İcra Hukukunda Borçlunun Başvurabileceği Dava Yolları Nelerdir?Eskişehir Hukuk Bürosu

Dava Yolları Nelerdir? Eskişehir Hukuk Bürosu

Ödeme emrinin gelmesinin ardından borçlunun bu ödeme emrine itiraz hakkı bulunmaktadır. İmzaya veya borca itiraz hakları yer almaktadır. Borçlunun itiraz etmesi halinde icra takibi durmaktadır. Bunun üzerine, alacaklının Ticaret Mahkemeleri’ne giderek icra takibinin durmasına dair itirazda bulunması söz konusudur. Bu itirazın hemen ardından borçlunun haksız çıkması halinde borçlunun farklı davalar açarak hak aramasına izin verilmektedir. Bu davaların arasında borçtan kurtulma davası, istirdat davası ve menfi tespit davası gibi davalar yer almaktadır. Ancak, bu davaların icra takibinin belirli aşamalarına göre açıldığını söylemek gerekir. Eskişehir Hukuk Bürosu

Eskişehir Hukuk Bürosu

Borçtan Kurtulma Davası Nedir? Eskişehir Hukuk Bürosu

Borçlunun kendisine gönderilen ödeme emri için imza itirazında bulunma hakkı vardır. Senet üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia eden borçluya karşılık olarak alacaklının altı ay içerisinde itirazın geçici olarak kaldırılması talebi doğabilir. Bu konuda, icra mahkemesi devreye girmektedir. İcra mahkemesi; yapmış olduğu inceleme sonucunda imzanın borçluya ait olduğuna karar verirse alacaklının yapmış olduğu itirazın kabulüne dair talebe onay vermektedir. İcra mahkemesinin vermiş olduğu bu karar; borçlunun aleyhinde sonuçlar doğuracaktır. Sonuç olarak, borçlunun üç gün içerisinde mal beyanında bulunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, borçlunun mallarına geçici haciz konacaktır. Eskişehir Hukuk Bürosu

Geçici haczin satış haczine dönmesi konusunda borçlunun borçtan kurtulma davası açması söz konusudur. Borçlunun yedi gün içerisinde genel mahkemelerde borçtan kurtulma davası açmasına imkan tanınmaktadır. Eskişehir Hukuk Bürosu

Menfi Tespit Davası Nedir?Eskişehir Hukuk Bürosu

Bu dava yine borçlu tarafından açılmaktadır. Borçlunun borçlu olmadığını iddia ettiği bir davadır. Ancak, borçlu, bu davayı açsa dahi kendisinin borçlu olduğunu kanıtlamakla yükümlü değildir. Tam aksine, alacaklının borçlunun kendisine borçlu olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Menfi tespit davası; genel mahkemelerde açılmaktadır. Menfi tespit davasının takipten önce veya sonra açılması söz konusudur.

İstirdat Davası Nedir?Eskişehir Avukat

Borçtan kurtulma ve menfi tespit davasının açılamadığı hallerde açılan bir davadır. Borçlunun haciz tehdidinde olduğu için kendisine ait olmayan bir borcu ödemesi ve ödediği paranın kendisine geri iade edilmesini istediği hallerde açılmaktadır. İcra dairesine bu şekilde yapılan bir ödemenin ardından en geç bir yıl içerisinde bu dava açılmak zorundadır.

Hakkınızda yapılan icra takibini durdurmak amacıyla yapılacak itirazlar ve açılacak davalar konusunda Eskişehir de yer alan avukatlık büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Eskişehir Hukuk Bürosu

TKN HUKUK olarak Eskişehir de yer alan avukatlık ofisimize ilişkin bilgilere iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

İcra Hukukunda Borçlunun Başvurabileceği Dava Yolları Nelerdir?Eskişehir Hukuk Bürosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön