menfi tespit

İcra Hukukunda Borçlunun Başvurabileceği Dava Yolları Nelerdir?Eskişehir Hukuk Bürosu

Dava Yolları Nelerdir? Eskişehir Hukuk Bürosu Ödeme emrinin gelmesinin ardından borçlunun bu ödeme emrine itiraz hakkı bulunmaktadır. İmzaya veya borca itiraz hakları yer almaktadır. Borçlunun itiraz etmesi halinde icra takibi durmaktadır. Bunun üzerine, alacaklının Ticaret Mahkemeleri’ne giderek icra takibinin durmasına dair itirazda bulunması söz konusudur. Bu itirazın hemen ardından borçlunun haksız çıkması halinde borçlunun farklı […]

Haczedilen Mallar Nasıl Paraya Çevrilir?Eskişehir İcra Avukatı

Haczedilen Mallar Nasıl Paraya Çevrilir?Eskişehir İcra Avukatı İcra ve iflas hukukuna göre borçlunun tüm malları iflas masasına konmaktadır. Ancak, tüm malların aynı anda ve hepsi birden olacak şekilde haczedilmesi mümkün değildir. Borçlunun borçlarına karşılık gelecek şekilde bazı malları haczedilmektedir. Borcu karşılayan malların haczedilmesinin ardından sıra bu malların paraya çevrilmesine gelmektedir. Haczedilen malların satılması sayesinde paraya […]

Başa dön