Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir? Eskişehir Avukat

Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir? Eskişehir Avukat

Eskişehir Avukat

Türk Ceza Kanununun 66 ve 68 maddelerinde tanımlanmıştır.

Suç tarihi ya da suçun öğrenildiği tarihten itibaren dava zamanaşımı süresi dolana kadar şüpheli aleyhinde kamu davası açılmamış ise, zamanaşımı dolması sebebiyle dosyaya takipsizlik kararı verilerek kapatılır. Bu durumda dava zamanaşımı süresi devredederi.

TCK 68 maddesinde ise ceza zamanaşımı süreleri ele alınmıştır. Ceza zamanaşımı denildiğinde, şüpheli hakkında kovuşturmanın tamamlanmasıve hükmün kesinleşmesine karşın infaz edilememesi durumudur.Eskişehir Avukat

TCK 66 maddesinde tanımlanan dava zamanaşımı ile TCK 68 maddesinde tanımlanan ceza zamanaşımı arasındaki en bariz fark,

***Dava zamanaşımlarında, devletin şüpheli hakkında kamu davası açılamaz,

***Ceza zamanaşımlarında ise, kovuşturmanın yürütülerek tamamlanabilmesine ve hükmün kesinleşmesine karşın, kanunda belirtilen sürelerin geçmesi üzerine infaz rejimi zamanaşımı süresi nedeniyle infaz işlemlerinden vazgeçilmesi söz konusudur.

Eskişehir Avukat

Eskişehir Avukat

Dava Zamanaşımı Süreleri kendi içinde ikiye ayrılmaktadır;

***Şüpheli üzerine atılı suçun öğrenildiği veya işlendiği tarihten itibaren dava zamanaşımı süresi başlar. Eskişehir En İyi Avukat dosya üzerinde zamanaşımı süresini durdurucu veya kesici bir husus yoksa “olağan dava zamanaşımı süresi”,

***Soruşturma konusu olayda, dava zamanaşımı sürelerini durduran veya kesen bir durumun söz konusu olması halinde ise “uzamış dava zamanaşımı süresi”nin varlığından bahsedilmektedir.

Dava Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması

Tanım olarak, dava zamanaşımı süreleri, suçun işlendiği ya da öğrenildiği tarihten başlamaktadır.  Türk Ceza Kanunu 66/6 maddesinde tanımlanmıştır.Eskişehir Avukat

Buna göre, normal olarak suçun işlendiği tarihten, teşebbüs aşamasında kalan suçlar bakımından son hareketin gerçekleştiği tarihten, kesintisiz suçlarda kesintinin yaşandığı ya da eylemin sona erdiği tarihten, zincirleme suç hükümlerinin uygulandığı olaylarda son eylemin gerçekleştiği tarihten, çocuklara karşı üstsoyu ya da çocuklar üzerinde nüfusu olan kişilerce işlenen suçlarda ise, çocuğun 18 yaşını tamamladığı tarihten itibaren başlamaktadır.Eskişehir Avukat

Zamanaşımı süreleri-Eskişehir Avukat

Eskişehir Avukat

Türk Ceza Kanunu 66/1 maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar için 30 yıl, müebbet hapis cezasına uyan suçlarda 25 yıl, yirmi yıldan aşağı olmayacak şekilde hapis cezası gerektiren suçlar için 20 yıl, 5 yıl ile 20 yıl arasında hapis cezası gerektiren suçlarda 15 yıl ve 5 yıldan çok olmayacak şekilde hapis veya adli para cezası gereken suçlar bakımından 8 yıllık dava zamanaşımı süreleri uygulanmaktadır.Eskişehir Avukat

Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir? Eskişehir Avukat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön