İcra Takibi Nasıl Yapılır?-Eskişehir İcra Avukatı

İCRA
TAKİBİ NASIL BAŞLATILIR?

İcra Eskişehir İcra Avukatı
takibi bir alacağın tahsil edilmesi amacı ile ilgili İcra
Müdürlüğü’nde işlem başlatılması ile mümkün olmaktadır. İcra takibi, ilgili
müdürlüğe kişilerin şahsen başvuru ile de gerçekleştirilebilmektedir fakat bu
süreçte bir avukat desteği almak, sürecin hızlı ve doğru bir şekilde
işlemesine, alacağın kısa bir süre içerisinde tahsil edilebilmesine etki
etmektedir.

Bir icra takibinin başlatılabilmesi için öncelikle hangi
tür takip yapılacağı kararlaştırılmalıdır. Hukuken mümkün olan üç farklı icra
takibi bulunmaktadır. Eskişehir İcra Avukatı Bunlar:

  • İlamlı icra takibi
  • İlamsız icra takibi
  • Kambiyo senedi icra takibi olmaktadır.

İlamlı icra takipleri, mahkeme kararına bağlı olarak
açılan, ilamsız icra takipleri senet ve benzeri gibi belgelere dayandırılarak
açılan ve kambiyo icra takipleri poliçe, bono ve çek gibi belgelere
dayandırılarak yapılan icra takipleridir.Eskişehir İcra Avukatı

Ödeme
Emri

Eskişehir İcra Avukatı
takibi başlatılması ile birlikte borçlu hakkında çıkartılan ödeme
emrinde borcun miktarı, borcun sebebi ve asıl borcun dışında ödenmesi gerekli
olan masraf bilgileri bulunmaktadır. Son ikaz anlamına gelen ödeme emrinde yer
alan tutar, borçlu tarafından 7 gün içerisinde ödenmelidir. Ayrıca bu emirde
itiraz hakkı ile ilgili olarak belirlenmiş olan süre bilgisi de yer almaktadır.
Dolayısı ile ödeme emrine yapılacak lan itiraz ya da gerçekleştirilecek olan
ödeme yedi gün içerisinde yapılmalıdır. Aksi takdirde icra takibinin
başlatılması konusu kesinleşir ve haciz işlemleri başlatılır.Eskişehir İcra Avukatı

Hakkında ödeme emri bulunan kişi, böyle bir borcu yok ise
itirazda bulunma hakkına sahiptir. Bu durumda kişinin borçlu olduğunu ispat
etme yükümlülüğü alacaklıda olmaktadır.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?-Eskişehir İcra Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön