Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu – Eskişehir Şirket Avukatı

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi 3.fıkrası gereği anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu vardır. Sözleşmeli avukat bulundurma zorunluğunun bazı şartları vardır. Bu şartlar şu şekilde ifade edilebilir:

  • Esas sermayesinin belirli bir miktar üzerinde olan anonim şirketler,
  • Üye sayısı 100 ya da daha fazla olan yapı kooperatifleri.

Hangi Anonim Şirketler Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorundadır?

Yukarıda ifade edilen Avukatlık Kanunu’nun ilgili hükmünce, hangi anonim şirketler sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır? Sorusu yanıtlanmaktadır. Bu bakımdan TTK’nin 332. Maddesinde ifade edilen esas sermaye miktarının beş katı yahut daha fazla sermayesi olan anonim şirketler ile birlikte üye sayısı bakımından yüz ve üzeri üyeye sahip yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurma mecburiyeti vardır. Yasada izah edilen esas sermayenin beş katından kastedilen; TTK’nin 332. Maddesinde ele alınan 50.000,00 TL asgari sermayenin beş katı olan 250.000,00 TL ifade edilmektedir. Öte yandan sermaye artırımıyla sermayesini 250.000,00 TL ve 250.000,00 TL’nin üzerine çıkarmış anonim şirketlerin de avukat bulundurma mecburiyeti vardır. Söz konusu kanuni düzenlemeler uyarınca;

  • ∞ Esas sermayesi iki yüz elli bin TL ve üzerindeki anonim şirketlerin,
  • ∞ Üye sayısı 100 yahut üzeri olan yapı kooperatiflerin

Sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu ile yükümlüdür.

Limited Şirketler İçin Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var Mı?

Anonim şirketlerde mevcut olan avukat bulundurma zorunluluğu ile ilgili düzenleme sonrasında limited şirketlerin bu düzenlemeye muhatap olup olmadıkları merak edilmektedir. Limited şirketler için avukat bulundurma zorunluluğu var mı şeklinde uzmanlara yöneltilen bu soru açık ve net bir cevaba sahip olup herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakat limited şirketleri için böyle bir mecburiyetin olmaması, avukat bulundurulmasına mâni değildir. Hak kaybına uğranması, arzu edilen

Eskişehir Avukat

menfaatlerin sağlanması için bir avukattan hukuki destek ve danışmanlık almak oldukça isabetli olacaktır.

Şirketlerde Avukat Bulundurmamanın Yaptırımı Nedir?

Anonim şirketlerde avukat bulundurmanın mecburi olduğunu bilerek yahut bilmeyerek kimi şirketler sözleşmeli avukat bulundurmamaktadır. Kanunen zorunlu kılınan bu hususu ihlal etmek, şirketin yaptırım ile muhatap kalmasına neden olacaktır. Bu yaptırımın niteliği Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinde izah edilmektedir.

Söz konusu yaptırımın daha somut anlaşılması için örneklendirirsek;

(3577 TL) x (2) = 7154 TL olacaktır. (Elde edilen tutar, avukatsız çalışılmış her bir ay için verilecek cezayı ifade eder)

Misal 2021 yılında Eskişehir’de faaliyet gösteren bir anonim şirket, mecburi olmasına rağmen bünyesinde Eskişehir sözleşmeli avukat bulundurmamış ise, aylık tutar 12 ile çarpılarak yıllık ceza miktarı belirlenecektir. Bu miktar, 7154 TL x 12 = 85.848 TL’dir.

Şirketlerde Bulundurulması Gereken Sözleşmeli Avukat Ücreti

Avukatlık asgari ücret tarifesinin 2021 yılı için belirlediği ücret esas alınır ve bu asgari tutarın altında bir ücret ödenemez.

Sonuç

Avukatlık Kanunu 35/3 maddesi gereğince sermayesi itibarıyla 250.000 TL ve daha yüksek olan anonim şirketlerin sözleşmeli olarak bir avukattan hizmet alması veya bünyelerinde sigortalı olarak çalıştırması gereklidir. İfade edilen zorunluluğa uyulmadığı takdirde 2021 yılı boyunca her ay için 7154 TL olmak üzere bir yılda 85.848 TL ceza uygulanması mümkündür.

Meta Yazı: Anonim şirketlerde ve yapı kooperatiflerinde avukat bulundurma mecburiyetini esas alan makalede, hangi şirketlerin avukat bulundurması gerektiği ve uyulmaması halinde uygulanacak yaptırım ele alınmıştır.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu – Eskişehir Şirket Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön