Eskişehir Avukat

Genel tanımı itibariyle, avukatlar; şahısların birbirleri ve devlet ile ilişkileri sırasında yaşanan anlaşmazlıklar konusunda bilgi birikiminden faydalanılan, şahısları belirli kurum ve kuruluşlarda, mahkeme ve savcılık makamlarında temsil yetkisine sahip olan, temsil ettiği kişi ve kurumların haklarını belirli kanunlar çerçevesinde savunan kişilere denilmektedir. 

Eskişehir avukat, avukatlık mesleğini icra edebilmek için, kişilerin hukuk öğrenimi görmeleri gerekmekte, hukuk öğrenimlerini tamamlayan şahısların belirlenen süreler zarfında stajlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Böylelikle yargı kurumlarında şahısların hak ve özgürlüklerini savunmaya hak kazanmış ve meslek edinmiş kişilere avukat denilmektedir. Ayrıca avukatlık mesleğini icra edenler, yasalarla ilgili talep eden kişilere danışmanlık görevi görüp, yol göstermektedirler. Avukatlar, baroya kayıtlı olarak serbest bir şekilde görev yapabilecekleri gibi, belirli bir kurum adına da görev yapabilmektedir. 

2006 yılında çıkarılan yasa ile kaldırılana dek, 2001 ile 2006 yılları arasında Eskişehir avukat olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olan ve kanunlarda belirlenen süreler içinde stajını tamamlayan avukatların, avukatlık yapabilmeleri için ayrıca yeterlilik sınavından geçmeleri gerekmekteydi. 2006 yılında çıkan yasa ile bu sınav kaldırılmış, hukuk fakültesinden mezun olan avukat adayları, yasal sürelerde stajlarını tamamlayarak avukatlık mesleğine kabul edilmektedir. 

 Eskişehir avukat olmak için staj yapanlar, stajlarının ilk 6 ayında adliyelerde, takip eden 6 aylık sürede ise en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bir avukatın yanında stajlarını tamamlamaktadırlar. Avukat olabilmek için aranan şartlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmayan kişiler ülkemizde avukatlık mesleğini icra edemezler.  

Ayrıca farklı bir ülke üniversitelerinde hukuk öğrenimi almış kişilerin, ülkemizde avukatlık sıfatını kazanabilmesi için fark dersi sınavlarına girmeleri zorunluluktur. 

Ülkemizde avukatların bağlı olduğu kuruluş barolardır. Ülkemizde serbest avukatlık yapabilmek için barolara kayıtlı olmak şartı vardır. Bununla birlikte resmi kurumların avukatlığını yapan avukatların baro kayıt olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Barolar ise, Türkiye Barolar Birliği’ne üyedirler. Eskişehir’de ise Eskişehir Barosu‘na üyedirler.

Eskişehir’de Avukatların Yapabilecekleri, Görevleri ve Diğer Bilgiler

Avukatlık mesleğini icra edenlerin birçoğu belirli bir hukuksal alanda uzmanlaşmaktadırlar. Özellikle büyük şehirlerde, avukatlar belirli alanlarda uzmanlaşmayı seçmekte, bir yol üzerinde ilerlemektedir. Aynı tıp alanında doktorların yaptıkları gibi, hukuk alanında da Eskişehir avukat uzmanlaşmaktadır. Hukukun belirli bir alanında uzmanlaşan Eskişehir’deki avukatlar, bu alanda talep doğrultusunda yol ve usul konusunda danışmanlık da yapabilmektedir.  

Avukatlık mesleğini icra eden kişi, kendisine yapılan başvuru üzerine talep konusu olaya ilişkin olarak gerekli hususu değerlendirmeyi yapar ve davayı ona göre kabul edebilir ya da reddedebilir. Eskişehir avukatlar, hakkını koruyacağı müvekkilinden gerekli yasal temsil yetkisini alır ve talep konusu olaya ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirir. Duruşma ve ifadelerde vekil sıfatıyla müvekkilini ayrıca temsil eder. Temsil ve danışma görevleri dışında, vasiyetname ve sözleşme gibi yasal niteliği bulunan belgelerin düzenlenmesi de ayrıca avukatların görevleri arasında yer almaktadır.  

Eskişehir Avukat

Ülkemizde, avukatlık mesleğini icra etmek isteyenler için, hukukun belirli bir alanında uzmanlaşması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Avukatlar bu yüzden her türlü davaya vekaleten girebilmektedirler. Bu yüzden ülkemizde, özellikle küçük çaplı il ve ilçelerde avukatlar, belirli bir alanda uzmanlaşmak yerine tüm dava ve dosyaları kabul ederek takip etmektedirler. Buna karşılık, insanların daha seçici davrandığı ve işinde başarılı olmak isteyen ve elit bir hal almak isteyen avukatlar ise belirli hukuk alanlarında uzmanlaşmayı tercih etmektedirler.  

Avukatlar duruşma ve ifadelere avukatlık cüppesi giyerek katılmaktadırlar. Hakim ve savcılar da cüppe giymektedirler, ancak aralarında ufak farklılıklar vardır. Avukatların giydikleri cüppelerin rengi siyah, cüppelerinin yakaları hakim yaka ve kırmızı renklidir. Ayrıca tek şerit halinde bir sarı hat vardır. Cüppelerin kol kısımlarında yeşil bir hat, ayrıca cüppelerin ön kısmında da yakadan etek uçlarına kadar uzanan yeşil renkli şeritler bulunmaktadır.  

Eskişehir Avukat Görevlendirmeleri ve Temsil Şekilleri

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun belirli maddeleri gereğince Eskişehir’de avukat tutabilecek durumu olmayan şüpheli veya sanık için, devlet tarafından avukat ataması yapılmalıdır. Günümüzde her baro alanı için ayrı ayrı olacak şeklide “baronet” internet sistemine belirli kullanıcı adı ve şifresi ile kolluk, savcılık ve mahkeme aşamalarından giriş yapılıp, gerekli bilgilerin doldurulmasının ardından avukatlar Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince duruşma, ifade ve sorgulara girmektedirler. Bu avukatlar daha sonra bağlı oldukları baroların bulunduğu adliyelerdeki idari işlere gerekli kaydı yaptırarak, katılmış olduğu ifade, sorgu veya duruşma karşılığı ücretini ayrılan fondan almaktadırlar.  

Eskişehir En İyi AvukatCeza Muhakemesi Kanunu uyarınca şüpheli, sanık, müşteki, mağdur ya da katılan kişilerin gerek soruşturma gerekse kovuşturma sırasında her aşamada kendini avukatla temsil ettirme hakkı bulunmaktadır.  

Yine Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince, 18 yaşından küçük olan küçüklerin, ayrıca kendilerine isnat edilen suçların alt sınırı 5 yıl ya da fazla olan suçlardan ifade verecek olan ya da sorguya alınacak olan şüphelilerin ifade ya da sorguları sırasında baroca atanacak veya vekaleten temsil edecek bir avukatın bulunması zorunluluğu vardır.  

Zorunlu müdafii atanması durumları dışında, yargılamanın her aşaması ve dalında şahıslar kendilerini vekaletli avukatla temsil ettirebilirler.  

Bunun dışında kalan ceza, hukuk, idari yargı veya icra takip dosyaları gibi dosyalar için avukat tarafından temsil şartı aranmamaktadır. Yine de, kendilerini devletin atayacağı bir Eskişehir avukat ile temsil ettirmek isteyen kişiler, -avukat tutmak için maddi durumu yeterli olmamak kaydı ile- dilekçe ile yargı alanındaki barolara başvuruda bulunabilmektedirler. Bu durumda, barolar yargı alanındaki adliyelerin Cumhuriyet Başsavcılıkları Muhabere Büroları vasıtasıyla, dilekçeyi kolluk veya zabıta güçlerine göndererek, talep eden şahsın maddi durumu ile ilgili sosyo ekonomik araştırma talebinde bulunur. Gelen rapor ilgili baro tarafından incelenmekte, şahsın Eskişehir avukat tutmak için yeterli maddi durumu bulunmaması halinde, barolar talep edeni temsil etmesi için bünyesinden bir avukatı otomatik sistem tarafından atamaktadır. 

 Bunun yanında, avukat talebinde bulunmak isteyen kişi, barolara dilekçe vermek suretiyle talepte bulunabileceği gibi, dava sırasında mahkemeden de kendisine adli yardım kararı verilmesi yönünde talepte bulunabilmektedir. 

Eskişehir’de Bulunan Avukatların Faaliyet ve Uzmanlık Alanları

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Yerel ya da uluslar arası olarak ticari ya da şirket bazlı yapılan anlaşma veya anlaşmazlıklarla ilgilenen hukuk dalıdır.

Enerji Hukuku

Enerji piyasasına ilişkin olarak düzenlenebilecek sözleşme, protokol gibi anlaşma ve anlaşmazlıkları konu alan hukuk dalıdır. 

Kamu İhaleleri ve Özelleştirme

Kamu ihaleleri ve özelleştirmelere ilişkin olarak yaşanan anlaşmazlıklar ve kanun yollarına ilişkin olarak danışmanlık ve diğer işlemleri düzenler. 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Bilgi Teknolojileri

Telif hakkı, kaçak yayın, sahte ürün gibi alanlar ile, teknolojik ürünler ile bu alanda yaşanan anlaşmazlık ve yapılan anlaşmaları konu alan hukuk dalıdır. 

Mühendislik, ve İnşaat Sözleşmeleri

Gerek yerel, gerek uluslar arası alanda olsun, inşaat, mühendislik, tedarik ve inşaat alanı ve hukukunda anlaşma ve anlaşmazlıklarla ilgilenen hukuk dalıdır.

Şirket Kurtarma ve Yeniden Yapılandırma

İflas aşamasındaki şirketlerin iflasından kurtarılması ve yeniden yapılandırılması aşamasında, gerek hukuki danışmanlık gerekse hukuku işlem ve sözleşmelerde hizmet edilmektedir. 

Gayrimenkul Hukuku

Tüm gayrimenkul çeşitleri için proje kısmından başlanılarak satışına kadar olan süreçte yaşanabilecek her türlü anlaşma ve anlaşmazlıkları konu alan hukuk dalıdır. 

İş Hukuku

İşçi ile işverenlerin arasında imzalanan sözleşme hazırlanması, toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve İş Hukuku alanında yapılan anlaşma ve yaşanan anlaşmazlıkları konu alan hukuk dalıdır.

Vergi Hukuku

Özellikle özel kişiler, kurum ve kuruluşlarla devlet arasında yaşanan vergi hukuku alanındaki anlaşma ve yaşanan anlaşmazlıkları konu alan hukuk dalıdır.

Rekabet Kurulu

Gerek yerel ve gerekse uluslar arası şirketler bazında, haksız rekabet ve diğer anlaşmazlıkları konu alan hukuk dalıdır.

Mevzuat ve Uyum

Kişi ve kurumların faaliyet gösterdikleri çerçevelerde danışmanlık yapabilmektedirler.

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu ve başka diğer kanunlarla, suç olarak düzenlenmiş ve karşılığı cezai yaptırımlarla belirlenmiş olan eylemleri konu alan kanunları konu alır.

Tazminat Hukuku

Haksız bir fiil karşısında yaşanan maddi ve manevi yıpranmalara ilişkin olarak, zararın giderilmesi amacıyla açılan davaları konu alan hukuk dalıdır.

Miras Hukuku

Miras, verasetname sözleşmesi, ölene kadar bakım sözleşmesi gibi Miras Hukuku’na konu işlemlerin tahsisi ve iptaline yönelik her türlü işlemi konu alır.

Medeni Hukuk

Boşanma, boşanma sonrası işlemleri, nafaka, soy bağının değiştirilmesi gibi medeni kanunun alanına giren dava ve işlemlere ilişkin yapılacak her türlü işlem ve dava konusu işlemlerin yapılacağını ifade etmektedir.

5/5
Başa dön