Eskişehir Ceza Avukatı

Kanunlarla suç olarak düzenlenmiş ve karşılığında yaptırımlar düzenlenmiş olan insan davranışlarını konu alan bir hukuk dalıdır. Ceza hukukuna konu olarak iki temel unsur yer almaktadır. Bu unsurlar suç ve cezadır.  

Ceza hukukunda amaç, şahısları cezalandırmak olarak algılanmamalıdır. Ceza hukuku’nun asıl amacı suç işleyecek olan kişiler üzerinde caydırıcı bir unsur taşıması, kişi ve toplumun güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesidir.  

Ceza hukukunda suçların maddi ve manevi unsurlarını, cezaların kavram ve tanımları, suçların ortadan kalkmasına sebep olan durum ve unsurlar, cezanın azalmasına neden olan ve ortadan kaldıran kısımları inceleyen alanına genel ceza hukuku; kanunlarda suç olarak nitelendirilen davranışları, işleniş şekli ve kapsamı, diğer suçlardan ayıran unsurları ele alarak inceleyen alan ise özel ceza hukuku’dur.

Hemen Eskişehir Ceza Avukatı İle Anlaşmak İçin Bizimle İletişime Geçin

Ceza hukuku dendiğinde yalnızca suçların işlenişi, başlayış ve bitiş sınırları, hafifletici ve ağırlaştırıcı unsurlar akla gelmemelidir. Ceza muhakemesinin sonucunda şahısların almış olduğu cezaların infazını konu olan infaz hukuku da, ceza hukuku sınırları içerisinde yer almaktadır.  

Eskişehir Ceza Hukuku’nda Avukat ile Temsilin Önemi

Ceza hukuku, yukarıda da anlatıldığı üzere işlenen suçları, suçu işleyenleri ve mağdurları konu almaktadır. Hukuk konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan mağdur ya da şüpheli / sanığın yapacakları beyan, sunacakları deliller ister soruşturma ister kovuşturma aşamasında büyük önem taşımaktadır. Ufak detaylar suçun işlenip işlenmediği, suçun ortadan kalkması, ispatı ya da kendini temize çıkarmak adına büyük anlam taşıyabilmektedir. 

Mağdur ya da şüpheli / sanık fark etmeksizin, söz konusu ceza ve suç olduğunda insanlar kendilerini gergin hissetmekte, kendilerini ifade etmekte zorlanmaktadırlar. Bu da zaman zaman ifade veren ya da delil sunan kişilerin aleyhlerine sonuç vermesine neden olabilmektedir. Bu bağlamda, bir kişinin kendini olaya hakim bir avukat tarafından temsil ettirmesi büyük önem taşımaktadır.  

Ceza Hukuku alanında uzman bir Eskişehir ceza avukatı vekaletinde ifade vermek, delil sunmak, talepte bulunmak dosyanın yönünü daha net belirleyecek, hapis ya da beraat kadar büyük farklılıklar ortaya çıkarabilmektedir.  

Eskişehir Avukat Görüşmelerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi, seçilen ve anlaşılan avukatların ceza hukuku alanında uzman olmaları diğer husus ise mümkün olan en erken aşamada bir uzman avukatla anlaşılıp, dosya ve dava takibinin sağlanmasıdır.  

Bir başka dikkat edilmesi gereken husus ise, soruşturmanın başlangıcı aşamasında ceza hukuku alanında uzman bir Eskişehir ceza avukatı ile görüşülüp anlaşılmasıdır. Çünkü avukat anlaşmasından önce yapılacak bir hata, ceza davalarında büyük hak kayıplarına yol açabilmektedir.  

 

Eskişehir Ceza Avukatının İlgileneceği Davalar, Dosyalar ve Yapacağı İşler

Ceza avukatları, Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Çocuk Ceza Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimliklerinin kararları, Fikri Sinai Ceza Mahkemeleri ve bu kanunların yürütülmesine ilişkin kanunlar, yönetmelikler hakkında uzman olmalıdır.  

Eskişehir Avukat, yalnızca şüpheli veya sanık haklarını korumakla kalmamaktadır. Aynı zamanda müştekilerin de vekilliğini yaparak haklarını korumak, soruşturma başlatılması için mağdur veya müşteki adına dilekçe vermek, soruşturma ve/veya kovuşturma aşamasında müvekkil adına taleplerde bulunmak, tutuklama kararı, adli kontrol kararı, arama el koyma gibi sulh ceza hakimliği kararları, bilirkişi raporlarına karşı itirazlarda bulunmak, savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına karşı itirazda bulunmak, işlenen bir suça ilişkin olarak tazminat davaları açmak ve bu dosyaların takibi, infaz rejimine ilişkin talepler ve işlemler, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi için taleplerde bulunmak bir ceza avukatının yapabileceği işlemlerdendir.  

Eskişehir Ceza Avukatı

Ceza mahkemelerinde görülen kovuşturma dosyaları, Ceza muhakemesi Kanunu, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun gibi mevzuatlarda uzman olmak, dosya takibini sağlam ve yerinde yapmak, gerekli yer ve zamanlarda gerekli müdahaleleri yapmak iyi bir ceza avukatının yapması gerekenlerdendir. 

İyi Bir Ceza Avukatının Nitelikleri Nelerdir?

Tecrübe; Öncelikle, iyi bir ceza avukatı yeterli bilgi birikime ve tecrübeye sahip olmalıdır. Avukatlık mesleğinden, hakim ve savcılığa geçiş için de, yeni bir avukatın staj yapacağı avukatın da mesleğinde en az 5 yıllık tecrübeye sahip olması gerektiği belirlenmiştir. Bu yüzden de iyi bir ceza avukatı, tecrübeli bir avukat sayılabilmesi için, bir avukatın en az 5 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. 

Bilgi Birikimi ve Uzmanlık; İyi bir ceza avukatı olabilmek için, kesinlikle olması gereken niteliklerden bir tanesi ceza hukuku alanında yeterli bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip olmaktır. Normal bir avukat, belirli bir alanda uzmanlaşmamış, her alana baktığını iddia eden bir avukat sıradan bir avukattır. Avukatların belirli alanlarda uzmanlaşması ve bu alanda yürümesi büyük önem taşımaktadır. Tıptaki uzman bir doktor ile aile hekimi arasında fark kadar önemli ve büyük bir farktır. 

Dosya Takibi ve Zamanlama; İyi bir ceza avukatı, müvekkilinin kayıtlı olduğu dosyaya iyi takip etmeli, süreleri kaçırmamalı, itiraz ve talepleri süresi içinde ve uygun şekilde yapmalıdır.  

Müvekkile Düzenli Bilgilendirme Yapılması; İyi bir ceza avukatı, vekili olduğu taraf adına dosya takibi yaptığı sırada, müvekkiline dosyanın aşamaları hakkında düzenli bir şekilde bilgilendirme yapmalı, dosya takibi için kendisi ile anlaşıldığını unutmadan hareket etmelidir. 

 

Başa dön