Boşanma Ne Zaman Kesinleşir? Eskişehir Boşanma Avukatı

Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Yollarını ayırma kararını resmiyete döken ve boşanma davası açan çiftler; sürecin kesin olarak ne zaman neticeleneceğini merak etmektedir. Boşanma kararı ne zaman kesinleşir sorusuna aşamaları aktararak cevap vermek isabetli olacaktır. Öncelikle mahkeme tarafından bireylere gerekçeli karar yazılır ve bu karar kapalı tebligat olarak iletilir. Taraflara tebliğ tarihinden itibaren istinaf süresi için iki haftalık süre tanınmıştır. Bu iki haftalık süreç içerisinde tarafların davranışlarına göre süreç şekillenecektir. Örnekler ile açıklayalım:

  • Tebliğ edilmiş gerekçeli karardan sonra taraflar iki hafta süresince hiçbir işlem yapmayabilir. Bu durumda gerekçeli karar kanun yoluna götürülmediği için kararın kesinleşmesi gerçekleşir. Birinci ihtimalde boşanma kararı bu şekilde kesinleşmiş olur.
  • Bir diğer ihtimalde bireyler, gerekçeli kararın mahkemece tebliğinden sonraki iki haftalık zaman dolmadan kanun yollarına başvuru haklarından feragat ettiklerini ifade edebilir. Yani tarafların her ikisinin de ‘’Ben söz konusu kararın kesinleşmesi talep ediyorum ve kararı istinaf etmeyeceğim’’ şeklinde bir dilekçeyi mahkemeye arz etmesi durumunda, bireylere verilen iki haftalık süre dolmaksızın karar kesinleşir.
  • Son ihtimalde ise bireylerden birisi bu kararın yanlış olduğunu iddia edebilir ve boşanma kararını kanun yoluna götürebilir. İtiraz eden taraf gerekli harç ve giderlerini yatırır ve Bölge Adliye Mahkemesi’nce söz konusu kararın istinaf incelemesine girmesini talep edebilir. Bu durumda istinaf dilekçesinin muntazam bir şekilde hazırlanması ve kanun yolu sürecinin doğru yürütülmesi gerekir. Bu nedenle alanında uzman bir Eskişehir boşanma avukatı aracılığı ile hareket etmek, istenilen sonucun gerçekleşmesi adına elzemdir. Aksi takdirde pek çok birey kulaktan dolma bilgiler ile hareket etmekte ve beklediği neticeyi elde edememektedir. Bu süreçte de istinaf ve diğer kanun yollarının tükenmesi halinde boşanma kararı kesinleşir.

Kesinleşmiş Boşanma Kararı İptal Edilebilir Mi?

Boşanma kararının kesinleşmesi süreci yukarıda ifade edildiği gibidir. Bu süreç tamamlandıktan ve mahkemece verilen kararın kesinleşmesinden sonra iptal ya da itiraz durumu sıklıkla boşanma avukatı ve uzmanlara sorulmaktadır. Mahkemece tebliğ edilen gerekçeli karar sonrasında tanınan iki haftalık zaman zarfında itiraz söz konusudur. Ancak iki haftalık süreç ve kanun yolları tükenmiş ve karar kesinleşmişse boşanma kararına itiraz ya da iptal hakkı bulunmamaktadır.

Meta Yazı: Boşanma süreci içerisinde olan çiftlerin, boşanma kararı ne zaman kesinleşir veya kesinleşmiş boşanma kararı iptal edilebilir mi sorularına yanıt veren makaledir.

Boşanma Ne Zaman Kesinleşir? Eskişehir Boşanma Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön