Boşanma Davaları-Eskişehir Boşanma Avukatı

Boşanma Davaları-Eskişehir Boşanma Avukatı

Boşanma davaları, aile hukuku kapsamında ele alınan dava çeşitleri arasında yer almaktadır. Aile mahkemelerinde en çok görülen dava türleri arasında yer alan boşanma davaları, türlerine göre genel olarak çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu sebeple boşanma davasının nasıl açılacağı hususu, gündeme gelen boşanmanın anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası türlerinden hangisinin tercih edileceğine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Her iki boşanma davası türü de görevli mahkeme olan Aile Mahkemesi’nde açılmalıdır. Boşanmak isteyen taraflardan birinin iki nüsha dava dilekçesi ve eklemek istediği belgeleri ile nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek boşanma davasını avukat ihtiyacı duymadan kendi başına açma hakkına sahiptir. Boşanma davası açarken bakmaya yetkili mahkemenin belirlenmesinde şu mahkemeler tercih edilebilir:

  • Davalı tarafın yerleşim yeri aile mahkemesi,
  • Davacı tarafın yerleşim yeri aile mahkemesi,
  • Boşanmak isteyen eşlerin son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerdeki aile mahkemesi

Anlaşmalı Boşanma Davası-Eskişehir Boşanma Avukatı

Boşanma davaları arasında yer alan anlaşmalı boşanma davası, herhangi bir adliyede açılabilir. Bu aşamada yetkili mahkemenin belirlenmesi açısından tarafların ikamet durumlarının herhangi bir önemi bulunmadığı için taraflar kendi arasında mutabakata vararak uygun gördükleri bir adliyenin aile mahkemesine gidip anlaşmalı boşanma davası açabilirler.Eskişehir Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, aile mahkemesi hakiminin inceleyeceği anlaşmalı boşanma protokolü olarak öne çıkmaktadır. Aile mahkemesi tarafların birlikte veya avukatları aracılığıyla hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolünü esas alarak taraflar hakkında boşanmaya yönelik karar verdiği için bu protokolün hukuki usul ve esaslara uygun bir şekilde hazırlanmış olması da oldukça önem taşıyan bir konudur.Eskişehir En İyi Boşanma Avukatı

Öte yandan çekişmeli boşanma davasında izlenen ve uygulanan hukuki usuller, anlaşmalı boşanma davasında uygulanmamaktadır. Doğal olarak davalı tarafa tebligat gönderme, cevap dilekçesi alma ya da ön inceleme aşaması gibi süreçler es geçilerek doğrudan duruşma günü verilen anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların bizzat kendileri ya da avukatları aracılığıyla hazırlanan ve tarafların imzasını taşıyan protokol ile aile mahkemesi hakimi tarafından protokolün onaylanmasının akabinde boşanma kararı verilmektedir.Eskişehir En İyi Boşanma Avukatı

Boşanma Sebepleri Nelerdir?Eskişehir Boşanma Avukatı

Türk Medeni Kanun’la çerçeve içine alınan boşanma davası açma sebepleri şu şekilde belirlenmiştir:

  • Zina,
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
  • Terk,
  • Akıl hastalığı,
  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

Söz konusu vakaların mevcut olduğu evliliklerde taraflardan biri aile mahkemesine başvuruda bulunarak boşanma davası dilekçesi ile dava açabilir. Bu durumda gündeme gelen çekişmeli boşanma davası, ispat açısından tartışma sürecinin yürütüldüğü bir dava türüdür. Taraflar mahkemeye sundukları dilekçelerde belirtmiş oldukları iddaaları delilleri ile birlikte sunarak hakim önünde tartışırlar. Bu noktada boşanma davalarında hak kayıpları yaşamamak ve deliller ile birlikte dava dosyası oluşturulmasına ilişkin ihtiyaç duyduğunuz hukuki desteği TKN Hukuk büromuzdan alabilirsiniz.Eskişehir Boşanma Avukatı

Eskişehir Boşanma Avukatı
Boşanma Davaları-Eskişehir Boşanma Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön