Haciz Nedir?Eskişehir Alacak Tahsilat- Eskişehir Senet Tahsilatı

Haciz Nedir?Eskişehir Alacak Tahsilat

Haciz Nasıl Yapılır?Eskişehir Alacak Tahsilat

Haciz nedir? Haciz; icra ve iflas hukukunun en önemli konuları arasında yer almaktadır. Haczin konusunu borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerde bulunan alacakları ve parasal mal varlığı oluşturmaktadır. Haciz işlemleri sırasında borçlunun tüm malları değil de borcuna karşılık gelen malları haczedilmektedir. Yasalara göre borçtan daha çok malın haczedilmesi asla mümkün değildir.Eskişehir Alacak Tahsilat

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?Eskişehir Alacak Tahsilat

Haciz yapılırken tüm malların haczedilmesi söz konusu olamaz. Belirli bir sıra takip edilmektedir. Çekişmesiz mallar ve çekişmeli mallar; aynı sıraya göre haczedilmektedir. Çekişmesiz mallarda da öncelikle taşınırlar sonra ise taşınmazlar haczedilir. Bunun yanı sıra, birtakım malların haczedilmesi mümkün değildir.Eskişehir Avukat

Borçlunun ve ailesinin hayatını devam ettirebilmesi, ekonomik açıdan başkasına muhtaç kalmaması gibi sosyal düşüncelerden dolayı borçlunun tüm mal varlığının aynı anda haczedilmesine asla izin verilmez. Buna göre, ilgili yasalar gereğince, devlet malları başta olmak üzere köy orta malları ve esnafların mesleklerini devam ettirmesi için gerekli olan eşyalara el konulamaz. Daha doğrusu, bu malların hepsinin haczedilmesi asla mümkün değildir.

Buna ek olarak, öğrenci olan kişilerin KYK’dan almış oldukları burs ve kredi yardımlarının haciz kapsamında olmadığını söylemek gerekir. TMSF’ye ve BDDK’ya ait olan malların ise yine haciz kapsamı dışında tutulduğunu belirtmek şarttır. SGK’nın vermiş olduğu hizmetten dolayı taşınır ve taşınmaz malları ile bankadaki mevduatlarına haciz getirilmesi mümkün değildir. Son olarak, yola çıkmaya hazır olan gemilerin mallarına, telekomünikasyon hizmeti alan abonelerin kullanım haklarına ve SGK’dan alınan gelir ve aylıklara haciz getirilmesi söz konusu olamaz.Eskişehir Avukat

Nafaka alacaklarına el konulması mümkündür. Adi alacaklara ise ancak borçlunun onay vermesi halinde haciz konulabilir. Sonuç olarak, bu mal ve hakların özel kanunlar gereği haczedilmesine izin verilmez.Eskişehir Avukat

Hangi Hakların Devredilmesi Mümkün Değildir?Eskişehir Alacak Tahsilat

Özel hukuk kapsamında birtakım hakların devredilmesi mümkün değildir. Bilhassa kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklar; bu kategoride değerlendirilmektedir. Oturma hakkı, intifa hakkı, irtifak hakkı, manevi tazminatlar oturma hakkı ve ölünceye kadar bakma sözleşmesinin alacaklısının hakkı; maddi hukuk kapsamında devri mümkün olmayan haklar arasında yer almaktadır.

Haciz nedir ve haciz hakkında merak edilenleri bu yazımızda cevapladık.Eskişehir Avukat

Hakaret davası hakkında daha fazla bilgi almak için bizleri Eskişehir’de yer alan avukatlık büromuzda ziyaret edebilirsiniz.Eskişehir Alacak Tahsilat

Eskişehir Alacak Tahsilat

Eskişehir Bölgesinde Avukatlık Hizmeti Verdiğimiz Tüm Faaliyet Alanlarımızı Görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Haciz Nedir?Eskişehir Alacak Tahsilat- Eskişehir Senet Tahsilatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön