nelerdir?Eskişehir İcra Avukatı

İflasın kamu hukuku bakımından üç farklı sonucu bulunmaktadır. Taksiratlı iflas kategorisi altında birçok olay yer almaktadır. Kumar, borsa veya şans oyunlarında kaybedilen yüksek tutarlar, konkardato şartlarını yerine getiremeden tekrar iflas edilmesi, müflisin işlerini bırakarak kaçması bu kategori altında bulunmaktadır.Eskişehir İcra Avukatı

Dolanlı iflas ise ticari defter kayıtlarının yok edilmesi, gerçeğe aykırı işlemler yapılarak aktifin olduğundan daha az gösterilmesi olarak tanımlanabilir. Son olarak, adi iflas, iflasın kamu hukuku bakımından sonuçları arasında bulunmaktadır.Eskişehir İcra Avukatı

İFLAS NEDİR? (2.BÖLÜM) Eskişehir İcra Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön