eskişehir çek tahsilatı

İcra ve İflas Memurları Şikayet Edilebilir Mi? Eskişehir Avukat

İcra ve İflas Memurları Şikayet Edilebilir Mi? Eskişehir Avukat İcra ve iflas takibinden sorumlu olan kurum icra ve iflas daireleri olmaktadır. Cebri icranın yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan icra ve iflas dairelerinin icra ve iflas takibinde oldukça geniş yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Sonuç olarak, icra ve iflas memurlarının sorumluluklarının oldukça fazla olduğunu dile getirmeliyiz. Fakat, […]

Haciz Nedir?Eskişehir Alacak Tahsilat- Eskişehir Senet Tahsilatı

Haciz Nedir?Eskişehir Alacak Tahsilat Haciz Nasıl Yapılır?Eskişehir Alacak Tahsilat Haciz nedir? Haciz; icra ve iflas hukukunun en önemli konuları arasında yer almaktadır. Haczin konusunu borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerde bulunan alacakları ve parasal mal varlığı oluşturmaktadır. Haciz işlemleri sırasında borçlunun tüm malları değil de borcuna karşılık gelen malları haczedilmektedir. Yasalara göre borçtan […]

Çek Tahsilatı Nasıl Yapılır? Eskişehir Avukat

ÇEK NEDİR?Eskişehir Avukat Çek tahsilatı hakkında merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.Eskişehir Avukat Ticaret ve finans dünyasında bir ödeme aracı olarak çek kullanılmaktadır. Çeklerin para yerine kullanımı söz konusudur. Kıymetli evrak niteliğindeki çekler sayesinde ödeme işlemlerinde istikrar sağlanmaktadır. Çek; bir bedelin kayıtsız şartsız olarak ödenmesi adına oluşturulmuş havaleyi kapsamaktadır. Çek Kanunu’na göre çeke faiz konması asla mümkün […]

İpotek Nasıl Kaldırılır?Eskişehir Avukat

İPOTEK KALDIRMA DAVASI-Eskişehir Avukat İpotek kaldırma davası ipoteğe konu olan borcun, borçlu tarafından tamamen ödenmesi durumunda açılabilecek olan bir davadır. İpotek, bir alacağa teminat olarak borçlu olan bir kişinin sahip olduğu taşınmaz üzerine uygulanmaktadır. Aile üyeleri, bankalar ya da alacağı olan diğer kişiler tarafından bir kişinin taşınması üzerine ipotek uygulanabilmektedir. Söz konusu borcun ödenmesi ile […]

Haczedilen Mallar Nasıl Paraya Çevrilir?Eskişehir İcra Avukatı

Haczedilen Mallar Nasıl Paraya Çevrilir?Eskişehir İcra Avukatı İcra ve iflas hukukuna göre borçlunun tüm malları iflas masasına konmaktadır. Ancak, tüm malların aynı anda ve hepsi birden olacak şekilde haczedilmesi mümkün değildir. Borçlunun borçlarına karşılık gelecek şekilde bazı malları haczedilmektedir. Borcu karşılayan malların haczedilmesinin ardından sıra bu malların paraya çevrilmesine gelmektedir. Haczedilen malların satılması sayesinde paraya […]

İcra Takibi Nasıl Yapılır?-Eskişehir İcra Avukatı

İCRA TAKİBİ NASIL BAŞLATILIR? İcra Eskişehir İcra Avukatı takibi bir alacağın tahsil edilmesi amacı ile ilgili İcra Müdürlüğü’nde işlem başlatılması ile mümkün olmaktadır. İcra takibi, ilgili müdürlüğe kişilerin şahsen başvuru ile de gerçekleştirilebilmektedir fakat bu süreçte bir avukat desteği almak, sürecin hızlı ve doğru bir şekilde işlemesine, alacağın kısa bir süre içerisinde tahsil edilebilmesine etki […]

KONKORDATO NEDİR? Eskişehir Şirket Avukatı

Konkordato Nedir?Eskişehir Şirket Avukatı İcra ve iflas hukukunda sıklıkla geçen terimlerden birisi olan konkordato; iflas etmek üzere olan bir kişinin borçlarını ödemek için alacaklılarının önemli bir kısmıyla yapmış olduğu ve Ticaret Mahkemesi onayına sahip olan bir anlaşmadır. Bunun yanı sıra, iflas dışı konkordato bulunmaktadır. İflas durumunda olan veya olmayan borçlular tarafından yapılmaktadır. Konkordatoya dair talebin […]

İFLAS NEDİR?(1.BÖLÜM) Eskişehir İcra Avukatı

İflas Yolları Nelerdir?-Eskişehir İcra Avukatı Takipli iflas ve iflas davası olmak üzere iki farklı iflas yolunun olduğunu söylemek gerekir. Takipli iflas; kendi içerisinde genel iflas yolu ve kambiyo senetlerine dair iflas yolu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.Eskişehir İcra Avukatı Genel İflas Yolu Nedir? Genel haciz yolu olarak bilinmektedir. Alacağın senede bağlı olması zorunlu değildir. Bunun yanı […]

Başa dön