Eskişehir Boşanma Avukatı

Aile hukuku, Medeni kanun kapsamı içinde yer almaktadır. Aile ilişkilerini düzenlemektedir. Evlilik ilişkilerinin boşanma olsa bile devam edeceği, özellikle müşterek çocukların varlığı halinde taraflar arasındaki ilişkilerin süreklilik arz edeceğinden, Aile hukuku, medeni hukukun diğer alanlarından farklılıklar göstermektedir. Evlilik birliği, eşlerin beraber yaşamaları, sadakatle yaşamaları ve birbirlerine yardım etmeleri zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Aile hukukunda yer alan hükümlerin büyük bir bölümü emredici niteliktedir. Aile hukukuna konu ilişki ve kurum yalnızca kanunda düzenlenmiştir. Aile Hukukundan kaynaklanan ilişkilerde ahlak ve kamu düzeni hakim ilkedir.

Hemen Eskişehir Boşanma Avukatı İle Anlaşmak İçin Bizimle İletişime Geçin

Aile Hukuku’na göre “ayrılık” kavramı denildiğinde, yalnızca evliliğin sonlanması akla gelmemektedir. Nişanlılık da resmi bir kurum olmasa bile, Aile hukuku içerisinde bir kurum teşkil etmektedir. Burada nişan, evlilik taleplerini beyan niteliğinde sayılmaktadır. Bu da tarafların arasında aile hukuku kapsamına giren bir bağ oluşturmaktadır. Nişanlanma aşamasında yapılan harcamalar, takı ve hediyeler de Aile Hukuku kapsamına girmektedir. Nişanlanmanın aile hukuku kapsamına girmesi için bir tören şartı yoktur. Nişanlanmanın tarafların birbirlerine usulüne uygun açıklanması ve karşılıklı olması aile hukuku bakımından yeterlidir.  

Eskişehir Boşanma AvukatıEvlilik kurumunu ise, iki kişinin sürekli birlikte kalarak aile birliğinin sağlanması için gerekli şartların oluşması, resmi defterlere imzaların atılması ve kayıtların oluşturulması olarak tanımlanmaktadır. Türk Medeni Kanunu‘nda evlilik kurumunda taraf olan kişilerin evlilik işlemleri için ehliyetlerinin olması ile evliliğe engel hallerinin bulunmaması zorunluluğu vardır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, medeni kanunda hükümler net bir şekilde belirtilmiştir. Boşanmak için gerekli nedenler de aynı şekilde belirtilmektedir. Bu nedenlerden başka bir nedenle boşanma davası açılamayacağı gibi, tarafların boşanmalarına da karar verilemez. Türk Medeni Kanunu’nda özel ve genel boşanma nedenleri olmak üzere iki başlık altında belirlenmiştir. 

Boşanma davalarında, eşlerin karşılıklı olarak boşanmak istemeleri ve boşanma şartlarında anlaşarak dilekçe vermek suretiyle aile mahkemelerine başvurmaları durumunda, anlaşmalı boşanmadan bahsedilebilmektedir. Anlaşmalı boşanma söz konusu olduğunda, şartlar daha esnektir. Uygun görülmeyen veya kanuna aykırı bir şartın varlığı halinde aile hakimi düzenleme yapabilmektedir. 

Anlaşmalı boşanmalarda öncelikle çiftlerin evliliğinin üzerinden en az 1 sene geçmelidir. Çiftlerin boşanma konusunda imzaladıkları protokol içerisinde, mal dağıtımı, çocuk velayetleri, nafaka gibi hususların belirtilmesi ayrıca gerekmektedir.  

İyi bir boşanma avukatı, bu protokolde yer alması gereken hususları iyi bildiğinden dolayı protokolün düzenlenmesinde her hususa yer verir. Böylelikle çiftlerin arasında işlemlerin sürüncemede kalmayıp, resmi prosedürlere geçiş sağlanmaktadır. Eskişehir boşanma avukatı imzalanan protokolle birlikte Aile Mahkemesine başvuruda bulunup, boşanma işlemlerine başlamaktadır. Bu aşamadan sonra taraflara duruşma zamanı tebliğ edilecektir. Boşanmada her şeyin usulüne uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, ilk boşanmada boşanma karara bağlanmaktadır.  

Avukat Görüşmelerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi, seçilen ve anlaşılan avukatların Medeni Kanun alanında uzman olmaları diğer husus ise mümkün olan en erken aşamada bir uzman avukatla anlaşılıp, dosya ve dava takibinin sağlanmasıdır. Hukuk Mahkemelerinde usul büyük önem taşımaktadır. Usulden reddedilen davalar da azımsanmayacak kadar fazladır. Bu yüzden de bu alanda yeterli bilgi birikimine sahip olan avukatlar ile görüşerek vekaletin verilmesi, gereksiz risk alınmasının ve gereksiz masraf yapılmasının önüne geçmektedir. 

Eskişehir Boşanma

Eskişehir Boşanma Avukatının İlgileneceği Davalar

Anlaşmalı Boşanma Davaları; Tarafların karşılıklı istek ve rızaları ile boşanma taleplerini, imzaladıkları protokollerle birlikte yetkili Aile Mahkemeleri’ne arz etmeleri ile görülen davalardır. 

Çekişmeli Boşanma Davaları; Tarafların tam olarak uzlaşıya varamadıkları ya da taraflardan birinin boşanmak istemediği, aralarındaki ihtilaflarda mahkemenin karar vermesi gereken davalardır. 

Maddi – Manevi Tazminat Davaları; Boşanma işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından, çiftlerden birinin veya ikisinin uğramış olduğu maddi zarar veya manevi yıpranma gerekçesi ile Aile Mahkemelerine açmış oldukları davalardır. 

Velayet Davaları; Boşanan çiftlerin, müşterek çocuklarının velayetini almak amaçlı olarak yetkili Aile Mahkemelerine açmış oldukları davalardır. 

Nafaka Davaları; Boşanan çiftlerden birinin boşanma öncesi veya sonrasında, müşterek çocuk veya kendi şahsı için geçim sağlanması amacıyla talep ettiği, aylık olarak ödenmesi gereken tutarların talep edildiği davalardır. 

Mal Paylaşımı Davaları; Boşanan çiftlerin, evlilikleri sırasında edindikleri veya kullandıkları eşyaların paylaştırılması talebiyle açılan davalardır. 

Nesep / Soy Bağının Reddi Davaları; Anne veya babanın, nüfusta kendi adına kayıtlı olan çocuğun, anne/babasının tespiti ve nüfusundan düşülmesi talepli olarak açılan davalardır. 

Babalığın Tespiti Davaları; Evlilik dışı doğan bir çocuğu babanın kabul etmemesi halinde, babalığın tespiti ve nüfusa kaydı amacıyla açılan davalardır. 

İsim-Soyisim Değiştirme Davaları; İsim veya soyismin geçerli sebepler gerekçe gösterilmesi suretiyle değiştirilmesi amacıyla açılan davalardır. Görevli mahkemeler davacının ikamet bölgesindeki Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. 

İyi Bir Boşanma Avukatının Nitelikleri Nelerdir?

Tecrübe; iyi bir boşanma avukatı yeterli bilgi birikime ve tecrübeye sahip olmalıdır. Avukatlık mesleğinden, hakim ve savcılığa geçiş için de, yeni mezun olmuş bir avukat adayının yanında staj yapacağı avukatın da mesleğinde en az 5 yıllık tecrübeye sahip olması gerektiği belirlenmiştir. Bu yüzden avukatlıkta tecrübe düşünüldüğünde avukatın, en az 5 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. 

Bilgi Birikimi ve Uzmanlık; İyi bir boşanma avukatı olabilmek için, kesinlikle olması gereken niteliklerden bir tanesi Medeni Kanun alanında yeterli bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip olmaktır. Avukatların belirli alanlarda uzmanlaşması büyük önem taşımaktadır. Tıptaki uzman bir doktor ile aile hekimi arasında fark kadar önemli ve büyük bir farktır. 

Dosya Takibi ve Zamanlama; İyi bir boşanma avukatı, müvekkilinin kayıtlı olduğu dosyaya iyi takip etmeli, süreleri kaçırmamalı, itiraz ve talepleri süresi içinde ve uygun şekilde yapmalıdır.  

Müvekkile Düzenli Bilgilendirme Yapılması; İyi bir boşanma avukatı, vekili olduğu taraf adına dosya takibi yaptığı sırada, müvekkiline dosyanın aşamaları hakkında düzenli bir şekilde bilgilendirme yapmalı, dosya takibi için kendisi ile anlaşıldığını unutmadan hareket etmelidir. 

 

Başa dön