Boşanma Davası Delilleri-Eskişehir Boşanma Avukatı

Boşanma Davasında Deliller

Hukukumuzda yer alan davaların kahir ekseriyetinde delil, sürecin başından neticeye olan etkisine kadar oldukça önemlidir. Boşanma davasında deliller de aynı öneme sahiptir. Davayı açan birey, iddia ettiği boşanma sebeplerini ispat etmekle yükümlüdür. Delil, bu ispatı sağlayan araçların başında gelmekte olup hukuka uygun bir şekilde öne sürülmelidir. Hukuka aykırı yol ve yöntemler ile elde edilen deliller ve muhtevası itibarıyla suç teşkil eden delillerin öne sürülmesi halinde şahıs haklıyken haksız duruma gelebilir ceza dahi alabilir. Bu nedenle muhakkak hukuk uzmanı aracılığı ile delillerin tanzim edilip öne sürülmesi gerekir. Eskişehir boşanma avukatı noktasında hizmet veren başarılı ve hukuka hâkim bir avukat, müvekkilinin menfaatini koruyacak ve hak kaybına uğramasının önüne geçecektir.

Davacı, davaya konu ettiği nedenlerini kanunun uygun gördüğü şekilde ispatlayamadığı takdirde davası reddedilecektir. Öte yandan davacı kendi iddia ve sebeplerini ispatlamakla mükellefken aynı zamanda davacının öne sürdüğü ifadelerin gerçek dışı olduğunu ve delil aracılığı ise asılsızlığını ispatlayabilir. Tüm bu hususların, hukuk birikimi istediği göz ardı edilmemeli ve tespit ve tanziminin, ne yönde nasıl kullanılacağının hukuk danışmanı aracılığı ile etüt edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Boşanmanın önemli ayaklarını oluşturan; tazminat, velayet, ziynet eşya talebi ve nafaka gibi hususlardaki iddiaların da delillendirilmesi elzemdir.

Eskişehir Boşanma Avukatı

Boşanma Davasında Kullanılabilecek Deliller

Hukuka uygun olmak kaydı ile boşanma davasında kullanılabilecek deliller oldukça fazladır. Peki, genel olarak kullanılabilen deliller nelerdir?

  • WhatsApp ve SMS yazışmaları, konuşmaları
  • Fotoğraf, sosyal medya paylaşımları ve yazışmaları
  • Otel kayıtları ve kamera görüntüleri
  • Tanıklar
  • Bilirkişi tarafından yapılan inceleme
  • Banka veya kredi kartı kayıtları

Şeklinde ifade edilebilir. Ancak bu kadarla sınırlı olmadığını belirtmekte fayda var. Yine, elde edilen delillerin hukuka aykırılık teşkil etmemesi oldukça önemlidir.

Meta Yazı: Hukukumuzda yer alan davaların seyrini önemli ölçüde etkileyen deliller, boşanma davalarında da oldukça önemli rol oynamaktadır. İddiaların ispatında önemli rol oynayan delillerin hukuka aykırı yol ve yöntemler ile elde edilmemesi ve içeriğinin hukuka tezat düşmemesi gerekir.

Boşanma Davası Delilleri-Eskişehir Boşanma Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön