Arama Kararları-Eskişehir Ceza Avukatı

Arama Çeşitleri Nelerdir?Eskişehir Ceza Avukatı

Yapılan arama işlemleri adli arama ve önleme araması olarak ikiye ayrılır. Yapılan aramalarda amaç şüpheli ya da sanığı yakalamak veya delil elde etmek olduğu gibi, bir tehlikenin önlenmesi de olabilmektedir. Eskişehir Ceza Avukatı

Önleme Araması-Eskişehir Ceza Avukatı

Kamunun genel emniyeti, asayişin korunması, oluşabilecek tehlikelerin önlenmesi için gerçekleştirilen bir arama yöntemidir. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu 9 maddesi ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 18-26 maddelerinde düzenlenmiştir. Önleme aramasını kolluk kuvvetleri gerçekleştirmektedir. Milli Güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık, ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, bulundurulması, kullanılması veya taşınması suç teşkil eden eşyaların yakalanması gibi hususlarda toplumun korunması için yapılan aramalardır. Eskişehir Ceza Avukatı Yapılan aramalar yetkili Sulh Ceza Hakimliklerinin kararları doğrultusunda olmalıdır, ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin Cumhuriyet Savcısının emri ile belirli mahal, kişilerin üstleri, araçları, özel eşyaları üzerinde aramalar gerçekleştirilebilmektedir. Eskişehir Ceza Avukatı Eğer arama Sulh Ceza Hakimliği’nin arama kararı doğrultusunda yapılmamış, nöbetçi savcı talimatı ile yapılmış ise, arama sonucu ele geçen eşyaların delil niteliği kazanabilmesi için en geç 24 saat içerisinde Sulh Ceza Hakimliği’ne arama ve el koymanın onanması talebiyle, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından talepte bulunulmalıdır.Eskişehir En İyi Ceza Avukatı

Adli Arama-Eskişehir Ceza Avukatı

Bir olaya ilişkin olarak şüpheli veya sanık yakalanması, suç eşyalarının ele geçirilmesi gibi amaçlarla kişilerin üzerlerinde, eşyalarında, işyeri ve konut ile eklentilerinde, araçlarında yapılan aramalardır. Eskişehir En İyi Ceza Avukatı

Adli ve Önleme Aramaları yönetmeliği 5. maddesinde,

“bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz, eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel kağıtlarında, eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlara göre yapılan araştırma işlemidir” şeklinde tanım bulunmaktadır.Eskişehir En İyi Ceza Avukatı

Arama işlemi yapılabilmesi için üç şart bulunmalıdır.Eskişehir Ceza Avukatı

  • Gecikmesinde sakınca bulunması ve tehlike bulunması,
  • Olayın izleniminde haklılık,
  • Ölçülülük

Adli ya da Önleme Aramaları, yetkili yer Sulh Ceza Hakimliklerinin kararları doğrultusunda yapılabildiği gibi, makul şüphenin oluştuğu durumlarda mülki amir ya da nöbetçi savcının yazılı emirleri ile de adli veya önleme aramaları yapılabilmektedir. Eğer arama Sulh Ceza Hakimlikleri’nin kararı olmadan yapılmışsa, arama  sonucunda ele geçen eşyaların vasfı, niteliği veya niceliği ne olursa olsun, arama sonucu ele geçirildikten sonra en geç 24 saat içerisinde Sulh Ceza Hakimliklerinin onayına sunulmalıdır. Sulh Ceza Hakimliklerinin onaylarına sunulan Arama ve El Koyma Kararları, onaya sunulduktan itibaren en geç 24 saat içerisinde karara bağlanmaktadır.  Arama ve El Koyma Kararları Sulh Ceza Hakimliklerince onaylanmadığı taktirde delil niteliği kazanmaz.Eskişehir Ceza Avukatı

Arama Kararlarına İlişkin Tutanak Düzenlenmesi.Eskişehir Ceza Avukatı

Adli veya Önleme Aramaları sırasında kolluk tarafından tutanak düzenlenmelidir. Tutanakta arama yapılmasına sebep olan makul şüphe, aramanın yapıldığı yer veya kişinin tespiti, arama neticesinde çıkan eşyalar tutanağa bağlanarak imza altına alınır.

Eskişehir Ceza Avukatı

Arama kararları hakkında daha fazla bilgi almak için bizleri Eskişehir’de yer alan avukatlık büromuzda ziyaret edebilirsiniz.

Eskişehir Bölgesinde Avukatlık Hizmeti Verdiğimiz Tüm Faaliyet Alanlarımızı Görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Eskişehir Ceza Avukatı

Arama Kararları-Eskişehir Ceza Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön