Yazar: tknhukuk

Anlaşmalı Boşanma Davası-Eskişehir Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davası Evlilik birliğini sonlandırmak amacıyla boşanmak isteyen bireylerin; boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında hemfikir olduklarını ve velayet gibi hususlarda ortak paydada buluştuklarını ifade eden bir anlaşma yaparlarsa bu durumda dava niteliği itibarıyla anlaşmalı boşanma davası adını almaktadır. Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha kısa süren anlaşmalı boşanma davası […]

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu – Eskişehir Şirket Avukatı

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi 3.fıkrası gereği anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu vardır. Sözleşmeli avukat bulundurma zorunluğunun bazı şartları vardır. Bu şartlar şu şekilde ifade edilebilir: Esas sermayesinin belirli bir miktar üzerinde olan anonim şirketler, Üye sayısı 100 ya da daha fazla olan yapı kooperatifleri. Hangi Anonim Şirketler Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorundadır? […]

Boşanma Davasında Tazminat

Boşanma Davasında Tazminat Aile kurumu; iki insanın nikah ile birlikteliklerini resmiyete dökmesi ile başlar ve toplumun en küçük ve asli kurumudur. Bu kurum, kimi zaman bazı sorunların çiftler arasında çözüme kavuşturulmaması ile sarsılır. Sürecin sonunda sorunlarını halletmekten uzak bir iletişim içerisinde olan bireyler yollarını ayırmaya ve boşanma davası açmaya karar verir. Boşanma davası açmak isteyen […]

COVİD-19 SÜRECİNDE FESİH YASAĞI (ESKİŞEHİR AVUKAT)

17 Nisan 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN kapsamında fesih ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.Eskişehir İş Avukatı 1-Fesih yasağı nedir? İş akdini fesh edilememesidir. Eskişehir Avukat 2-Fesih yasağa ne zamana kadardır? 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile […]

Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir? Eskişehir Avukat

Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir? Eskişehir Avukat Türk Ceza Kanununun 66 ve 68 maddelerinde tanımlanmıştır. Suç tarihi ya da suçun öğrenildiği tarihten itibaren dava zamanaşımı süresi dolana kadar şüpheli aleyhinde kamu davası açılmamış ise, zamanaşımı dolması sebebiyle dosyaya takipsizlik kararı verilerek kapatılır. Bu durumda dava zamanaşımı süresi devredederi. TCK 68 maddesinde ise ceza zamanaşımı süreleri […]

Yakalama Nedir?Eskişehir Ceza Avukatı

Yakalama Nedir?Eskişehir Ceza Avukatı Bir kişinin suç işlediği sırada görülmesi ya da suç işlediği sırada görülen bir şahsın kaçma olasılığı bulunması ya da kimlik belirlenmesinin mümkün olmaması durumlarda, kişilerin kolluk mensubu olması ya da olmaması farketmeksizin yakalama yapılabilir, kişi hürriyetinden yoksun bırakılabilir.Eskişehir Ceza Avukatı Yakalama konusunda 2 önemli husus vardır; 1-) Takibi şikayete tabi olan […]

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI-Eskişehir Boşanma Avukatı

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI-Eskişehir Boşanma Avukatı Velayetin değiştirilmesi davası, velayeti kendisinde bulunmayan çocuk ya da çocukların velayetinin alınması için kişilerin açmakta olduğu davalardır. Velayet, hukukumuzda kişilere sıkı suretle bağlanmış olan haklardan bir tanesidir ve bu nedenle kişiler üzerinde bulunan velayet haklarını devredememekte ya da bu hatan vazgeçememektedirler. Bazı nedenlerden dolayı velayet kendisine verilmemiş olan kişiler, çocuk […]

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI- Eskişehir Miras Avukatı

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI- Eskişehir Miras Avukatı Miras paylaşımı davası kendisine miras kalan kişi ya da kişilerin kanun nedeni ile ya da bir özleşme ile ortaklığı sürmesinin zorunluluğu olmadığı durumlarda, ortaklığın sonlandırılması ve mirasın paylaştırılmasını gerçekleştirmek için açabileceği dava türüdür. Her bir mirasçı, terekede bulunan malların aynen satışının yapılmasını sulh mahkemelerinden isteyebilmektedir. Mirasçılardan yalnızca bir tanesinin […]

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE NASIL BAŞVURU YAPILIR? Eskişehir Tüketici Avukatı

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE NASIL BAŞVURU YAPILIR? Eskişehir Tüketici Avukatı Tüketici Hakem Heyeti il ve ilçelerde bulunan, tüketicilerin çeşitli sorunlarının çözümü için faaliyetler yürütmekte olan bir merciidir. Tüketici Hakem Heyeti’nde bir başkan, dört adet üye ve bir raportör bulunmaktadır. Bu heyet, tüketicilerin sorunlarını değerlendirmekte ve çözüm için bir karara varmaktadır. Eskişehir Tüketici Avukatı Bir tüketicinin Tüketici […]

Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararı Nedir?Eskişehir Ceza Avukatı

Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararı Nedir?Eskişehir Ceza Avukatı Cumhuriyet Başsavcılıklarına çeşitli yollarla intikal eden suç isnatları ile ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlanılmaktadır. Soruşturma işlemlerine başlanılmasının ardından ise, suçun işlendiğinin tespiti, şüpheli veya şüphelilerin tespiti, delillerin toplanması, ifadelerin alınması, bilirkişi ve uzmanlık raporlarının temini gibi işlemlerle olay tamamıyla açıklığa kavuşturulur ya da kavuşturulmaya çalışılır. Normal şartlar altında, […]

Başa dön