Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Boşanmak isteyen birey, boşanma nedenini Türk Medeni Kanunu’nca belirtilen nedenlerden birisine dayandırmalıdır. Peki, yasada öngörülmüş boşanma nedenleri nelerdir?

 • Şiddetli geçimsizlik veya bir diğer adıyla evlilik birliğinin temelden sarsılması
 • Akıl hastalığı
 • Aldatma (Zina)
 • Terk
 • Haysiyetsiz yaşam sürme ve suç işleme
 • Hayata Kast, Çok kötü veya onur kırıcı davranış

Şeklinde ifade edilir. Boşanma gerekçesinin kanunda belirtilen nedenlere temellendirilmesi ve boşanma davası dilekçesinden boşanma kararının kesinleşmesine kadar olan sürecin hukuka uygun ifa edilmesi için Eskişehir boşanma avukatı noktasında ehliyet ve liyakat sahibi bir avukatla müşterek hareket edilmesi müvekkil menfaatine olacaktır.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Evlilik taraflardan birisi ya da her ikisi için artık dayanılmaz bir hal aldıysa bu durumda şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılması gündeme gelecektir. Bireyler arasındaki geçimsizlik durumu boşanmaya sevk edecek şiddette olmalıdır.

Zina Sebebiyle Boşanma

Eşlerden birisinin evlilik dışı cinsel birliktelik yaşaması nedeni ile açılan boşanma davası, zina sebebiyle boşanma örneğidir. Aldatmayı öğrenen birey, öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde, her halde beş yıl içerisinde dava etmelidir. Davacı, davalının aldatma eylemi ile kendisine olan sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını ispat etmelidir.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

Eşlerden birisinin geçme imkânı olmayan bir akıl hastalığına yakalanması ve bu nedenle evlilik birliğinin devam edemez hale gelmesi, akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılmasını gündeme getirecektir. Ancak bu nedenle dava açılabilmesi için bazı şartlar vardır. Bunlar:

 • Akıl hastalığı evlilik birliği esnasında vukua gelmelidir. Dava açıldığı zaman da eşin akıl hastası olması gereklidir.
 • Resmi sağlık kurul raporları ile akıl hastası eşin iyileşme durumunun mümkün olmadığının teyit edilmesi gereklidir.
 • Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için evlilik çekilmez hale gelmelidir.

Terk Nedeniyle Boşanma

Ortak yaşam sürülen konutun terk edilmesi sonucu açılan boşanma davası, terk nedeniyle boşanma olup özel bir boşanma nedenidir. Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için:

 • Ortak hayat sürülen konutun eşlerden birisi tarafından terk edilmesi gerekir. Cinsel ilişkide bulunulmaması, aynı konut içerisinde yatakların ayrılmaması ve küs kalmak terk kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Hâkim tarafından terk eden eşe ihtarda bulunulması ve buna rağmen eşin ortak yaşama sürülen eve dönmemesi gerekir.
 • Terk halinin en az altı ay sürmüş olması gerekir.

Haysiyetsiz Yaşam Sürme ve Suç İşleme

Evli bireylerden birisinin küçük düşürücü suç işlemesi durumunda açılan davadır. Küçük düşürücü suçun ne olacağı kanunda açık bir şekilde belirtilmemiş olup toplum kuralları ve hâkim takdirine göre tespit edilmektedir. Bununla birlikte bireyin haysiyetsiz yaşam sürmesi ve alışkanlık haline getirmesi durumunda da boşanma davası açılabilir.

Hayata Kast, Çok kötü veya onur kırıcı davranış

Eşlerden birisinin, eşinin vücut bütünlüğünü hedef alarak saldırması, hayatına kast ederek öldürme niyetini taşıması veya onurunu hedef alan hakaretler etmesi halinde açılacak davadır.

Meta Yazı: Medeni Kanuna göre ifade edilen boşanma sebepleri ve bu sebepler nedeniyle açılan boşanma davalarının ele alındığı makaledir.

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön