Bilişim Hukuku-Eskişehir Avukat

Bilişim Hukuku-Eskişehir Avukat

Bilişim kavramı, özellikle internet teknolojisinin geniş kitleler tarafından kullanmasıyla birlikte çok daha fazla karşılaştığımız bir yapıdır. Gündelik yaşamda haklara sahip olduğumuz gibi siber dünya olarak adlandırılan internet platformunda ve bilişim dünyasında da birtakım haklara sahip olduğumuz unutulmamalıdır.

Bu kapsamda insanların teknolojik gelişmelerle birlikte kişisel bilgilerinin korunması, saklanması ve toplanması hususlarının dışında bu bilgiler sebebiyle meydana gelebilecek ihtilafların çözümü ile hukuki açıdan ilgilenen, çözüm üreten özel hukuk dalına bilişim hukuku adı verilmektedir. Giderek dijitalleşen günlük yaşantımızda kendinizi daha güvende hissedebilmeniz ve online platformda da sahip olduğunuz hakları yasal çerçevede savunup kullanabilmeniz için bilişim hukukuna özellikle ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.

Günümüzde bilişim hukuku kapsamında sıklıkla karşılaşan sorunlardan bazıları;

 • Kişisel bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılması,

 • Kişisel bilgilerin izinsiz kullanılması ve elde edilmesi,

 • Belge ya da fotoğrafların online platforma sızdırılması, ifşa edilmesi,

 • Şahıslar adına sahte kullanıcı hesapları açılarak dolandırıcılık yapılması

gibi ciddi hukuki sonuçlar doğuran sorunlardır. Bu sorunların çözümünde hukuka uygun hareket edilmesini sağlayan disiplin, bilişim hukuku olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim son yıllarda bilişim hukukuna çok daha fazla ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Bilişim Hukuku Kapsamı-Eskişehir Avukat

İnternet platformunda, ifade özgürlüğü ve kişilerin gizliliği kavramları, bilişim hukukunun temelini oluşturması bakımından önemlidir.Eskişehir Avukat Bu bağlamda bilişim hukukunu;

 • Bilgi teknolojisi hukuku ve
 • İnternet hukuku

olarak iki ana başlık altında incelemek mümkündür. Bilgi teknolojisi hukuku, adından da anlaşılacağı üzere bilgisayar programlarının nasıl dağıtılacağı konusundaki hükümler ile dijital formata sokulmuş bilgi hükümlerini esas almaktadır. Bilgi paylaşımları ve alış verişleri esnasında bilginin korunmasını ve günümüzde sık kullanılan bir kavram olan e-ticaret sistemindeki düzenlemeleri ele alan bilişim hukuku disiplini de yine bu kapsam altında değerlendirilmektedir.Eskişehir Avukat

Öte yandan internet hukuku ise internet kullanımı sırasında meydana gelebilecek hukuki meseleleri işlemesiyle önemli bir alt daldır. İnternet kullanımı, ifade özgürlüğü ve şahısların güvenlik konularını da kapsamlı bir şekilde hukuk çerçevesi altına alınan kurallar bu şekilde belirlenmektedir. Ayrıca meydana gelen hukuki ihtilafların çözümünde de yine bilişim hukukuna başvurulmaktadır.Eskişehir Avukat

Bilişim Suçları Nelerdir?Eskişehir Avukat

Bilişim hukukunun içinde yer alan düzenlemelere göre, haksız fiil unsuru oluşturan dolayısıyla suç niteliği taşıyan bazı davranışlar bulunmaktadır.Eskişehir En İyi Avukat Birleşmiş Milletler Komisyonu ve Avrupa Birliği’nin ortaklaşa yayınlamış oldukları bir raporda bilişim suçlarının 6 ana kategoride incelendiği görülmektedir. Buna göre;

 • Bilgisayar sistemleri ile sağlanan erişimlere yetki olmadan ulaşım sağlama ve dinleme,
 • Bilgisayar sistemlerini sabote etme,
 • Bilgisayar kullanarak kişileri dolandırma,
 • Bilgisayar aracılığıyla sahtekarlık yapma,
 • Korunan yazılımı, gerekli izinleri almadan deşifre etme veya kullanma,
 • Diğer suç unsurları (Yasalara aykırı, pornografik veya hakaret içeren yayınlar yapma)

Tüm bu konularda haklarınızı en iyi şekilde korumak veya karşılaştığınız uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için TKN Hukuk büromuzda aradığınız profesyonel hukuki desteği bulabilirsiniz.Eskişehir Avukat

Bilişim Hukuku-Eskişehir Avukat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön