İcra İflas / Alacakların Tahsilatı- Eskişehir İcra Avukatı

İcra İflas / Alacakların Tahsilatı-Eskişehir İcra Avukatı

İcra ve iflas hukuku, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkileri resmi veya yasal şekilde kanun çerçevesine alan bir özel hukuk dalıdır. Borçlu kişilerin borcunu ifa etmemesi veya zamanında alacaklıya ödememesi halinde hukuken ne gibi yaptırımlara maruz kalacağının yanı sıra alacaklı tarafın hangi haklara sahip olduğu da icra ve iflas hukuku kapsamında ele alınmaktadır.

İcra takip ve süreçlerinin işleyişinde, borçlu kişinin de sahip olduğunu kapsayan bu hukuk disiplini, icra takibinin başlatılmasının ardından hangi hukuki süreçlerin işeyeceği ve hangi yasaların geçerli olacağı gibi unsurları icra iflas hukuku tarafından düzenlenmektedir. Öte yandan icra ve alacakların tahsilatı gibi konularda hangi kanunların taraflar açısından belirleyici olacağı da yine icra iflas mevzuatları tarafından gündeme getirilmektedir.

İcra Hukukunun Önemi Eskişehir İcra Avukatı

Borç ve alacak kavramlarının merkezi haline gelen icra hukuku, borçlu olan kişinin ödeme talimatlarını yerine getirmemesi yani bir başka deyişle borcunu ifa etmemesi durumunda alacaklının hak kaybına uğramaması adına yasal olarak hak talep edebileceği uygun bir zemin oluşturması bakımından oldukça önemli bir hukuk dalıdır.

Türk hukuk sistemi içinde bütün özel hukuk dallarında olduğu gibi icra ve iflas hukuku da meydana gelen hukuki ihtilaflar sebebiyle yaşanan anlaşmazlıklardaki kaosu engeller ve alacaklının borcunu kanunları kullanarak sıkıntısız bir şekilde tahsil etmesini sağlar. Öte yandan icra ve iflas hukuku sadece alacakların tahsilatı konusunda değil, aynı zamanda taşınır veya taşınmaz varlıklar hakkında da bazı yaptırımlar uygulanmasına uygun zemin hazırlamaktadır.Eskişehir İcra Avukatı

İcra ve iflas hukukunun kanunlar tarafından belirlenmiş olan gereklilikleri yerine getirilmediği durumlarda alacaklı veya borçlu arasında güçlü – güçsüz ilişkisi meydana gelir. Bu yüzden her zaman güçlünün güçsüzü ezeceği ve hak kayıplarına yol açacağı görülebildiği için bu hukuk disiplini söz konusu durumları engellemesi bakımından önem taşıyan bir özel hukuk dalıdır. Ayrıca icra ve iflas hukuku sadece alacaklının değil aynı zamanda borçlunun da gerektiği durumlarda hak kayıpları yaşamasının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyan bir hukuk birimidir.

İcra Hukuku İşleyişi-Eskişehir İcra Avukatı

İcra ve iflas hukukunda deneyim sahibi avukatlar aracılığıyla işletilen bu disiplin, ilk etapta hızlı ve sorunsuz bir şekilde adil sonuca ulaşılmasını esas almaktadır. Alacaklı ve borçlunun arasında meydana gelen uyuşmazlığın çözümü için bu alanda deneyimli avukatların görev yaptığı hukuk bürolarına başvurulması gerekmektedir.

Eskişehir İcra Avukatı

İcra takibi işlemleri sırasında mutlaka dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların başında sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması ile sonuca en başarılı şekilde ulaşmak gelmektedir. Bu bağlamda alacaklı tarafın, alamadığı ödemeleri sebebiyle mağduriyetler yaşamasının önüne geçilmesi ve en hızlı şekilde borcunu tahsil edebilmesi için TKN Hukuk büromuzda görev yapan uzman icra hukuku avukatları aracılığıyla ihtiyaç duyduğunuz profesyonel hukuki desteği alabilirsiniz.
İcra İflas / Alacakların Tahsilatı- Eskişehir İcra Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön