Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma Davasında Mal Rejimi

Boşanma davasının ekonomik sonuçlarını içeren mal rejimi hususu oldukça kapsamlı, karışık bir husustur ve birçok kişi bu konuda aklında yer alan sorulara yanıt aramaktadır. Boşanma davasında mal rejimi hususunu anlamak ve ona göre hareket etmek için öncelikle 01.01.2002 tarihinden öncesi ve sonrası ayrı ayrı ele alınmalıdır.

Boşanmaya ilişkin süreç, Türk Medeni Kanunu’nda ele alınmıştır. Boşanma sürecinin en mühim konularından olan boşanmada mal paylaşımı konusu da 218 ve 241 sayılı maddeler arasında ele alınmıştır. Bu hükümlere göre günümüzde; eşler farklı bir mal rejimini kabul etmemiş ise, tabi olacakları mal rejimi edinilmiş mallara katılma olacaktır. Peki, edinilmiş mallara katılma nedir?

Boşanmada Mal Paylaşımı

01.01.2002’den sonraki evliliklerde ve günümüzde; çiftler farklı bir mal rejimini benimsemediyse edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaktır. Bu rejim; bireylerin, evlilik süresi içerisinde edindiği mallarda yarı yarıya hak sahibi olduğunu ifade eder. Edinilmiş mallara katılma rejiminde iki farklı türde mal söz konusudur. Bunlar;

  • Edinilmiş mallar
  • Kişisel mallar

Şeklindedir. Söz konusu iki malın haricinde çift arasında paylı mülkiyet durumu da olabilir. Fakat burada önemle altı çizilmesi gereken bir husus var ki; birey, bir malın ya da malların sadece kendisine ait olduğunu öne sürüyorsa bu durumda iddiasını ispat etmekle mükelleftir.

Mal Tasfiyesi Davası

Mal tasfiyesi davası söz konusu olduğunda çoğu zaman, çalışmayan eşin hak iddia edip edemeyeceği konusu gündeme gelmektedir. Yasa koyucu, malların üzerinde hak iddia edilip edilmemesinde çalışma şartı öngörmemiştir. Yani çalışmayan taraf da söz konusu mallar üzerinde hak iddia edebilir.

Boşanmanın en önemli ekonomik sonuçlarını içeren mal paylaşımı hususu; birçok hukuki bilgi ve birikimi de barındıran ve çözümlenmesi oldukça meşakkatli olan hukuk konusudur. Bu itibarla yarım hukuki bilgiler ya da kulaktan dolma tavsiyeler ile süreç yürütülmemeli Eskişehir boşanma avukatı aracılığı ile titiz bir şekilde süreç yürütülmelidir. Aksi takdirde herhangi bir şekli ya da usulen bir hata yapıldığı zaman birey, hak ve menfaat kayıpları ile karşı karşıya kalmaktadır. Ancak alanında uzman boşanma avukatı, müvekkil menfaatleri gereğince danışmanlık hizmeti sunacağı için müvekkilin faydasına netice elde edilmesi için en doğru danışmanlık hizmetini sunacaktır.

Meta Yazı: Boşanma davalarının ekonomik sonuçları içerisinde en büyük paya sahip olan boşanma davasında mal rejimi hususu ele alınmış ve bireylerin hangi mal rejimine tabi oldukları ifade edilmiştir.

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön