İcra ve İflas Memurları Şikayet Edilebilir Mi? Eskişehir Avukat

İcra ve İflas Memurları Şikayet Edilebilir Mi? Eskişehir Avukat

Eskişehir Avukat

İcra ve iflas takibinden sorumlu olan kurum icra ve iflas daireleri olmaktadır. Cebri icranın yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan icra ve iflas dairelerinin icra ve iflas takibinde oldukça geniş yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Sonuç olarak, icra ve iflas memurlarının sorumluluklarının oldukça fazla olduğunu dile getirmeliyiz. Fakat, birtakım durumlar dahilinde icra ve iflas memurlarının bu yetkilerini kötüye kullandığı iddia edilmektedir. Bu bağlamda, icra ve iflas memurlarının denetime tabi tutulması gerekir. Eskişehir Avukat

İcra ve iflas memurlarının devlet tarafından denetime tabi tutulması söz konusu olsa da yine de yapılan eylemlerden memnun olmayan kişiler olacaktır. Bu kişilerin icra ve iflas memurlarını şikayet edebilmesi için kanuni yollar arasında şikayet hakkı bulunmaktadır. Ancak, şikayet; hukuki bir çözüm olarak düşünülmelidir. Asla bir dava kapsamında değildir. Davaya ilişkin kurallar; şikayet yolunda asla kullanılamaz.Eskişehir Avukat,Eskişehir Senet Tahsilatı

İcra ve İflas Memurları Nereye Şikayet Edilir?Eskişehir Avukat-Eskişehir Senet Tahsilatı

Eskişehir Avukat

İcra ve iflas memurlarına dair yapılan şikayet; şikayete konu olan eylemi yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenmekte ve karara bağlanmaktadır. Fakat, bazı istisnalar bulunmaktadır.Eskişehir Avukat

Örneğin, kambiyo senetlerine ilişkin iflas takibinde şikayetler icra dairesine yapılmak zorundadır. Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesi ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesi gibi işlemlerde şikayetler Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılmaktadır.Eskişehir Avukat

Son olarak, hali hazırda bir icra takibi bulunuyorsa icra memurları hakkında yapılan şikayetin söz konusu icra takibini durdurmadığını söylemek gerekir.

İcra ve İflas Memurları Neden Şikayet Edilir?Eskişehir Avukat

Eskişehir Avukat

İcra takibine dair yapılan işlemlerin kanuna aykırı olması en bilinen şikayet sebepleri arasında bulunmaktadır. Kanun hükümlerinin yanlış uygulanmasına veya hiç uygulanmamasına sıklıkla rastlanmaktadır.Eskişehir Avukat

İcra ve iflas hukukuna göre bazı durumlarda icra memurlarına takdir hakkı tanınmıştır. Ancak, söz konusu takdir hakkının yanlış uygulanmasından dolayı birtakım şikayetler yapılmaktadır. Bir başka deyişle, icra memurunun takdir haklarının sınırlarını ihlal ettiğinden söz edilebilir. Bunun dışında, icra memurunun sorumluluğu içerisinde bulunan bir işi yapmayı reddetmesi veya belirtilen süre içerisinde eylemi yapmaması; icra ve iflas memurlarının şikayet edilmesinin sebepleri arasında bulunmaktadır.Eskişehir Avukat

İcra ve İflas Memurları Şikayet Edilebilir Mi? Eskişehir Avukat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön