İddianame (Kamu Davası Açılması) Eskişehir Ceza Avukatı

İddianame (Kamu Davası Açılması)-Eskişehir Ceza Avukatı

Suçtan zarar gördüğünü iddia eden şahısların kolluğa başvurması, Cumhuriyet Başsavcılıklarına bireysel müracaat etmeleri, avukat tutarak vekil vasıtasıyla şikayet etmeleri, kurum ve kuruluşların yapmış olduğu ihbarlar veya bir suçun tespiti halinde Cumhuriyet Başsavcılıklarınca re’sen soruşturma işlemlerine başlanabilmektedir. Soruşturmaya konu olan iddiada bahsedilen olaya göre farklı farklı yazışmalar yapılmakta, ifadeler alınmakta, istinabeler yapılmakta yerine göre keşif işlemleri yapılmakta veya bilirkişi vasıtasıyla raporlar alınmaktadır. Tüm bu işlemler ile elde edilen delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde Cumhuriyet Savcısı dosyayı karara bağlar.Eskişehir Ceza Avukatı.

Soruşturmaya konu olayda işlenmiş bir suç olduğu kanaatine varılırsa ya da suçun işlendiğine dair yeterli şüphe oluşmuşsa, Cumhuriyet Savcılığınca kamu davası açılmak üzere iddianameler düzenlenir. 

Emniyet tahkikatı, bireysel müracaat ya da savcılıkça re’sen başlatılan soruşturma sırasında, soruşturmaya konu olan suç veya suç iddiası titizlikle araştırılır. Olaya ilişkin olarak bilgi sahiplerinin beyanları alınır. Şüpheli üzerine isnat edilen suçun ispatı ya da soruşturmada şüpheli sıfatıyla kayıtlı olan şahsın suçsuzluğuna ilişkin delillerin tamamı toplanır. Temin edilen deliller ışığında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca konu derinlemesine elden geçirilir. Analizi tamamlanan dosyanın incelenmesi neticesinde şüpheli şahıs üzerine atılı suçun işlendiğinin net tespiti ya da suçun işlendiğine dair yeterli şüphenin hasıl olması durumunda ise, Cumhuriyet Savcıları kamu davası açılmak üzere iddianame düzenler. Eskişehir Ceza Avukatı

İddianamenin Yapısı

İddianamenin giriş kısmında varsa suçtan zarar gören, suçtan zarar görenin vekili, suçu işlediği yönünde kanaat hasıl olunan şüpheli, varsa vekili, isnat edilen suç, kanun maddesi, şüphelinin gözaltında ya da tutuklu olarak geçirdiği süreler, deliller yer alır. 

Eskişehir Ceza Avukatı

İddianamenin gelişme kısmı olarak da nitelendirilebileceğimiz metin kısmında, iddianameye konu olan olay gereksiz detaylardan kaçınılacak şekilde öz biçimde anlatılır. Burada şüpheliye isnat edilen suçun ne zaman, nerede, nasıl, hangi araç veya eşyalarla, kime karşı işlendiği anlatılmaktadır. Ayrıca dosya içerisinde mevcut olması halinde bilirkişi raporu, tanık beyanı, dinleme kayıtları gibi delillerden de bahsedilebilir. Bu kısım suçun işlendiğinin mahkeme hakimine ikna edecek ölçüde anlatıldığı kısımdır. 

İddianamenin sonuç kısmında ise, olaya ilişkin suçun hukuki nitelendirilmesi yapılır. Eskişehir En İyi Ceza Avukatı Şüphelinin cezalandırılması talebi, varsa denetim ve/veya tedbir talepleri, hafifletici veya ağırlaştırıcı sebepler, delil olarak kayıtlı bulunan eşyaların akıbetine ilişkin talepler ve cezalandırılması talepleri kamu adına talep edilir. 

Hakkında iddianame düzenlenen her şüpheli %100 suçlu değildir. Cumhuriyet Savcılıkları yeterli şüpheli oluştuğunu düşündükleri zamanlarda da kamu davası açmaktadırlar. Ceza Mahkemelerinde değerlendirilen kararlardır asli olan. Eskişehir Ceza Avukatı

İddianamelere itiraz hakkı yoktur. İddianamenin yanlış olduğunu düşünen taraflar, kendilerini ceza mahkemelerince düzenlenen duruşmalar sırasında suçsuz olduğu yönünde savunabilir. Bu bağlamda her ne kadar iddianameler hakkında itiraz söz konusu değilse de, şüphelilerin kendilerini suçsuz olduğu konusunda ispat etmek için ceza mahkemesi duruşmalarında şansları vardır. 

 

İddianame (Kamu Davası Açılması) Eskişehir Ceza Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön