Yazar: Av.Canbek TEKİN

İcra ve İflas Memurları Şikayet Edilebilir Mi? Eskişehir Avukat

İcra ve İflas Memurları Şikayet Edilebilir Mi? Eskişehir Avukat İcra ve iflas takibinden sorumlu olan kurum icra ve iflas daireleri olmaktadır. Cebri icranın yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan icra ve iflas dairelerinin icra ve iflas takibinde oldukça geniş yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Sonuç olarak, icra ve iflas memurlarının sorumluluklarının oldukça fazla olduğunu dile getirmeliyiz. Fakat, […]

Senet Tahsilatı Nasıl Yapılır? Eskişehir İcra Avukatı

Senet Tahsilatı Nasıl Yapılır?Eskişehir İcra Avukatı Senet; borçlunun belirtilen tarihte belirtilen tutarı ödeyeceğini gösteren yazılı bir belgedir. Senet; borçlu bakımından taahhüt niteliği taşımaktadır. Ayrıca, ispat aracı olarak kullanılmaktadır. Senetlerin tarihinde ödenmemesi; bilhassa ticari hayatta en çok karşılaşılan durumlar arasında yer almaktadır. Bu noktada, senetlerini zamanında tahsil edemeyen kişi veya kurumların bankalar vasıtasıyla protesto çektirmesi gerekmektedir.Eskişehir […]

Tazminat Davası- Eskişehir Tazminat Avukatı

TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR? Eskişehir Tazminat Avukatı Tazminat davası, ortaya çıkan zararın tazmininin sağlanması amacı ile açılan dava anlamına gelmektedir ve bu tarz davaların açılması için alanında uzman avukatlara danışılması gerekmektedir. Tazminat, tazmin etmek anlamında kullanılan fiilden türetilmiştir hukuksal olarak çeşitli sebeplerden dolayı zarar uğramış olan kişi ya da kişilerin zararının tazmin edilmesi manasına gelmektedir.Eskişehir […]

İCRA TAKİBİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ? Eskişehir İcra Avukatı

İcra Takibi İptal Edilebilir Mi?Eskişehir İcra Avukatı İfa; borcun ödenmesi için yapılan her türlü işlemi ifade etmektedir. İcra takibinin kesinleşmesinin ardından borcun sonlanması için nakit ödeme, takas, ibra gibi işlemler yapılmasının ardından borç sonlandırıldıysa borçlu kişinin icra takibini durdurma hakkı bulunmaktadır. Borçlu, icra mahkemesine giderek takibin iptalini isteyebilir.Eskişehir İcra Avukatı Borcun ödenmesi için farklı yöntemler […]

Arama Kararları-Eskişehir Ceza Avukatı

Arama Çeşitleri Nelerdir?Eskişehir Ceza Avukatı Yapılan arama işlemleri adli arama ve önleme araması olarak ikiye ayrılır. Yapılan aramalarda amaç şüpheli ya da sanığı yakalamak veya delil elde etmek olduğu gibi, bir tehlikenin önlenmesi de olabilmektedir. Eskişehir Ceza Avukatı Önleme Araması-Eskişehir Ceza Avukatı Kamunun genel emniyeti, asayişin korunması, oluşabilecek tehlikelerin önlenmesi için gerçekleştirilen bir arama yöntemidir. […]

Hakaret Davası Nasıl Açılır? Eskişehir Ceza Avukatı

HAKARET DAVASI AÇMA-Eskişehir Ceza Avukatı Hakaret davası, bir kişinin saygınlığının zedelenmesine neden olan, şeref ve onurunun incitilmesine sebebiyet veren somut bir fiilin veya ifadenin gerçekleşmesi durumunda açılan bir dava türüdür. Bu davaya konu olan eylem, ceza hukuku kapsamında suç teşkil etmektedir ve haksız fiil kapsamında ele alınarak tazminata sebebiyet verebilmektedir.Eskişehir Ceza Avukatı Hakaret suçu, ceza […]

Haciz Nedir?Eskişehir Alacak Tahsilat- Eskişehir Senet Tahsilatı

Haciz Nedir?Eskişehir Alacak Tahsilat Haciz Nasıl Yapılır?Eskişehir Alacak Tahsilat Haciz nedir? Haciz; icra ve iflas hukukunun en önemli konuları arasında yer almaktadır. Haczin konusunu borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerde bulunan alacakları ve parasal mal varlığı oluşturmaktadır. Haciz işlemleri sırasında borçlunun tüm malları değil de borcuna karşılık gelen malları haczedilmektedir. Yasalara göre borçtan […]

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR? Eskişehir Boşanma Avukatı

ANLAŞMALI BOŞANMA-Eskişehir Boşanma Avukatı Anlaşmalı Boşanma Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen kişilerin mali işlerden varsa çocuk ya da çocukların velayetinin kimde kalacağına kadar pek çok konuda ortak karar alması ve bunu yazılı olarak hazırlaması anlamına gelmektedir. Evlilik birliğine son vermek isteyen kişiler, aralarında hazırlayacakları bir protokol ile mahkemeye başvurarak kısa süre içerisinde sorunsuz bir şekilde boşanabilmektedirler. […]

Çek Tahsilatı Nasıl Yapılır? Eskişehir Avukat

ÇEK NEDİR?Eskişehir Avukat Çek tahsilatı hakkında merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.Eskişehir Avukat Ticaret ve finans dünyasında bir ödeme aracı olarak çek kullanılmaktadır. Çeklerin para yerine kullanımı söz konusudur. Kıymetli evrak niteliğindeki çekler sayesinde ödeme işlemlerinde istikrar sağlanmaktadır. Çek; bir bedelin kayıtsız şartsız olarak ödenmesi adına oluşturulmuş havaleyi kapsamaktadır. Çek Kanunu’na göre çeke faiz konması asla mümkün […]

Seri Yargılama (Muhakeme) Bürosu NEDİR? Eskişehir Ceza Avukatı

Seri Yargılama (Muhakeme) Bürosu-Eskişehir Ceza Avukatı Seri yargılama Ülkemizde mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi amacıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılması, uzlaştırma işlemleri, arabuluculuk gibi kavramlar yargı sistemimize dahil edilmeye başlandı. Bu tür uygulamalardan son olarak 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Seri Yargılama (Muhakeme) Bürosu faaliyete geçirildi. Daha öncesinde Adalet Bakanlığı […]

Başa dön