Boşanma Davası Nasıl Açılır?-Eskişehir Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Açmak İçin Gerekenler

Güzel bir yuva kurmak ümidi ile bir araya gelen çiftler kimi zaman tartışmakta ve evlilik birliği içerisinde huzuru temin edememektedir. Bu sorunlar çözüme kavuşturulmadığı takdirde aile saadeti azalmakta ve en nihayetinde bireyler yollarını ayırmaya karar vermektedir. Boşanma kararı olarak adlandırılan bu karar, boşanma davası şeklinde devam etmekte ve kanunen çiftin evlilik birliğinin noktalanmasına yol açmaktadır. Peki, bu süreç nasıl ilerlemekte ve boşanma davası açmak için gerekenler nelerdir?

Boşanmak isteyen bireylerin sıklıkla merak ettiği bir husus olan boşanma davası açmak için nelerin gerektiği hususu şu şekilde izah edilebilir. Şöyle ki;

 • Boşanma davası için dava dilekçesi
 • Kimlik
 • Avukat vekaletnamesi (Şayet bir boşanma avukatı ile birlikte hareket ediliyorsa)
 • Söz konusu boşanmanın niteliği anlaşmalı boşanma ise anlaşmalı boşanma protokolü

Boşanma davası açmak isteyen bireylerin hak kaybına uğramaması ve sonucun lehte tezahür etmesi için muhakkak konunun uzmanı ile birlikte hareket etmelidir. Yani Eskişehir boşanma avukatı noktasında ehliyet ve liyakat sahibi bir avukat ile yönetilecek süreç oldukça isabetli ve başarılı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Boşanmak isteyen bireyler; sürecin getireceği hukuki sonuçlarda anlaşmışlarsa bu durumda boşanma davasının adı anlaşmalı boşanma şeklinde olacaktır. Peki, anlaşmalı boşanabilmek için gerekli hukuki şartlar nelerdir? Bu şartlar Medeni Kanunca düzenlenmiş olup şu şekildedir:

 • Evlilik birliğinin en az bir sene sürmüş olması gereklidir. 
 • Tarafların boşanmak için mahkemeye birlikte başvurması ya da bir eşin başvuru
 • sunun diğer eş tarafından onaylanması gereklidir.
 • Tarafların bizzat dinlenmesi neticesinde hâkimin tarafların iradesinin hür iradeleri olduğuna kanaat getirmesi gereklidir.
 • Bireylerin, boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında ve velayet gibi noktalarda ortak paydada buluşması ve hâkimin de bu anlaşmayı kabul etmesi gereklidir.


 •  

Boşanma Davası Açma Ücreti

Boşanma davası açma ücreti net olarak şudur şeklinde bir ifade gerçeği yansıtmaz. Zira her olay kendi içerisinde farklı durumları barındırmakta ve bu durumlar da boşanma davası masrafı noktasında belirleyici olmaktadır. Öncelikle davacı, davanın harç ve giderlerini mahkeme veznesine peşinen ödemekle yükümlü olup ödenmediği takdirde boşanma davasının açılması söz konusu olmayacaktır. Dava başında ödenmesi gereken harç ve giderler şayet eksik öden

 

mişse bu durumda hâkim ödenmesi gereken kalan tutar için zaman verecek ve bu sürede kalan kısım tamamlanacaktır. Bu ücretin yanında boşanma davası ücretine etki eden faktörler:

 • Söz konusu davaya ilişkin tanık sayısı
 • Dosyanın bilirkişiye gidip gitmemesi
 • Başka kurum ve kuruluşlardan belge talep edilip edilmemesi

Gibi hususlar sürecin maliyetine etki etmektedir.

 

Avukatsız Boşanabilir Miyim?

Boşanma davası açmak ve yollarını resmi olarak ayırmak isteyen birçok çift, avukatsız boşanabilir miyim? Sorusunu sormaktadır. Bu konuda herhangi bir zorunluluk mevcut değildir. Birey süreci avukatsız da idame edebilir. Fakat hukuk oldukça kompleks ve karışık bir sosyal disiplindir. Bu itibarla bir kimse hukuka vakıf değilse bu durumda hak kaybı yaşaması, lehte bir sonuç muhtemelken neticenin aleyhte tezahür etmesi gibi olumsuz durumların meydana gelmesi muhtemeldir. Bu bakımdan, hayatını hukuka hasretmiş bir uzman boşanma avukatı ile beraber hareket edilmesi bireyin menfaatine olacaktır.

Meta Yazı: Boşanma kararı alan bireyler boşanma davası açmadan önce boşanma davası açmak için gerekenler noktasında bir araştırmaya girmektedir. Bu makale ile bu husustaki tüm sorular cevaplanmaktadır.

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?-Eskişehir Boşanma Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön