eskişehir iflas masası

İFLAS NEDİR? (2.BÖLÜM) Eskişehir İcra Avukatı

İflasın Hukuki Sonuçları Nelerdir?Eskişehir İcra Avukatı İflas eden, elindeki tüm parayı bitiren kişiye müflis denilmektedir.Eskişehir İcra Avukatı İflasın hem özel hem de kamu hukuku bakımından birtakım sonuçları bulunmaktadır. İflasın açılmasıyla beraber hem müflisin kendi elindeki mallar hem de üçüncü kişilerin elindeki malları; bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bir başka deyişle, söz konusu mallara dair iflas masası […]

KONKORDATO NEDİR? Eskişehir Şirket Avukatı

Konkordato Nedir?Eskişehir Şirket Avukatı İcra ve iflas hukukunda sıklıkla geçen terimlerden birisi olan konkordato; iflas etmek üzere olan bir kişinin borçlarını ödemek için alacaklılarının önemli bir kısmıyla yapmış olduğu ve Ticaret Mahkemesi onayına sahip olan bir anlaşmadır. Bunun yanı sıra, iflas dışı konkordato bulunmaktadır. İflas durumunda olan veya olmayan borçlular tarafından yapılmaktadır. Konkordatoya dair talebin […]

İFLAS NEDİR?(1.BÖLÜM) Eskişehir İcra Avukatı

İflas Yolları Nelerdir?-Eskişehir İcra Avukatı Takipli iflas ve iflas davası olmak üzere iki farklı iflas yolunun olduğunu söylemek gerekir. Takipli iflas; kendi içerisinde genel iflas yolu ve kambiyo senetlerine dair iflas yolu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.Eskişehir İcra Avukatı Genel İflas Yolu Nedir? Genel haciz yolu olarak bilinmektedir. Alacağın senede bağlı olması zorunlu değildir. Bunun yanı […]

Başa dön