Bilişim Hukuku

Bilişim kavramı, özellikle internet teknolojisinin geniş kitleler tarafından kullanmasıyla birlikte çok daha fazla karşılaştığımız bir yapıdır. Gündelik yaşamda haklara sahip olduğumuz gibi siber...

BOŞANMA DAVALARI

Boşanma davaları, aile hukuku kapsamında ele alınan dava çeşitleri arasında yer almaktadır. Aile mahkemelerinde en çok görülen dava türleri arasında yer alan boşanma davaları...

Gayrimenkul / İmar / İnşaat Hukuku

Hukuk sistemimizde gayrimenkul, imar veya inşaat hukuku olarak da tanımlanan bu hukuk birimi, genellikle taşınmazlar alanında meydana gelen veya...

İcra İflas / Alacakların Tahsilatı

İcra ve iflas hukuku, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkileri resmi veya yasal şekilde kanun çerçevesine alan bir özel hukuk...

İş Hukuku (İşçi ve İşveren)

Ülkemizde en sık uyuşmazlıkların görüldüğü iş hukuku, ayrıca en önemli hukuk birimlerinden biri olarak işçi ve işveren konularının tamamını bütünlüklü bir şekilde ele almaktadır...

Medeni Hukuk

Türk hukuk sisteminin büyük bir bölümünü kapsayan medeni hukuk, yürürlükte bulunan hukuk kurallarının ve düzenlemelerin, ülkedeki vatandaşların şahsi durumlarını, aile kurumunun içindeki ilişkileri...

Miras Hukuku

Kişilerin ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri tasarrufları ve vefat etmeleri halinde ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra ölüm karinesinin varlığı gibi hallerde mirasa konu olan malların...

Sağlık Hukuku

Özel hukuk dallarından biri olan sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren tüm kamu ve özel sağlık kurumları ile bu alanda hizmet veren ve alan kişilerin haklarını düzenleyen bir hukuk birimi olarak kabul edilmektedir. ..

şirketler hukuku

Özel hukuk disiplinleri arasında büyük önem taşıyan şirketler hukuku, ekonomik alandaki faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamasının yanı sıra, piyasalarda etkin bir şekilde yer alan şirket ve firmalar için tüm...

Tazminat Hukuku

Haksız fiillerden kaynaklı ya da hukuk sistemimizde zararın karşılanmasını gerektiren herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alan özel hukuk birimime tazminat hukuku...

Vergi ve Gümrük Hukuku

Hukuk sistemimizde özel bir disiplin olarak ortaya çıkan vergi ve gümrük hukuku, sadece ticaret ile uğraşan gerçek ve tüzel kişileri değil aynı zamanda ülkeleri de yakından ilgilendirmektedir...

Yabancılar Hukuku

Hukuk sistemimizde özel hukuk dallarından biri olarak kabul edilen yabancılar hukuku, ülkemizde yabancı uyruklu olan gerçek ve tüzel kişilerin, yabancılık statüsünde olmaları sebebiyle tabi oldukları...

Başa dön