İCRA TAKİBİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ? Eskişehir İcra Avukatı

İcra Takibi İptal Edilebilir Mi?Eskişehir İcra Avukatı

İfa; borcun ödenmesi için yapılan her türlü işlemi ifade etmektedir. İcra takibinin kesinleşmesinin ardından borcun sonlanması için nakit ödeme, takas, ibra gibi işlemler yapılmasının ardından borç sonlandırıldıysa borçlu kişinin icra takibini durdurma hakkı bulunmaktadır. Borçlu, icra mahkemesine giderek takibin iptalini isteyebilir.Eskişehir İcra Avukatı

Borcun ödenmesi için farklı yöntemler bulunmaktadır. Haczedilen malların paraya çevrilmesinin ardından paranın tüm alacaklılara ödenmesi söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra, birden fazla alacaklı bulunuyorsa paraların paylaştırılması gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılmasına kadar söz konusu takibin iptali işlemleri yapılmak zorundadır. Aksi takdirde, borçlunun istirdat davası açması gerekmektedir.Eskişehir İcra Avukatı

İcra Takibi Ertelenir Mi?Eskişehir Avukat

Borçlunun aleyhine yapılan icra takibinin kesinleşmesinin ardından alacaklı, borçluya borcunu ödemesi için belirli bir süre tanıyacaktır. Ancak, bazı durumlarda, alacaklı, söz konusu süreye uymayarak icra takibine devam etmektedir. Bu gibi hallerde, borçlunun icra mahkemesine giderek söz konusu takibin ertelenmesini isteme hakkı vardır. Ancak, borçlunun alacaklının kendisine borçlarını ödemesi için belirli bir süre verdiğini ispat etmesi zorunludur. İcra mahkemesi; borçlunun yapmış olduğu takibi doğru bulursa icra takibi ertelenecektir. Söz konusu süre boyunca icra takibi duracaktır.Eskişehir Avukatlık Bürosu

İcra Takibi Geri Bırakılır Mı?Eskişehir Avukatlık Bürosu

İcra takibinin kesinleşmesinin ardından birtakım durumlar söz konusu ise icra takibinin geri bırakılmasına izin verilmektedir. Örneğin, alacak zamanaşımına uğrar ise icra takibi geri bırakılabilir. Bunun yanı sıra, bazı alacaklıların haciz istememesi söz konusu olmaktadır. Bu gibi hallerde, takip dosyası işlemden kaldırılacaktır. Ayrıca, alacaklının takibe devam edebilmesi için dosyasını yenilemesi gerekmektedir.Eskişehir Avukatlık Bürosu

İcra takibinin kesinleşmesinin ardından alacaklının işlem yapması şarttır. Ancak, bazı alacaklılar, işlem yapmazlar. Bu yüzden, alacaklının dosyası işlemden kaldırılır. Zamanaşımı süresi olan on yılın geçmesinin ardından alacaklı böyle bir dosyası olduğunu tekrar hatırlarsa dosyasını tekrar yenileyebilir. Bu gibi hallerde, borçlunun icra mahkemesine giderek icra takibinin geri bırakılmasını isteme hakkı bulunmaktadır.Eskişehir Avukatlık Bürosu

Eskişehir Avukat

Borçlunun icra takibinin bırakılması için ekstra belge sunmasına gerek yoktur. Çünkü, icra hakimi, dosya içeriğindeki belgelere bakarak zamanaşımı olup olmadığını görecektir. Zamanaşımı süresinin dolmasının ardından icra dosyasının yenilenip yenilenmediği icra hakimi tarafından fark edilecektir.

Eskişehir Avukat

Hakkınızda yapılan icra takipleriyle ilgili daha fazla bilgi almak ve borcunuzdan kurtulmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İCRA TAKİBİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ? Eskişehir İcra Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön