Boşanma Davasında Tazminat

Boşanma Davasında Tazminat

Aile kurumu; iki insanın nikah ile birlikteliklerini resmiyete dökmesi ile başlar ve toplumun en küçük ve asli kurumudur. Bu kurum, kimi zaman bazı sorunların çiftler arasında çözüme kavuşturulmaması ile sarsılır. Sürecin sonunda sorunlarını halletmekten uzak bir iletişim içerisinde olan bireyler yollarını ayırmaya ve boşanma davası açmaya karar verir. Boşanma davası açmak isteyen ya da açmış bireylerin sıklıkla merak ettiği husus; boşanma davasında tazminat kavramıdır. Boşanma davasında maddi ve manevi olmak üzere iki tür tazminat talep edilebilir. Ancak tazminatın talep edilmesinde bazı şartlar öngörülmüştür. Bu şartlar makalemizin devamında mevcuttur.

Tazminat: bireye haksız bir şekilde yapılmış bir fiilin sonucunda uğradığı zararın maddi ve manevi cihetiyle parasal bir biçimde ödenmesidir. Haksız bir fiil sonucu zarara uğrama durumu evlilik birliği içerisinde de meydana gelebilir. Bu durumda kusurlu eşin tazminat ödemesi söz konusu olacaktır. Boşanma davasında tazminatı kimin talep edeceği hususunda yasa koyucu şu şekilde durumu izah etmektedir; Tazminat talep edecek birey ya kusursuz ya da karşı taraftan daha az kusurlu olmalı ve boşanma nedeniyle menfaati ya şimdi ya da gelecekte zedelenmelidir.

Boşanma talepli dilekçe ile beraber tazminata hükmedilmesi için bir talepte bulunulabilir ve dava açılırken tazminat gündeme getirilebilir. Boşanma davası esnasında talep edilmeyen tazminat için hak kaybolmaz, daha sonra boşanma davasından münferit bir şekilde de gündeme getirilebilir. Burada bir yıllık bir süre tanınmış olup boşanma kararının kesinleşmesinden sonra bir yıl içinde tazminat için dava açılmadığı takdirde zamanaşımı söz konusu olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki; tazminata hükmedilebilmesi için söz konusu evliliğin sonlanma nedeni boşanma dışında bir sebebe dayanmamalıdır.

Boşanma davasında ne kadar tazminat alınır? Sorusu da tazminat alacaklısı ya da tazminatı ifa edecek birey tarafından merak edilmektedir. Tazminat miktarını takdir edecek mercii hakimdir. Ancak hâkim miktarı takdir ederken belirli kriterleri göz önünde bulundurur. Tazminatı ödeyecek bireyin ekonomik durumunu göz önünde bulundurur.

Boşanmada Maddi Tazminat

Evlilik sebebi ile eş, kusuru olan eşten mal varlığında meydana gelen azalma sebebi ile tazminat talep edecektir. Mal varlığında meydana gelen azalma, zarara uğramış eşin uğradığı zarara karşılık gelmektedir. Yasa ile boşanmada maddi tazminat saptanmasına ilişkin net bir hüküm ifade edilemese de uygulamada sıklıkla dikkat edilen belirli durumlar vardır. Bu durumlardan birisi; daha az kusuru olan veya kusursuz olan bireyin tekrar evlenme olasılığının düşmesi dahi miktar hesabında etkili olmaktadır. Burada önemli olan iddiaların doğru ve akla uygun bir şekilde temellendirilmesidir. Aksi takdirde arzu edilen neticenin elde edilmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle bir uzman ile hareket etmek başarılı Eskişehir boşanma avukatı aracılığı ile süreci devam ettirmek hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçecektir.

Boşanmada Manevi Tazminat

İnsan tanımı yapılırken insanın psikolojik bir canlı olduğuna sık sık değinilir ve bu kavrama önem atfedilir. Yasa koyucu da insanın psikolojisini önemli bulmakta ve korumak niyeti ile düzenlemeler yapmaktadır. Boşanmada manevi tazminat kavramı işte bu düzenlemelerden birisidir. Zira evlilik birliği içerisinde yaşanan olaylar sonucunda birey ruhen zarar görebilir, haleti ruhiyesi eski sıhhatinde olmayabilir. Manevi tazminat; ruhen zarara uğramış bireyin yaşadığı bu zararın karşılığı olarak ona ödenen bir bedeldir.

Boşanma Davasında Tazminat
Boşanma davasında maddi manevi tazminat
Boşanma Davasında Tazminat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön